TAKAISIN

Hallitse hulevesi - katoilla ja pihoilla!

Päivitetty: 21.10.2022

Hulevesien vaikutusten vähentämiseen kuuluu sadeveden pidättäminen jo katoilla ja imeyttäminen pihoilla. Viherkatot pidättävät ja käsittelevät vettä siellä, missä hulevesi syntyy! Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaisvalunta yli puolittuu veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Vesi vanhin voitehista, mutta rakenteille se on useimmiten pahin vihollinen.Vesi vanhin voitehista, mutta rakenteille se on useimmiten pahin vihollinen.

Rakennusbetonin ekologinen ja tehokas viherkattotuote yrityksille ja kuluttajille hyödyntää paikallisia tuotteita ja kasveja. Rakennusbetonin KESY-niittykatto on ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tuote. Nyt tämä niittykatto on saatavissa paikalle muokattavana valmistuotteena. Tehtaan sivuvirroista syntyvään kevytsorabetonimurskeeseen ja kompostimultaan perustuvaan kasvualustaan, kierrätyskuidusta tehtyyn vedenpidätyshuopaan ja kierrätysruokoon nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja tiukan tieteellisen tutkimuksen alla oleva ratkaisu! Jopa kaksi kolmasosaa sadannasta saadaan pidätettyä – typen ja fosforin määränkin pysyessä samalla pieninä.

Viherkatto HollolassaViherkatto Hollolassa

Niittykasveille optimoitu kasvualusta sopii erinomaisesti luonnossakin esiintyvien lajien kasvattamiseen. Katoille sopivat yleensä kuivan ja paahteisen paikan keto- ja niittykasvit. Varjoisille katoille valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta.

Lisätietoa AKO Garden-viherkatoista

Kuvassa Hollolan kaunis ketokatto.Kuvassa Hollolan kaunis ketokatto.

Hulevesikivellä voidaan imeyttää sadevettä suoraan maaperään johtamatta sitä pois tontilta.

Pihojen pinnoilla on suuret mahdollisuudet huleveden imeyttämiseen. Läpäisemättömien pinnoitteiden sijasta monissa paikoissa voidaan valita vettä läpäisevä vaihtoehto. Suuret pinnat kuten parkkialueet tai käytävät voivat toimia tehokkaina pihojen imeytyskenttinä. 

Rakennusbetonin kehittämä Hulevesikivi optimoi veden läpäisyn ja luo vivahteikkaan struktuurin silmien iloksi.Rakennusbetonin kehittämä Hulevesikivi optimoi veden läpäisyn ja luo vivahteikkaan struktuurin silmien iloksi.

Hulevesien käsittely on monella tapaa meille hyödyksi. Valumavesien määrän pienenemisen lisäksi koemme vihertävän ympäristön miellyttävänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten melu vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa. Ei pidä myöskään unohtaa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme. Kunnallistekniikan rakentaja säästää rahaa järjestelmiä rakentaessaan pienemmän kapasiteettitarpeen vuoksi – ja pohjavettäkin muodostuu paremmin, kun ainakin osa kivetyistä pinnoista on vettä läpäiseviä!

Kiinnostuitko? Jäikö jokin askarruttamaan sinua?

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on valmistanut betonisia AKO Garden -päällystetuotteita yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Toimintaa ohjaa ajatus erikoistumisesta ja yritys valmistaakin erikoisbetonituotteita, jotka ovat vaatineet pitkää kehitystyötä ja osaamisen lisäämistä. Tuotantolaitokset sijaitsevat suuren pohjavesialueen päällä, joka osaltaan on kannustanut yritystä miettimään erityisesti ympäristöystävällisiä ratkaisuja. AKO Garden -tuoteperheeseen kuuluu mittava määrä erilaisia, pientalojen pihoille suunniteltuja tuotteita; erilaisten pihakivien ohella saatavilla viherkattoa, kiviaineksia sekä luonnonkiviä.

Haluaisitko sinäkin pihaasi AKO Garden-tuotteita?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntija ottaa yhteyttä mahdollisimman pian!