TAKAISIN

Biohiili on todellinen ihmeaine

Julkaistu: 24.5.2022

Kasvit saavat energiaa kirkkaasta auringosta, mutta biohiili avustaa kasveja ravinnon ja hapen saannissa. Biohiili pitää ravinteita ja vettä kuten sieni, sitoo toksiinit kuten suodatin, ja tarjoaa mikro-organismeille kodin maaperään mistä kaikki elämä alkaa ja mihin elämä perustuu.

BioProffan Biohiili parantaa maaperän laatua huomattavasti.BioProffan Biohiili parantaa maaperän laatua huomattavasti.

Miksi biohiili on välttämätön maaperälle?

Biohiilen korkean pinta-alan (tuhansia neliömetriä grammassa) ja negatiivisen latauksen (kationinvaihtokapasiteetin) syystä biohiilellä on hyvä ravinteiden, ilman, ja mikro-organismien pidätyskyky ja nesteen imukyky. Biohiilen maanparannusvaikutus perustuu sen kykyyn lisätä maaperän ravinnepitoisuutta ja parantaa rakennetta.

Hyödylliset maaperäeliöt, muun muassa mikrobit ja bakteerit, viihtyvät biohiilessä. Biohiili mahdollistaa ilmareikiä mullassa ja täten varmistaa kasvien juurten hapen saantia. Kasvien juuristot kaipaavatkin happea, sillä esimerkiksi tiiviissä savimaassa kasvit eivät menesty.

Biohiili pidättää ravinteita sekä vettä moninkertaisesti painoonsa nähden. Biohiili parantaa sekä kuivan hiekkapitoisen maaperän, että tiiviin kostean savipitoisen maaperän. Jopa sepelin voi saada kukkimaan biohiilen avulla.

Mihin ja miten Biohiiltä käytetään?

Biohiiltä käytetään ensisijaisesti kasvualustan parantamiseen.

Sekoita biohiiltä maaperään levittämällä sitä maahan ja muokkaamalla se pintakerrokseen. On erittäin tärkeää lisätä runsaasti ravinteita ja vettä biohiilen levityksen yhteydessä, jotta biohiili ei ime ravinteita ja kosteutta ympäröivästä maaperästä ja näin pois kasvien ulottuvilta.

Biohiileen voi myös imeyttää luonnonmukaisia lannoitteita, mikrobiliuosta ja vettä esimerkiksi saavissa ennen levitystä.

Biohiilen laittaminen tapahtuu ehkä parhaiten kompostoinnin yhteydessä. Lisää biohiiltä puutarhakompostiin ja bokashi-keittiökompostoriin. Näin valmistunut kasvualusta on entistä parempaa ja rikkaampaa ja luo paremmat elinolosuhteet tärkeille maaperän mikrobeille.

Biohiiltä käytetään monissa kasvualustoissa: pellolla, kasvihuoneessa, perennapenkeissä, kesäkukkaistutuksissa, hautausmaalla, kukkapurkeissa jne. Biohiiltä voidaan käyttää myös katemateriaalina sekä sisällä että ulkona, sekä sitä voi käyttää jopa huussikuivikkeen mukana hajujen sitomisen tehostajana. Biohiilen käyttö vesien puhdistajana luo myös monia mahdollisuuksia.

Biohiilirikastettu maaperä:

 • Vaatii vähemmän vettä, estää haihtumista sekä ravinteiden huuhtoutumista.
 • Parantaa maan ravinnetilaa sitomalla ravinteita pitkäkestoisesti ja vähentämällä veteen liukenevia ravinnepäästöjä ja ravinnehukkaa. Kasvit vaativat vähemmän lannoitusta sekä kalkitusta, ja pohjavesi pysyy puhtaampana.
 • Parantaa maaperän rakennetta kestävästi lisäämällä kasvualustaan ilmavuutta, mikä helpottaa ja nopeuttaa itämistä sekä juuriston ja mykorritsan kasvua ja toimintaa. Tämä voi olla jopa tärkeämpää kuin lannoitus.
 • Parantaa mikrobien olosuhteita ja elinmahdollisuuksia. Mikrobit parantavat maan rakennetta ja vapauttavat ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muotoon.
 • Suojaa kasveja äkillisiltä sään muutoksilta mullan ekosysteemissä.
 • Mahdollistaa isompia, laadukkaampia ja maukkaampia satoja.
 • Vähentää happamuutta enemmän kuin muut orgaaniset materiaalit.
 • Sitoo haitallisia aineita.
 • Parantaa hiili–typpi suhdetta.
 • On ympäristöystävällinen. Vähentää ravinnehukkaa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilmasta sitomalla hiilidioksidia (CO2) tuhansiksi vuosiksi sekä myös typpeä, esimerkiksi typpioksiduulia (N20), ammoniakkia (NH3), ja metaania (CH4).

Biohiili toimii hiilinieluna

Biohiilirakeet pystyvät sitomaan itseensä isoja määrän epäpuhtauksia maasta, esimerkiksi kasvinsuojeluaineet ja raskasmetallit. Ilmasta biohiili sitoo muun muassa hiiltä. Biohiili toimiikin erittäin tehokkaana hiilinieluna, koska sen kyky sitoa hiiltä on erittäin merkittävää.

Yksi kilo biohiiltä pystyy sitomaan 3.5 kg hiilidioksidia ja sitominen on pysyvää. Biohiili kestää satoja, ellei tuhansia vuosia muuttumattomana. Biohiilen arvellaan olevan yksi merkittävä ase ilmaston lämpenemistä vastaan.

biohiili nero-422x500

BioProffa Biohiili Nero

 • kotimainen, Carbofexin valmistama
 • käsittelemätön
 • sertifioitu
 • puhdasta, turvallista käyttää

Osta verkkokaupasta