TAKAISIN

Betoroc-murske maarakentamiseen

Päivitetty: 17.2.2018

Betoroc-murske on Ruduksen valmistama, tuotteistettu betonimurske, jota käytetään luonnon maa- ja kiviaineksen tapaan. Betoroc-murskeet ovat murskaamalla, seulomalla tai muulla mekaanisella käsittelyllä kivipohjaisista materiaaleista valmistettuja tuotteita.

Parempi kantavuus

Betoroc-murskeen tavallinen rakeisuusalue on 0/45 mm. Betorocilla voidaan korvata parhaita sora- ja kalliomurskeita esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden jakavissa ja kantavissa kerroksissa, erilaisissa täyttötöissä sekä putkijohtokaivantojen täytteenä. Betorocia käytettäessä rakentaminen ei poikkea merkittävästi sora- tai kalliomurskeilla rakentamisesta.

Betoroc-murskeilla on lujittuneena mahdollista saavuttaa parempia kantavuuksia kuin vastaavalla kalliomurskeella. Lujittuminen perustuu sitoutumattoman sementin murskauksessa syntyvien reaktiopintojen sitoutumiseen. Käytännössä suurin osa Betorocmurskeista käytetään lujittumattoman luonnon maa- ja kiviaineksen tavoin (rakennetaan rakenneosa, esim. kantava tai jakava kerros Betoroc-murskeesta).

Korkealuokkainen murske

Betoroc-murske on korkealuokkainen uusiotuote, jonka standardoinnissa on huomioitu EU-normien tiukat vaatimukset. Betorocin tekniset ominaisuudet selvitetään säännöllisin testein ja mittauksin. Ympäristöominaisuudet varmistetaan Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisen laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.

Betoroc-mursketta myydään eri puolella maata sopimuksen mukaan. Varastotilanne vaihtelee vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen määrän vaihtelun takia. Tämänhetkisen tiedon saatavuudesta paikkakunnittain saa Ruduksen yhteyshenkilöiltä.