TAKAISIN

Routa kannattaa pitää kurissa

Julkaistu: 17.6.2014
Kunnollinen routaeristys on rakentamisen perusasioita. Rakennusten routasuojauksesta huolehtiminen on nykyisin jo itsestäänselvyys, mutta laatoitettujen piha-alueiden lisääntyessä on muistettava, että myös ne tarvitsevat routasuojausta. Suojaamalla pihakivetykset roudalta piha-alue säilyy tasaisena ja toiminnallisena, eikä roudan jälkiä tarvitse korjata kovan talvenkaan jäljiltä.

Epätasainen routanousu aiheuttaa päällysteeseen epätasaisuutta, muuttaa pihan kaltevuuksia ja voi aiheuttaa lammikoitumista ja kunnossapitohaittaa. Routanousu voi myös rikkoa pihan rakenteita, esim. putkia. Pihan routavaurioita voidaan vähentää routaeristyksellä.

Lue lisää piha-alueiden routaeristämisestä

Tilaa ilmainen esite!

Routaeristeen valinta

Tuotenimikkeen, esim. EPS 120 Routa, lukuarvo 120 kertoo tuotteen lyhytaikaisen puristuslujuuden. Mitä suurempi luku on sitä suurempaa kuormitusta tuote kestää. Tavallisen pientalon pihakäytävillä ja oleskelualueilla käytetään routaeristyksessä yleensä EPS 120 Routa –laatua. Pientalon ajoteillä suositellaan EPS 200 Routa -routaeristettä. Eristeitä on saatavilla useassa vakiopaksuudessa (50, 70, 80, 100 mm). Asennuksen nopeuttamiseksi on mielekästä rakentaa haluttu eristyspaksuus käyttämällä yhtä riittävän paksua levyä. Jos käytetään useampia kerroksia, eristeiden saumat limitetään. Eristeiden asennus on helppoa ja nopeaa. Eristelevyjä voidaan työstää tavallisilla työstökaluilla (saha, sirkkeli, puukko), joten eriste ei rajoita pihakäytävän muotoa, vaan se voidaan leikata tarvittavaan muotoon.
ThermiSol EPS 120 Routaa käytetään perustusten ulkopuoliseen routaeristykseen sekä kellarinseiniin.ThermiSol EPS 120 Routaa käytetään perustusten ulkopuoliseen routaeristykseen sekä kellarinseiniin.

ThermiSol EPS 120 Routa

ThermiSol EPS 120 Routa on umpisoluinen ja tiivis routaeriste. Se on erinomainen ja kestävä routasuoja. Virallisesti hyväksytyn routaeristeen tulee täyttää kaikki vaaditut toiminnalliset ominaisuudet. Eristettä käytetään perustusten ulkopuoliseen routaeristykseen sekä kellarinseiniin. Eriste kestää hyvin puristusta ja taivutusta. Sillä on hyvä kosteuden- ja pakkasenkestokyky sekä riittävät lämmöneristys- ja lujuusominaisuudet pientalorakentamiseen. ThermiSol EPS 120 Routa alittaa reilusti routaeristeeltä vaaditun 2,0 til-%:n vesipitoisuuden. Se on optimaalinen eriste Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin, routaan ja kosteuteen. Routaeristeen lämmöneristysteho säilyy hyvänä myös vaikeissa kosteusolosuhteissa.

ThermiSol Super 200

ThermiSol Super 200 kestää kovaa puristusta, jopa 200 kPa. Eristeellä on myös erittäin hyvä kosteuden- ja pakkasenkestokyky, se alittaa reilusti routaeristeeltä vaaditun 1 til.-%:n. Levyt eivät siis mätäne tai toimi kasvualustana tuholaisille tai sienille. ThermiSol Super 200:lla on lisäksi hyvä lämmöneristyskyky λ = 0,033 W/mK.

Käyttökohteena on normaalia suurempia kuormituksia vaativat eristyskohteet, kuten teollisuushallit, piha- ja liikennealueet, kadut, ajorampit sekä putkikaivannot. Tuotteella on iso levykoko, 1200x2000 mm, se on puolipontattu ja levyssä on halkaisu-ura.

Ympäristöystävällisyys

ThermiSol EPS-eristelevyt ovat lujia, keveitä sekä helposti käsiteltäviä ja työstettäviä, pölyämättömiä ja ihoa ärsyttämättömiä. ThermiSol EPS-tuotteet ovat kierrätettäviä. Tarvittaessa niiden lämpöenergia voidaan ottaa talteen hallitusti polttamalla. Poltossa ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja.
ThermiSol Super 200:aa käytetään mm. piha- ja liikennealueiden sekä katujen routaeristykseen.ThermiSol Super 200:aa käytetään mm. piha- ja liikennealueiden sekä katujen routaeristykseen.
_

Miksi routaeristys on tärkeää?

  • Routaeristeet estävät maapohjan jäätymisen perustusten ympärillä.
  • Maa ei pääse liikkumaan ja tekemään vaurioita.
  • Väärä routaeristys voi vahingoittaa perustuksia ja edelleen seinä- ja kattorakenteita.
  • Routaeristeet imevät hyvin vähän vettä.
  • Tiivis ja kestävä solurakenne eristää muuttumattomana vuosikymmeniä.
  • Routaeristämisessä tulee käyttää tarkoitukseen erikseen hyväksyttyjä tuotteita (VTT tai CE).

Routaeristyslaskuri

ThermiSol-routaeristysten laskentaohjelman avulla voidaan mitoittaa oikein toimiva routasuojaus perustusten ympärille. Ohjelma ratkaisee myös kylmien rakenteiden routasuojaustarpeen sekä pihan ajoteiden alle tarvittavan routaeristyksen.

Matalaenergia-alapohjan routasuojaus

Energiatehokkaiden rakennuksien yleistyessä ja alapohjien lämmöneristyksen parantuessa routasuojauksen merkitys kasvaa. VTT:n toukokuussa 2011 valmistuneet tutkimusraportit antavat uutta tietoa maanvastaisen alapohjan routasuojauksesta. Rakennuksen nurkka-alueen lisäeristystarve on uusien laskelmien mukaan suurempi kuin aikaisemmin on oletettu. Hyvin eristetyn alapohjan routasuojaus ulkonurkissa vaatii 100 % tehokkaamman routaeristyksen (vanha 40 % sääntö ei siis riitä!).

Tilaa ilmainen esite!