TAKAISIN

Metson metsästys sallitaan Varsinais-Suomessa yli 50 vuoden tauon jälkeen
Suomen Riistakeskus tiedottaa

Julkaistu: 14.9.2021

Uuden riistatiedon valossa metsokanta on metsästyskelpoinen myös Varsinais-Suomessa. Metson metsästys on Varsinais-Suomessa sallittu 10.9-30.9.2021. Syksy 2021 on merkkivuosi Varsinais-Suomen pienriistametsästykselle. Metson metsästyksen lisäksi on tänä syksynä myös mahdollista metsästää euroopanmajavaa Loimaan kunnassa. Euroopan majavan metsästämiseen tarvitaan Suomen riistakeskuksen pyyntilupa. Majavanpyynti ei ole ollut mahdollista Varsinais-Suomessa yli 100 vuoteen.

Metsot (kuva: Pixabay)Metsot (kuva: Pixabay)

Metsäkanalintujen vuosittainen kesäinen riistakolmiolaskentatulos analysoidaan Suomen riistakeskuksessa. Analyysi on perustana, kun maa- ja metsätalousministeriö päättää syksyn metsäkanalintujen metsästysajoista. Järjestelmä perustuu digitaalisen laskentatiedon käsittelyyn ja riistabiologiaan. Lintumäärät voivat vaihdella suuresti vuodesta toiseen. Vuotuinen alueellinen metsästysaika on riippuvainen lintukantojen runsaudesta. Heikkoina lintuvuosina metsästys voi olla myös kokonaan kielletty.

Varsinais-Suomen parhaat metsoalueet löytyy Pöytyältä, Laitilasta ja Mynämäeltä. Peltovaltaisimmilla alueilla metsoa ei esiinny eikä juuri saaristossakaan. Metsäkanalintujen metsästys on melko vähästä Varsinais-Suomessa. Pirstaleiset metsät ja usein melko heikot metsäkanalintukannat sekä muun riistan runsaus on vuosien saatossa heikentänyt kiinnostusta metsäkanalinnustusta kohtaan maakunnassa. 

Kuva: PixabayKuva: Pixabay

Euroopan majavan metsästettiin sukupuuttoon Suomessa 1800-luvulla. Satakuntaan laji uudelleenistutettiin ja kanta on hitaasti levinnyt myös Varsinais-Suomen suuntaan. Suurimmat pyyntilupamäärät ovat Satakunnassa, mutta pyynti on sallittu myös Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä. Koko maan euroopanmajavan kiintiö on 400 yksilöä ja Varsinais-Suomen osuus tästä on noin 5 yksilöä. Idempänä Suomessa esiintyy myös kanadanmajava, joka ei ole pyyntiluvanvarainen laji. 

Kuva: PixabayKuva: Pixabay

Lähde: Suomen Riistakeskuksen tiedote 07.09.2021
Jörgen Hermansson, vs. riistapäällikkö Varsinais-Suomi Suomen riistakeskus (puh. 029 431 2342)