TAKAISIN

Kotitalousvähennystä saa myös pihatöistä

Päivitetty: 10.10.2022

Omakotitalon ja vapaa-ajanasunnon pihan kunnostamisen ja rakentamisen työkustannukset kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Piha-alueen peruskunnostamisen lisäksi myös vesijohtotyöt, viemäröinnit, sähköistykset hyväksytään vähennykseen mukaan. Työn osuuden voi vähentää myös ”ulkoistaessaan” pihan hoitamisen yritykselle.

Vähennys ei koske piha-alueen ulkopuolisia töitä, kuten johtojen, kaapeleiden tai putkien vetämistä piha-alueen ulkopuolelle eikä rannan ruoppausta. Myöskään piha-alueen ulkopuolelle ulottuvan yksityistien kustannukset eivät oikeuta vähennykseen. Vähennystä ei saa työhön liittyvistä laitteista, tarvikkeista tai matkakuluista, eikä uudisrakentaminen ja siihen verrattava työ oikeuta vähennykseen. Uudisrakentamisena ei pidetä kattamattomien rakennelmien kuten esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista, korjaamista tai uusimista ennestään rakennetun omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon pihalle.

Työt tekevän yrityksen pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin ja harjoittaa tuloveronalaista toimintaa.

pihatyot

Säästä laskut ja kuitit

Kotitalousvähennystä haetaan itse: Esitäytettyyn veroilmoitukseen täytetään teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat sekä palkan sivukulut. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja vähennyksen hakija saa hyödyn veronpalautuksena. Hän voi myös hakea etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa.

Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 €: Kumpikin puoliso voi saada vähennyksinä 2 250 euroa, eli perheessä kotitalousvähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa. Omavastuu on 100 euroa (per henkilö). Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Viherrakentajaan kannattaa olla yhteydessä ajoissa. Etenkin jos haluaa saada pihansa kuntoon esimerkiksi kevään ylioppilas- tai rippijuhliin mennessä, pitää asiasta sopia ajoissa edellisenä kesänä...

Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää!Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää!
Lähde: Verohallinto

Lisää viherrakentamisesta...