TAKAISIN

KIRJAESITTELY
Mikko Mansikka: Pihoja ihmisille - kivikorttelien vihreät keitaat

Julkaistu: 20.2.2015

Multikustannus

Kaupunkien suurten umpikorttelien sisällä, rakennusmuurien kätköissä, on suojaisia ja usein laajojakin piha-alueita. Avariksi ja yhtenäisiksi suunnitellut ulkotilat on pilkottu raja-aidoin ja täytetty erilaisilla rakennelmilla tai asfaltoitu parkkipaikoiksi.

Arkkitehti Mikko Mansikka on tutkinut, miten kaupunkien laiminlyödyt korttelipihat voidaan palauttaa alkuperäiseen käyttöönsä eli asukkaitten virkistykseen. Onnistuneet esimerkit muista Pohjoismaista osoittavat, että kaupungin, kiinteistöjen ja asukkaiden yhteistyöllä ja hyvällä suunnittelulla on mahdollista toteuttaa monenlaisia ihmisläheisiä ja luonnonmukaisia ratkaisuja.

Kirjassa käydään läpi kaupunkipihojen historiaa ja uusia, ekologisia suunnitteluperiaatteita sekä annetaan ohjeita onnistuneen pihahankkeen valmisteluun ja läpiviemiseen.

Kirja on suunnattu erityisesti taloyhtiöille, asukasyhdistyksille ja kaikille kaupunkipihojen elävöittämisestä kiinnostuneille. Upeat värikuvat motivoivat pohtimaan oman korttelin potentiaalia.

ISBN 952-468-102-1
1. painos 2006
Sidottu, 172 sivua

Sisällysluettelo

Kirjan sisällysluettelo näyttää tiivistetysti seuraavalta; (suluissa sivut)ja kursiivilla sisällön kuvaus:

Aluksi (sivut 7-8)

Tervetuloa pihakatselmukseen (9-12)

Korven ja puutarhan valtataistelu (13-16)
Puutarhan tulo Suomeen ja kaupunkipihan historiaa

Näkemys ja tahto (17-34)
Aluerakentamisen taustalla erilaisia näkemyksiä

Pihaparannuksen lähtökohtia (35-38)

Lyhyt ympäristöoppi (39-44)

Kansalaisrohkeutta (45-54)
Ympäristötietoutta ja uusia ajatuksia

Innostusta Tanskasta (55-66)

Käyttöpihasta elämyspihaan (67-76)
Tilasuunnittelua ja elämysarvoja
Piharyhmän työkalupakki (77-112)
Ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan - ja lopuksi ollaan valmiissa pihassa

Ekologian pelisäännöt (113-118)

Ekologisia kokeiluja (119-150)
  • Tanskan Enghave Plads - lintuja asfaltin tilalle
  • Hollannin De Bikkershof - kuin maalla
  • Tukholman vihreät pihat: ympäristöoppia asukkaille
  • Kokemuksia käytännöstä

Toimintapolku pähkinänkuoressa (151-156)
  • Ensimmäinen rasti: Tee aloite!
  • Toinen rasti: Ideoi!
  • Kolmas rasti: Kerää tietoa!
  • Neljäs rasti: Suunnittele!
  • Viides rasti: Toteuta!
  • Kuudes rasti: Nauti!

Kaupunkipihan tulevaisuus (157-158)

Kirjallisuutta, yhteystietoja, Sammandrag, Kuvaluettelo