TAKAISIN

Saako pihaan rakentaa?

Julkaistu: 10.2.2019

Meillä olisi tarkoitus rakentaa puuvaja pihan perälle - onko se sallittua? Mistä saisi tietoa ja mitä tulisi ottaa huomioon? T: kotinikkari

Otahan ensin selvää kuntasi rakennusvirastosta tai kunnan kotisivuilta, mitä ohjeita siellä annetaan pihanrakentamiseen liittyen. Rakentamisen rajat ja rajoitteet vaihtelevat alueittain – ja jopa kunnittain.

Yleensä pienimpiin ja rakennusjärjestyksen kannalta vähäpätöisempiin rakennelmiin ei lupaa tarvita - vähän isomman rakennelman ollessa kyseessä riittää toimenpideilmoitus kunnan rakennusviranomaisille.

Rakennushankkeesi ei välttämättä ole vain sinun ja kunnan rakennusviranomaisten välinen asia; myös naapurien mielipide on huomioitava. Tyypillinen naapurien huomioon ottamiseen liittyvä pykälä koskee rakennusten ja rakennelmien etäisyyttä naapuritontista. Yleisenä ohjeena voidaan pitää sitä, että rakennuksen tulee olla vähintään korkeutensa etäisyydellä rajasta – sitä lähemmäksi rakentaminen vaatii ainakin naapurin luvan. Viisas pihanrakentaja ottaa aina huomioon myös naapurit!

Lue lisää: Tarvitaanko piharakentamiseen lupa?