TAKAISIN

Kysymyksiä ja vastauksia: routaeristys sekä perustusten eristäminen

Julkaistu: 2.10.2023

Kunnollinen routaeristys on yksi piharakentamisen, ja perustusten eristäminen rakentamisen perusasioita. Näissä ei kannata oikaista. Kokosimme tähän kuusi usein kysyttyä asiaa Finnfoam-eristeistä sekä vastaukset niihin. 

Miten routaeristys tulisi asentaa?Miten routaeristys tulisi asentaa?

#1 Miten eriste tulisi asentaa?

Paras teho routaeristeelle saadaan asennettaessa eriste mahdollisimman lähelle maan pintaa. Eristeelle kohdistuva pistekuorma saadaan jakaantumaan laajemmalle alueelle, kun eristeen päälle asennetaan 20 – 30 cm vahvuinen maakerros. Pistekuormaa lisää esimerkiksi tontilla oleva ajoneuvoliikenne.

Finnfoam-levyä on helppo työstää tavallisilla puuntyöstötyökaluilla. Puukolla tai mattopuukolla tehdään levyyn viilto, jonka jälkeen levy napsahtaa poikki terävällä kämmeniskulla.

Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.

#2 Miten Finnfoam-eristelevyt toimivat routaeristeenä kosteassa maaperässä?

Finnfoam sopii erinomaisesti routaeristeeksi. Eristeen solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu, joten se ei ime itseensä vettä. Se ei myöskään lahoa, mätäne eikä sen sisälle voi muodostua mikrobikasvustoja eli hometta.

Levy on testattu muun muassa VTT:n toimesta pitkäaikaisella upotus- ja jäädytyskestävyyskokeella, jonka tuloksena levyn kosteuspitoisuus säilyi koko testin ajan alle yhden painoprosentin. Kyseessä on ominaisuus, joka kertoo hyvin tuotteiden pitkäikäisyydestä. Tämä jos joku kannattaa ehdottomasti huomioida routaeristeitä valittaessa, sillä routaeriste ei saa imeä vettä itseensä, jotta sen lämmöneristyskyky säilyy. Finnfoam sopii myös puristuslujuutensa ansiosta mainiosti routaeristeeksi.
422-ajotie

#3 Minkä lujuusluokan Finnfoam-eriste sopii pientalon routaeristeeksi?

Finnfoam F-200 ja F-300 -eristeet soveltuvat pientalorakentamisessa lähes kaikkeen – myös routaeristeeksi. Tukimuurien, pilareiden yms. raskaiden rakenteiden alle kannattaa routaeristeeksi kuitenkin valita vähintään F-300, jolla pitkäaikainen puristuslujuus on 13 000 kg/m2. Jos routaeristettä kuormittaa raskas pihaliikenne esimerkiksi rekka-autot, on syytä valita lujuusluokaltaan F-400 -eristelevy.

#4 Mistä tietää routaeristettä valittaessa, että se ei ime vettä ajan saatossa?

Kaikille routaeristämiseen tarkoitetuille lämmöneristeille pitää ilmoittaa sulatus-jäädytyskestävyysominaisuus eli kuinka paljon eristeessä tapahtuu massan muutosta testin aikana. Jäätyminen lisää vedenimeytyvyyttä routaeristeessä, mikä tulee ottaa huomioon routaeristeiden mitoituksessa.

Vettynyt routaeriste menettää lämmöneristysominaisuutensa ja jäätyessään se voi rikkoutua. Tämän takia routaeristeellä pitää olla mm. sulatus-jäädytyskestävyystesti tehtynä. Rakennustuoteasetuksen mukaan CE-merkityille rakennustuotteille pitää löytyä suoritustasoilmoitus (DoP), josta selviää tuotteelle oleelliset ominaisuudet, kuten sulatus-jäädytyskestävyystestissä eristeeseen imeytyvä kosteus tilavuusprosentteina. Ominaisuutta kuvaava FTCIi tai FTCDi-arvossa i-kirjain kertoo vedenimeytyvyyden, jota käytetään routaeristeiden lämmöneristyskykyä mitoitettaessa. Suoritustasoilmoitukset löytyvät tuotekohtaisesti muun muassa routaeristevalmistajan verkkosivulta.

750-Lauttasaaren-Urheiluken

#5 Miten Finnfoam-levyjen saumat tulisi tiivistää käytettäessä sitä routaeristeenä?

Kun levyjä asennetaan maanpinnan alle routaeristeeksi, ei levyjen saumoja tarvitse erikseen tiivistää (ei pu-vaahtoa maahan, koska se imee vettä). Levyt pysyvät tiiviisti yhdessä, kun päälle tulee maata tai betonivalu. Tiiviyttä voidaan parantaa käyttämällä puolipontattua levyä ja/tai asentamalla kaksi levykerrosta päällekkäin siten, että kerrosten saumat tulevat limittäin.

#6 Voiko Finnfoam-levyä käyttää lämmöneristeenä rakennuksen anturan alla?

Finnfoam-levy sopii lujuutensa, kosteudenkestävyytensä ja lämmöneristyskykynsä vuoksi erinomaisesti anturan alle. Kylmissä rakennuksissa ja katoksissa lämmöneriste tulee aina asentaa anturan alle riittävän leveälle (2…5 m) molemmin puolin anturaa.

Erityisesti anturoiden eristämiseen Finnfoam Oy on kehittänyt anturamuottilevyn, joka katkaisee tehokkaasti anturasta siirtyvän kylmäsillan, mutta toimii samalla betonivalun muottina. Anturamuotti on lujuusluokaltaan F-400 ja paksuudeltaan 70 mm:n muottilevystä saadaan sisämitoiltaan 600 x 200 mm anturaa helposti aikaiseksi, jossa reunojen RST-tukiteräkset toimivat samalla kannakkeina anturan pitkittäisraudoille.

Lue lisää Finnfoamista.

Katso lähin jälleenmyyjäsi täältä