TAKAISIN

Mihin lisäeristys?

Päivitetty: 10.4.2023

Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja? Pitääkö koko talo lisäeristää vai riittääkö vain yhden rakennuksen osan lisäeristys?

750 422 Isover talo

Yläpohjan lisäeristys ehkäisee lämpöhäviötä

Suurin lämpöhäviö tapahtuu yläpohjan kautta, joten jo yläpohjan lisäeristys auttaa merkittävästi. Lisäeristystä harkitsessa kannattaakin ensisijaisesti selvittää yläpohjan tilanne. Helppo tapa lisäeristää yläpohja, on käyttää ISOVER Insulsafe® Puhallusvillaa. Se voidaan puhaltaa jo olemassa olevan eristyksen päälle, koska ISOVER-eristeet läpäisevät hyvin vesihöyryä. Vanha eriste pääsee lämpimämpään tilaan ja samalla se pääsee kuivumaan hyvin vesihöyryä läpäisevän uuden eristekerroksen ansiosta parantaen eristyskykyään.

ISOVER Insulsafe® Puhallusvilla on painumaton ja palamaton eriste ja oikein asennettuna säilyttää eristyskykynsä kymmeniä vuosia. Helpoin tapa lisäeristää on tilata paikalle ISOVERin sertifioitu puhaltaja. Pienissä kohteissa suosittelemme puhalluskoneen vuokraamista ja puhallustyön suorittamista itse.

Katso video, kuinka teet yläpohjan eristyksen itse

Suositelluin tapa on eristää seinä ulkopuolelta

Suosittelemme aina ulkopuolista lisäeristämistä, sillä se on kosteusturvallinen tapa lisäeristää seinärakenne. Mikäli vanha eriste (esim. puru) on hyvässä kunnossa, se voidaan jättää seinään. Tässä asennustavassa vanha rakenne jää lämpimään tilaan, joten se pääsee myös kuivumaan ja samalla parantaa eristävyyttään. Lisäeristys on helpoin tehdä ulkoverhousta uusiessa ja tämä mahdollisuus kannattaa aina ottaa huomioon ulkoverhousremontin yhteydessä.

ISOVER Facade on yhdistetty tuulensuoja ja lämmöneriste. Eriste katkaisee samalla haitalliset kylmäsillat, eikä pienennä huonetilaa. Levy on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Facade on lahoamaton ja hajuton tuote, eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Tuote täyttää lisäksi rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

ISOVER Facade -levy ei ole tarkoitettu ainoastaan uudisrakentamiseen, vaan se soveltuu käytettäväksi myös vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa). Tuotteen erinomainen vesihöyryn läpäisykyky sekä lämmöneristävyys tekevät levystä erinomaisen vaihtoehdon juuri vanhojen rakennusten ulkopuoliseen eristämiseen. ISOVER Facade -tuotteiden lämmönjohtavuus (λD) on vain 0,031 W/mK.

Seinän sisäpuolinen lisäeristys

Sisäpuolisessa lisäeristyksessä vanha rakenne jää viileämpiin olosuhteisiin ja samalla rakenteen suhteellinen kosteus kasvaa. Tästä syystä ulkopuolinen lisäeristys on turvallisempi tapa lisäeristää seinärakenne. Aina tämä ei ole mahdollista, vaan lisäeristys täytyy tehdä sisäpuolelta. Sisäpuolelle lisättävä eriste ei saa olla liian paksu ja sen pitää toimia ilmansulkuna sekä diffuusiota pidättävänä kerroksena.

ISOVER Vario InLiner on yhdistetty eristelevy ja höyrynsulku. Se takaa seinärakenteen ilmatiiviyden ja toimii talvella höyrynsulkuna. Jos rakennus jätetään talveksi lämmittämättä tai sitä jäähdytetään kesällä, eristelevyyn kiinnitetty älykäs Vario Xtra-kalvo päästää kosteuden kulkeutumaan rakenteen läpi haittaa aiheuttamatta.

Älykäs höyrynsulkujärjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen

Rakenteissa oleva kosteus voi aiheuttaa vakavia vaurioita kaikentyyppisissä rakennuksissa. Usein kattorakenteissa käytetään kosteaa puuta, mikäli katon ulkopinnalle on asennettu höyrytiivis kalvo ja myös sisäpuolelle sijoitetaan höyrynsulkukalvo, tulee rakenteisiin jäämään kosteutta, joka ei pääse poistumaan. Tällaisesta kosteuden kertymisestä syntyy suurella todennäköisyydellä vakavia vahinkoja rakenteisiin, puuosien lahoaminen sekä hankalat homevauriot ovat yleinen näky. Tällaisia ongelmia kuitenkin voidaan välttää ISOVER Vario® höyrynsulkujärjestelmän avulla.

Mitä eroa perinteiseen höyrynsulkukalvoon?

Tavallisissa höyrynsulkukalvoissa vesihöyrynvastus pysyy aina samana sään vaihteluista huolimatta. Ne kyllä pysäyttävät vesihöyryn etenemisen, mutta eivät päästä kosteutta poistumaan sopivana ajankohtana, näin kosteusvaurioita saattaa syntyä.

ISOVER Vario® puolestaan mukautuu sääolosuhteiden vaihteluihin. Kesäkuukausien aikana, kun ilmat ovat kosteita ja lämpimiä, kalvon molekyylirakenne muuttuu, ja Vario Xtra -tuotteen diffuusiovastus pienenee tasolle, joka vastaa vain 0,3 m. Tällaisessa tilanteessa rakenteeseen tunkeutunut kosteus pääsee poistumaan ja riski rakenteen vaurioitumiselle pienenee. Viileiden talvikuukausien aikana suhteellinen ilmankosteus on alhainen, jolloin kalvon molekyylirakenne muuttuu ja nostaa Vario Xtra -tuotteen diffuusiovastuksen noin 25 m tasolle. Näin kosteus ei tunkeudu huoneesta rakenteisiin. Diffuusiovastus (sd) ilmoittaa lukuarvona kuinka suurella vastuksella tuote vastustaa vesihöyryn osapaineen tasaantumista. Arvo ilmoitetaan metreinä ilmakerrosta. Eli sd 0,3 m vastus, vastaa 30 cm ilmaa.
 

ISOVER Vario ®

  • on kokonaisuus, jossa järjestelmän kaikki osat on mietitty yhdeksi varmaksi kokonaisuudeksi
  • sopii erinomaisesti korjausrakentamiseen
  • on järjestelmä, joka tuo mukavuutta kotiin (kelistä/ilmankosteudesta riippumatta)
  • on turvallinen ratkaisu myös jäähdytetyissä huoneistoissa

Kiinnostuitko tuotteesta?
Lue lisää

750 IMG_6929 vario

Alapohjan lisäeristys ei välttämättä tuo suurta hyötyä

Energiatehokkuuden kannalta alapohjan lisäeristämisellä ei välttämättä saada yhtä suuria hyötyjä kuin yläpohjan tai seinien lisäeristämisellä. Asumisviihtyvyyteen alapohjan lisäeristyksellä saattaa olla suurikin vaikutus. Kylmä lattia tuntuu epämukavalta jalkojen alla ja aiheuttaa vedon tunnetta.

Klikkaa kuvaa siirtyäksesi Puhallusvillaa.fi-sivustolle.Klikkaa kuvaa siirtyäksesi Puhallusvillaa.fi-sivustolle.