TAKAISIN

Nyt on oikea aika miettiä aurinkosähköä ja pyytää tarjous

Päivitetty: 29.11.2019

Maksimaalinen taloudellinen hyöty aurinkosähköjärjestelmästä saavutetaan, kun järjestelmän tuottama energia korvaa mahdollisimman paljon verkosta ostettavaa sähköä. Tällöin itse tuotettu sähkö korvaa paitsi verkosta ostettavan sähkön myös sen siirron ja verot, joista sähkön kokonaiskustannushinta muodostuu.

Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa
omaan kulutukseen sopivaksi.

Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa omaan kulutukseen sopivaksi.

Järjestelmän omakäyttöprosentti: Mikä se on ja miten sitä voi kasvattaa?

Aurinkosähköjärjestelmän omakäyttöosuudella tarkoitetaan sitä osuutta järjestelmän tuottamasta sähköenergiasta, joka kiinteistössä kulutetaan, kun aurinkosähköä tuotetaan. Mitä pienempi omakäyttöosuus on, sitä enemmän aurinkosähköä syötetään verkkoon, eikä sitä siis saada käytettyä kulutuskohteessa. Tällainen aurinkosähköjärjestelmä on käyttökohteen kulutukseen suhteutettuna ylimitoitettu.

 

Aurinkosähköjärjestelmän ylimitoitusta ei voida perustella sillä, että ylimääräisen sähkön voisi myydä verkkoon.

Aurinkosähköjärjestelmän ylimitoitusta ei voida perustella sillä, että ylimääräisen sähkön voisi myydä verkkoon. Yleensä verkkoon syötetystä sähköstä maksetaan spot-hinta, joka on alhaisimmillaan juuri kesäaikaan, jolloin aurinkosähköä eniten tuotetaan. Sähkön kokonaishinta verkosta ostettaessa on siis moninkertainen saatuun spot-hintaiseen korvaukseen nähden.

Jätä yhteydenottopyyntö aurinkosähköstä

Tilaa ilmainen Sähköä auringosta -esite

Mitoitus kulutuksen mukaan

Se, minkä kokoinen aurinkosähköjärjestelmä on kuhunkin kohteeseen oikea, selvitetään yksinkertaisella suunnittelulla. Suomessa etäluettavat energiamittarit on otettu käyttöön laaja-alaisimmin koko EU:n alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat saavat vuosittaisen tuntiperustaisen energiakulutusprofiilinsa energiayhtiöltään, ja tämän kulutusprofiilin avulla voidaan suunnitella oikeankokoinen järjestelmä kuhunkin kohteeseen.

 

Suomessa etäluettavat energiamittarit on otettu käyttöön laaja-alaisimmin koko EU:n alueella.

Kasvata omakäyttöosuutta

Sähkön kulutuskäyttäytyminen muuttuu, kun käytössä on oma aurinkosähköjärjestelmä. Silloin kulutusta kannattaa painottaa niihin hetkiin, jolloin aurinkoenergiaa on saatavilla.

Aurinkosähköjärjestelmän omakulutusosuutta saadaan parannettua käyttämällä sähköä eniten silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä sitä tuottaa. Tuotettua aurinkosähköä voidaan varastoida akustoon tai ohjata ylijäämäsähkö esimerkiksi tehosäätimen avulla mm. lämminvesivaraajan vastukselle.

Aurinkosähköjärjestelmän omakulutusosuutta saadaan parannettua käyttämällä sähköä eniten silloin, kun järjestelmä sitä tuottaa.

Tehosäädin on käyttäjäystävällinen ja kustannuksiltaan maltillinen tapa kasvattaa omakäyttöosuutta ja lopettaa ylijäämäsähkön verkkoonsyöttö.

Tehosäätimellä varustetun aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö kulutetaan ensin kotitalouden normaalissa käytössä. Jos aurinkosähköä tuotetaan yli oman tarpeen, ennen sähkömittaria asennettu energiamittari (alla olevassa kuvassa SmartMeter) lähettää tiedon ylijäämäsähköstä invertterille. Invertteri puolestaan välittää tiedon tehosäätimelle (OhmPilot), joka ohjaa ylijäämäsähkön lämminvesivaraajan vastukselle. Näin aurinkosähköjärjestelmän tuottoa voidaan optimoida lämmittämällä käyttövettä myöhempää käyttöä varten.

Jätä yhteydenottopyyntö aurinkosähköstä

Tilaa ilmainen Sähköä auringosta -esite

Jätä yhteydenottopyyntö

Jäikö mieltäsi askarruttamaan jokin asia? Ota yhteyttä ja kysy, p. (02) 5491 600 tai jätä yhteydenottopyyntö!