TAKAISIN

Terassien ja pihojen routavauriot voi estää

Julkaistu: 2.7.2018

Elääkö terassisi talvella omaa elämäänsä? Tai nouseeko kiveys joissain kohdissa niin, että lähes kaadut aina siitä mennessäsi? Terassin ja pihakiveyksen suunnittelussa sekä toteutuksessa kannattaakin aina muistaa, että talvi ja sen myötä routa tuovatkin omat haasteensa.

750 shutterstock_1184793391
Routasuojaus on yksi rakentamisen perustavaa laatua olevista työvaiheista. Terassien sekä muiden piharakenteiden osalta voi helposti käydä niin, että tämä vaihe jää vähemmälle huomiolle tai unohtuu kokonaan.

- Näin saattaa tapahtua, kun harhaudutaan ajattelemaan, että ollaan niin sanotusti rakentamassa vain jotain pienempää. Tosiasia kuitenkin on, että jos tekee kerralla kunnolla, niin säästyy jokavuotiselta korjaustyöltä, alustaa rakennusinsinööri Diana Ponkkala.
Ponkkalan työnantaja on konsultointi- ja suunnitteluyritys Ramboll, joka työllistää noin 13 000 asiantuntijaa maailmanlaajuisesti. Ponkkala on rakennesuunnitteluosaston osastopäällikkö.
750 finnfoam-levykuva-highres

- Pahimmillaan routiminen voi aiheuttaa sen, että käsissä on lopulta jatkuva korjauskohde. Routaeristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa ei kannata säästää, kun haluaa pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävän ratkaisun.

750 house-4822469_1920

Routa on vahva vääntäjä

Routasuojauksen vähättely ei siis kannata, sillä routa on vahva vääntäjä, kun olosuhteet ovat sille suotuisat. Routa ilmiönä on sinänsä yksinkertainen: vesi jäätyy ja maakerroksen tilavuus kasvaa. Kova pakkanen ja lumeton keli saattavat kääntää pihamuurit kallelleen ja laittaa laatat aaltoilemaan.
Routaeristyksellä rakenteiden alla olevan maapohjan lämpöhäviö pyritään saamaan mahdollisimman alhaiseksi, jotta talven routanousu pysyy pienenä.

750 frost-1905873_1920

- Routasuojauksen suunnittelussa oleellista on ottaa huomioon rakennuskohteen sijainti, maaperän laatu sekä kuormitustekijät. Erilaiset maa-ainekset routivat eri tavalla ja tarpeen mukaan tulee tehdä maamassan vaihtoa, kertoo Ponkkala.

Sama ilmiö voi luonnollisesti kohdella kaltoin myös terassia sekä muita piharakennelmia, jos routasuojauksessa on oikaistu tai käytetty tarkoitukseen huonosti soveltuvia tuotteita. Routasuojauksessa on aina tärkeää ulottaa se myös riittävän leveälle suojattavan alueen reunasta, ettei routa pääse "kiertämään" routaeristeen alle ja näin nostamaan reuna-alueita. Rakenteiden kestävyys eli pitkäikäisyys on varmasti kaiken tekemisen päämääränä.

Oikein valittu eriste oikein asennettuna

Kunnolla toteutetun routaeristyksen ensisijainen tavoite onkin taata rakenteiden kestävyys kaikissa olosuhteissa. Tämä tavoite vaatii toteutuakseen juuri oikeanlaisen eristeen.

- Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella saavutetaan paras lopputulos, joka on kestävä ja kokonaistaloudellinen, Ponkkala tiivistää.
Finnfoamin päälle riittää 10 cm hiekkakerros ennen kiveystä tai asfalttia.Finnfoamin päälle riittää 10 cm hiekkakerros ennen kiveystä tai asfalttia.

Jokaisen on helppoa kuvitella, mitä tapahtuu eristeelle, joka päästää kosteutta sisäänsä. Ensinnäkin lämmöneristyskyky heikkenee, ja jäätyessään eriste rikkoutuu. Ensisijaisen tärkeää onkin valita eriste, joka on luotettava kaikissa olosuhteissa.

Hyvällä routaeristyksellä estät pihasi routavauriot.Hyvällä routaeristyksellä estät pihasi routavauriot.

- Routa- ja lattiaeristeenä Finnfoam kestää erinomaisesti kosteutta, jäätymistä ja kuormitusta. Asennusohjeet ja tarkat tiedot oikean tuotteen valitsemiseen löytyvät helposti nettisivuiltamme www.finnfoam.fi, sanoo Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma.

Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.

Tuote Antura- ja Pilarimuotteihin

Finnfoamin antura- sekä pilarimuoteissa on sekä eriste että muotti samassa. Nykyisin routaeriste asennetaan usein myös anturan alle. Erityisesti erittäin energiatehokkaissa kodeissa, samoin kylmissä rakennuksissa ja katoksissa, routaeriste tulisikin aina asentaa.
Miksi routaeriste tulisi asentaa? Routaeristeen tehtävänä on katkasita tehokkaasti kylmäsilta ja estää näin routavaurioiden syntyminen.

Eristeen asentaminen helpottuu Finnfoamin antura- ja pilarimuottien ansiosta, sillä eristäminen käy tuotteen avulla nopeasti sekä vaivattomasti eikä sinulle jää valun jälkeen mitään puretavaa. Erittäin lujana eristeenä Finnfoam kestää hyvin anturan alla.


Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä, joissa on jo valmiina taittokohdat muotin pystysivuille. Sinun ei tarvitse kuin taittaa pystysivut irti levystä ja kiinnittää ne pohjalevyn uraan. Pystyseinien kiinnityksessä huomioi, että ne sitovat kaksi pohjalevyä toisiinsa ja raudoita muotti - tukeva anturamuotti on valmis.

Finnfoam Antura- ja Pilarimuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä, joilla anturoiden tekeminen on kustannustehokasta ja nopeaa.Finnfoam Antura- ja Pilarimuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä, joilla anturoiden tekeminen on kustannustehokasta ja nopeaa.

Finnfoam Pilarimuotti on suunnitelty erityisesti käytettäväksi pilarianturoiden eristämiseen. Pilarimuotti muodostuu valmiiksi erikoismuotoon ajetuista levyistä. Kuten Anturamuotissakin, myös tässä muotin pystyseinät painetaan pohjalevyssä olevaan uraan, jolloin tuleva pilarimuotti muodostuu. Muistaa vahvistaa muotti asennuksen yhteydessä Finnfoam-sidontateipillä. Muotti on sisämitoiltaan 500 x 500 x 285 mm.

Finnfoam-PilarimuottiFinnfoam-Pilarimuotti

Finnfoam ei vety eikä väsy

Finnfoamin erityispiirteenä on täysin yhtenäinen sekä suljettu solurakenne, joka takaa eristyslevyjen vettymättömyyden, hyvän eristävyyden sekä tiiviyden. Finnfoam-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä, toisin sanoen eristeet ovat XPS lämmöneristeitä, jotka säilyttävät eristyskykynsä ja lujuutensa myös vaativissa olosuhteissa.
Finnfoamin täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne ei päästä sisäänsä puunjuuria, vettä eikä sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta. Finnfoam-routaeriste ei tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä.

- Routaeristeen tärkein ominaisuus onkin luotettavuus. Finnfoam-eristeiden ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa.

- Homehtumaton Finnfoam on erittäin monikäyttöinen lämmöneriste: samat eristyslevyt soveltuvat lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Levyjä on kevyt käsitellä, helppo työstää ja hävikki todella pientä, Erävuoma huomauttaa.

Lisätietoja: finnfoam.fi

Katso lähin Finnfoam-jälleenmyyjäsi täältä

750 233 meadow-1824415_1920