TAKAISIN

Hallitse hulevesi - katoilla ja pihoilla!

Päivitetty: 10.5.2021

Hulevesien vaikutusten vähentämiseen kuuluu sadeveden pidättäminen jo katoilla ja imeyttäminen pihoilla. Viherkatot pidättävät ja käsittelevät vettä siellä, missä hulevesi syntyy! Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaisvalunta yli puolittuu veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

drop-of-water-909130_1920

Rakennusbetonin ekologinen ja tehokas viherkattotuote yrityksille ja kuluttajille hyödyntää paikallisia tuotteita ja kasveja. Rakennusbetonin KESY-niittykatto on ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tuote. Nyt tämä niittykatto on saatavissa paikalle muokattavana valmistuotteena. Tehtaan sivuvirroista syntyvään kevytsorabetonimurskeeseen ja kompostimultaan perustuvaan kasvualustaan, kierrätyskuidusta tehtyyn vedenpidätyshuopaan ja kierrätysruokoon nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja tiukan tieteellisen tutkimuksen alla oleva ratkaisu! Jopa kaksi kolmasosaa sadannasta saadaan pidätettyä - typen ja fosforin määränkin pysyessä samalla pieninä.

Viherkatto HollolassaViherkatto Hollolassa

Niittykasveille optimoitu kasvualusta sopii erinomaisesti luonnossakin esiintyvien lajien kasvattamiseen. Katoille sopivat yleensä kuivan ja paahteisen paikan keto-ja niittykasvit. Varjoisille katoille valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta.

Lisätietoa AKO Garden-viherkatoista

Urban Villa VantaaUrban Villa Vantaa

Hulevesikivellä voidaan imeyttää sadevettä suoraan maaperään johtamatta sitä pois tontilta.

Pihojen pinnoilla on suuret mahdollisuudet huleveden imeyttämiseen. Läpäisemättömien pinnoitteiden sijasta monissa paikoissa voidaan valita vettä läpäisevä vaihtoehto. Suuret pinnat kuten parkkialueet tai käytävät voivat toimia tehokkaina pihojen imeytyskenttinä. Rakennusbetonin kehittämä Hulevesikivi optimoi veden läpäisyn ja luo vivahteikkaan struktuurin silmien iloksi.

akoparkkis

Hulevesien käsittely on monella tapaa meille hyödyksi. Valumavesien määrän pienenemisen lisäksi koemme vihertävän ympäristön miellyttävänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten melu vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa. Ei pidä myöskään unohtaa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme. Kunnallistekniikan rakentaja säästää rahaa järjestelmiä rakentaessaan pienemmän kapasiteettitarpeen vuoksi - ja pohjavettäkin muodostuu paremmin, kun ainakin osa kivetyistä pinnoista on vettä läpäiseviä!

Lisätietoa:
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
www.rakennusbetoni.fi
(03) 877200
tehtaanmyymala@rakennusbetoni.fi
 

akomaksaruoho

Kiinnostuitko? Haluatko tietää enemmän?