TAKAISIN

Betonielementtirakentamisen osaamista

Julkaistu: 16.4.2015

PARMAontelolaatat valmistaa Parma, joka on betonielementtirakentamisen kehittäjä ja alan merkittävin valmistaja Suomessa. Parman valikoimiin kuuluvat monipuoliset betonielementtiteknologiaan perustuvat tuotteet, joita valmistetaan 14 tehtaalla Suomessa.

Ontelolaatan tuotantolinja Forssan tehtaalla.Ontelolaatan tuotantolinja Forssan tehtaalla.

Parman pientalotuotteet, luonnollinen valinta

Ekologisuus on osa elämää ja rakentamista tänä päivänä. Haluamme säilyttää lapsillemme Suomen puhtaan luonnon. PARMAontelolaatat ovat kiviainespohjaisia luonnon materiaaleista tehtyjä tuotteita. Ne eivät pala, lahoa tai mätäne ja ovat erittäin huoltovapaita.

Betonielementtirakenteiden käyttö on kestävän kehityksen kannalta järkevää, koska rakenteet eivät elä eivätkä vaadi huoltotoimenpiteitä. Laadukas betoni on oikein valmistettuna erittäin pitkäaikaiskestävä materiaali. Rakenne siirtyy sukupolvelta seuraavalle lähes uuden veroisena. Etenkin ontelolaattojen pitkien jännevälien ansiosta elementtirakenne on myös muuntojoustava. Ontelorakenteita käyttämällä betonia ja terästä säästyy noin puolet paikalla valuun verrattuna. Tämä raaka-ainemenekin pieneneminen aiheuttaa selkeää ympäristökuormituksenkin vähenemistä. Rakenneosien valmistus tehdasolosuhteissa vähentää rakennustyömaan ympäristölleen aiheuttamaa pöly- ja meluhaittaa. Elementtirakenteiden käyttö lyhentää myös kokonaisrakennusaikaa, mikä osaltaan pienentää työmaan vaikutusta ympäristöönsä. Parman pientalotuotteiden päästöt sisäilmaan täyttävät tiukimman mahdollisen M1-luokan vaatimukset ja tuotteista on ympäristöseloste.

Suljettu vedenkiertojärjestelmä, kiinteiden aineiden erottelulaitos Forssan tehtaalla.Suljettu vedenkiertojärjestelmä, kiinteiden aineiden erottelulaitos Forssan tehtaalla.

Nykyaikainen tuulettuva alapohja

Tuulettuva alapohja eli ns. "rossipohja" on perinteinen pientalon alapohjaratkaisu, johon PARMAontelolaatat tarjoavat nykyaikaisen toteutusvaihtoehdon. Tuulettuva alapohja on Säteilyturvakeskuksenkin suosittelema erinomainen ratkaisu radonherkillä alueilla. Elementtirakenteinen tuulettuva alapohjarakenne on erittäin tiivis, joten maakosteudella ja radonilla ei ole pääsyä huoneilmaan. Tuulettuvan alapohjan alle jäävässä ryömintätilassa on aina jossain määrin kosteutta. Betonirakenne kestää erinomaisesti tätä kosteusrasitusta, käytetäänhän betonia mm. silloissa ja padoissakin.

Alapohjan alle jää vajaan metrin korkuinen tuuletettava ryömintätila. Talotekniset asennukset voidaan sijoittaa ryömintätilaan, jolloin niiden tarkistus sekä huolto- ja muutostöiden tekeminen helpottuu. Ryömintätilaan pääsee alapohjan tai sokkelin läpi erityisestä huoltoluukusta, joten mahdolliset korjaustoimenpiteet eivät vaadi alapohjan aukaisemista.