FINSKA ROSENSÄLLSKAPET

 

VERONICA SUNDMAN:
NYBÖRJARENS ROSENBUSKAR

 1, 2

  ARTIKLAR
 För den som blivit trött på grupprosorna, som blommar också vackert hela sommaren men som inte klarar av många vintrar utan vintertäckning, vore kanske traditionella vinterhärdiga buskrosor ett alternativ. Här ges en kort presentation av de sex vanligaste buskrosorna i Finland. Dessa sex har gamla trditioner i vårt land och förekommer allmänt, kring gårdar och torp. Buskarna klarar klimatet nästan i hela landet, kräver inte vårbeskärning eller annan omvårdnad och blommar snällt år efter år.  
   
 MUSTIALAROSEN 'Minette'
  gjordes av Vibert i Frankrike 1819. Den brukar räknas till Alba-rosorna. Att den är så vanlig i Finland kommer sig av att Mustiala lantbruksskolas trädgård under 1800-talets senare hälft och långt in på 1900-talet sålde den vida omkring. Dess ljusröda dubbla blommor doftar härligt. Busken är kraftig med bågböjda grenar. 1, 5 m hög. Den blommar nästan en månad. Enda felet är att de silkestunna kronbladen klibbar ihop vid regnväder och blomman slår inte ut om man inte hjälper till genom att försiktigt ta bort klibbet. Det sägs att en förkortning av busken till ca 50 cm höjd tidigt på våren är till fördel för blomningen.
 
 MIDSOMMARROSEN
 den ljuvligt doftande vita hör till pimpinellrosorna. R. pimpinellifolia 'Plena' är dess officiella namn. Vi har åtminstone två varianter, den ena har Aila ­ vår pimpinellaexpert ­ kallat sydlig, den andra nordlig. Den nordliga har besvär av regn vid blomningen och kan ge några blommor på nytt på sensommaren, den sydliga blommar helt ostörd av regn och blommar aldrig på nytt och har flere svarta nypon än den andra.
 
   
 BUKETTROSEN
 är en bubbelblommande form av vår vilda kanelrose R.majalis. Dess sortnamn är 'Foecundissima', som betyder 'allra älskligast'. Och det är den verkligen då den först av de sex slår ut i sommarens början. Rätt små flata mycket tätt dubbla blommor i klart karminrött står fint mot det grågröna bladverket. Busken blir 1 m hög. En mycket liknande sort är 'Tornedal', som beskrivits redan i början av 1700-talet i Tornedalen vid Tengeliöälven.
 
 VALAMOROSEN
 har lysande röda, nästan enkla blommor med ljusare mitt och guldgul ståndarkrans. Dess officiella namn R. gallica 'Splendens' antyder att den är splendid d.v.s synnerligen i ögonenfallande. Och den gör skäl för namnet när den blommar 2 ­ 3 veckor i juli. Lite barbent kan den uppräta busken vara och 1, 5 ­ 2, 5 m. Nyponen är orangeröda.