TAKAISIN

Oletko rakentamassa tai aikeissa kunnostaa pihaa ja puutarhaa?

Päivitetty: 25.3.2022

Keväällä alkaa tontilla kuhina, kun on aika pyöräyttää maatyöt käyntiin. Olipa suunnitelmissasi valaa perustuksia tai rakentaa pihatie, kannattaa käyttää muutama hetki suunnitteluun ja tarpeiden kartoittamiseen. Niin takaat, että rakenteet ja kulkureitit toimivat käytössä ja kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Valitsemalla oikeat pohjamateriaalit, saadaan aikaan kestävä ja tasainen pihatie.Valitsemalla oikeat pohjamateriaalit, saadaan aikaan kestävä ja tasainen pihatie.

Piirrä suunnitelmasi auki

Pihan suunnittelun apuna on hyvä käyttää pihan pohjapiirrosta. Mittakaavainen piirros auttaa laskemaan minkä verran kiviä tai kiviainesta tarvitaan, hahmottelemaan kiveyksen linjoja ja suunnittelemaan toteutusta. Usein pihan suunnittelu tapahtuu rakentajien päässä ja tapahtuu osittain vasta kivien tai kiviainesten saapuessa pihaan.

Piha-alueen muutostöissä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi mihin talvella aurataan lumet, lasten leikkialueet, yleiset oleskelualueet ja mihin kukkia aiotaan istuttaa. Kun tällaiset asiat otetaan huomioon pihaa suunnitellessa piha-alueesta tulee pitkäikäinen ja viihtyisä.

Kiviaineksilla ja pihakivillä pitkäikäinen piha

Tasaisen kiveyksen ytimessä ovat huolelliset pohjatyöt. Pohjustamalla piha huolellisesti oikeilla murskeilla, eristeillä ja hienojakoisemmilla kivillä saadaan aikaan routimaton pohja, jonka päällä kivet eivät ala porrastamaan.

Tasaisen pohjan yhtenä etuna on kivien asentamisen nopeus. Kun kiviä ei jouduta tasaamaan asennushiekalla, kivien latominen sujuu huomattavasti nopeammin.

Pihakiveykselle hyvä vaihtoehto on myös kivituhka 0/5, joka sopii erilaisille pihoille ja pihateille. Toisena hyvänä vaihtoehtona on tiehoitomurske 0/11, joka sopii vielä paremmin liikennöidyille alueille. Tiehoitomurske on sävyltään tummaa ja hyvin kestävää kiveä ja siitä saakin näyttävän pihatien pinnan. Tiehoitomurskeen kanssa sopii hyvin yhteen Ruduksen kiviaitakivi 100/500, jolla pihatie voidaan rajata näyttävästi.

Huomioi hulevedet

Kivistä pihaa suunniteltaessa on otettava huomioon sade- ja sulamisvesien eli huleveden imeyttäminen tai hyötykäyttö tontilla. Perussääntönä on, että vettä tulee imeyttää tontilla 1000 litraa eli 1m³ jokaista läpäisemätöntä 100m² kohti. Tähän läpäisemättömään alueeseen lasketaan esimerkiksi rakennuksen kattopinta-ala sekä pihakiveykset.

Pihakiveyksen vaikutusta hulevesiin voidaan pienentää käyttämällä saumausta, josta vesi pääsee läpi tai rohkeammin tekemällä pihakiveys vettä läpäisevällä kivellä esim. Rudus Hule-Kartanokivellä.

Hulevesiä voi johtaa kiveystä pitkin erilaisilla menetelmillä. On kuitenkin tärkeää pohtia veden juoksutus ja kaatosuunnat sekä imeytys jo pihakiveystä suunnitellessa.

Pohjustamalla piha huolellisesti oikeilla murskeilla, eristeillä ja hienojakoisemmilla kivillä saadaan aikaan routimaton pohja.Pohjustamalla piha huolellisesti oikeilla murskeilla, eristeillä ja hienojakoisemmilla kivillä saadaan aikaan routimaton pohja.

Oikeat sorat ja kivet kantavat pihatien

Valitsemalla oikeat pohjamateriaalit, saadaan aikaan kestävä ja tasainen pihatie. Pihatien pohjustus tehdään kerroksittain.

1. Pohjan eristäminen

Suodatinkankaan tai muun vastaavan eristämisen tehtävänä on estää pihatien karkeaa maa-ainesta sekoittumasta hienojakoisempaan pohjamaahan. Tarvittaessa tehdään muu routaeristys eristelevyillä, mikäli maanvaihto ei ollut mahdollista.

2. Karkea kivimurske

Ajoteillä kantavan kerroksen vahvuus on routimattomilla mailla yleensä 15–20 cm. Pelkästään jalan liikuttavilla alueilla vahvuudeksi riittää 10 cm. 0/32 tai 0/56 kalliomurskeet toimivat erinomaisesti kantavassa kerroksessa. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksiin täryttämällä.

Kiviaines valitaan pääsääntöisesti siten, että sen raekoko on noin kolmannes kerrospaksuudesta. Liian isorakeinen kiviaines on vaikea kotikonstein tiivistää eli turhan järeää ainesta on syytä välttää. Mikäli käytössä on raskasta kalustoa tiivistämiseen, saadaan isolla raekoolla vähemmällä kerrosmäärällä pohja, joka kestää varmasti isommatkin ajoneuvot. Pienempirakeisellakin kiviaineksella saadaan paksumpia kantavia rakenteita, kun kiviaines tiivistetään useammassa erässä.

3. Hienompi kivimurske

Tekemällä välikerros hienommasta murskeesta, kuten 0/16 kalliomurskeesta, saadaan aikaan helpommin tasoitettava pinta, johon menee vähemmän asennushiekkaa tai muuta viimeistelymateriaalia.

4. Asennuspohja

Kivituhkalla tai asennushiekalla tehdään viimeinen tasoitus ennen esimerkiksi pihatien kiveämistä. Kivituhka 0/5 tai asennushiekka 0/8 toimivat viimeisenä kerroksena ennen pintamateriaalin asennusta.

5. Pintamateriaali

Viimeisenä tulee pintamateriaali, mikäli tietä ei haluta jättää kivituhkapintaiseksi. Usein pihatie halutaan päällystää kivellä, mutta toisinaan myös asfaltoida tai jättää hiekkatieksi, jolloin päällimmäisenä kerroksena on kivituhka tai hieno murske kuten 0/11 tai 0/16 kalliomurske.


soraa-ja-kaivuri

Vinkit toimivan pihatien rakentamiseen

Tunne maaperä
Tiedäthän, millainen maaperä pihatiesi alla on? Liejuinen ja savinen maa vaatii enemmän työstöä ja erilaiset rakennustuotteet kuin hiekkapohja. Tärkeintä on, etteivät maa-ainekset pääse sekoittumaan keskenään, sillä silloin tie saattaa painua tai sen reunat pettää tulevina vuosina.

Huolehdi kantavuus kuntoon
Vaikka itse ajaisit vain henkilöautolla, pihatietä käyttävät yleensä myös raskaammat ajoneuvot ainakin rakennusvaiheessa. Suuremmankin kaluston kantavan pihatien salaisuus on siinä, että pohjat tehdään kunnolla eivätkä maa-ainekset pääse sekoittumaan.

Estä ikävät routayllätykset
Suomen talvi pyrkii tekemään tuhojaan tien alla. Routiminen voi rikkoa tien kiveyksen tai muun pinnan, kun maa-aines pääsee elämään routivan maan päällä. Voit estää routimisen poistamalla routivan maa-aineksen ja korvaamalla sen hiekka- tai sorapitoisella maalla. Myös routalevyt ovat oiva apu routimista vastaan ja pitävät pihatiesi kauniina pitkään.


Verkkokauppa on aina avoinna!

Tilaa sorat, hiekat, murskeet ja sepelit nyt vaivattomasti verkkokaupasta. 
Sorakaupan toimitusalue on pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi, Satakunta, Tampere - Pirkanmaa, Lahti, Kymenlaakso, Lappeenranta - Imatra, Kuopion ja Oulun seutu.

Maa-aineksien, pihakivien tai betonin tilaamisen lisäksi voit  myös  arvioida tarvittavia maa-ainesmääriä määrälaskurin avulla tai budjetoida niin kuljetuskustannuksia kuin materiaalikustannuksia.

Useimpia kiviainestuotteita, multaa ja kuoriketta toimitetaan myös suursäkeissä. Uudenmaan alueella säkkejä pystyy tilaamaan suoraan verkkokaupasta.

Ruduksen verkkokaupassa voit maksaa heti tai joustavasti osissa!


Klikkaa Ruduksen verkkokauppaan >>

sorakauppatuotteet

Kotipolku on tukenasi rakentamisen polulla

  • Ruduksen Kotipolku-verkkopalvelusta löydät ajankohtaiset kivi- ja betonirakentamisen neuvot ja ideat rakennustöiden eri vaiheisiin aina ensimmäisistä unelmista viimeistelytöihin asti.
  • Saat juuri omaan projektiisi sopivat vinkit, olitpa ensirakentaja tai jo konkari.
  • Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla siitä, mihin toimenpiteisiin kannattaa panostaa juuri nyt.
  • Lue lisää osoitteesta rudus.fi/kotipolku.

Rudus_kotipolku_highlight_banner_1920x350px