TAKAISIN

Pihakiveyksen teko

Päivitetty: 13.2.2012

Pihasuunnitelman valmistuttua alkaa kiveyksen tärkein vaihe: pohjatyöt. Hyvin tehty pohjatyö on kiveyksen perusedellytys. Kosteus ja routiminen vaativat, että kestäväksi rakennettavan kiveyksen alta aina kuoritaan pois routiva maa-aines. Maaperän laatu ja kiveyksen käyttötarkoitus määräävät, miten paksu ja millä kiviaineslaadulla perusta kiveykselle tehdään.
Koska betonikiveys ei läpäise vettä, on pidettävä huoli, että sade- ja sulamisvedet pääsevät tulvimatta sadevesiviemäriin tai avo-ojiin. Jo pohjatöitä tehtäessä on otettava huomioon suunnitellut pinnan kallistukset. Päällystettävän alueen tulee aina olla kalteva. Kaltevuus on noin kaksi prosenttia eli kaksi senttiä metrin matkalla.
Pintavesien poistamiseen tarvittavat kallistukset pyritään tekemään jo pohjamaahan maan kuorinnan yhteydessä. Kallistuskulmat säilytetään koko perustustyön ajan.
Ennen asennushiekan levittämistä tarkistetaan vesivaa'alla ja oikolaudalla, että kantavan sorakerroksen pinta on tasainen ja kallistukset suunnitelman mukaiset. Kivettävän alueen reunoille asennetaan puisia korkomerkkejä, joiden avulla on helppo valvoa pinnan oikeaa tasoa ja kallistuksia.
Mahdolliset salaojitukset ja putkitukset tehdään ennen sorakerroksen levittämistä. Voimakkaasti routivilla alueilla tarvitaan lämmöneristelevyt.
Kun sorakerros on levitetty, tasoitetaan kantavan kerroksen pinta kolalla, tarkistetaan kallistukset ja alusta tiivistetään täryttämällä. Perustustyöt ulotetaan vähintään kymmenen senttiä varsinaisen asennusalueen ulkopuolelle, jotta estetään reunimmaisten kivien liikkuminen.

Betoniset istutusastiat ja vesikourut loiskekupein viimeistelevät
pihan, jonka yksi ylpeys on hyvin toimiva maakellari.Betoniset istutusastiat ja vesikourut loiskekupein viimeistelevät pihan, jonka yksi ylpeys on hyvin toimiva maakellari.
Romba on kivi, jolla saadaan tarvittaessa kolmiulotteista
vaikutelmaan piha-alueiden ladontaan.Romba on kivi, jolla saadaan tarvittaessa kolmiulotteista vaikutelmaan piha-alueiden ladontaan.

Tasainen kerros asennushiekkaa

Asennushiekkana käytetään raekooltaan 0-8 mm hiekkaa, jossa on mielellään runsaasti hienoainesta.
Asennushiekka levitetään sorakerroksen päälle tasaiseksi kerrokseksi, jonka vahvuus tiivistämättömänä on 30-40 mm. Asennushiekan vahvuuden on oltava sama koko asennettavalla alueella. Näin kiveyksen pinta painuu kaikkialla yhtä paljon ja pinta säilyy tasaisena.
Kolmen cm:n paksuiset ohjauspuut auttavat asennushiekan tasaamisessa. Oikolaudalla on helppo tasata hiekka suunniteltujen kaatojen mukaiseksi tasaiseksi pinnaksi ohjauspuita pitkin.
Asennushiekkaa ei tiivistetä eikä tasatulla alueella kuljeta.
Asennushiekkaa levitetään vain sille alueelle, jolle kiveys kerrallaan ladotaan. Näin varmistetaan, että lopullinen kiveys ladonnan jälkeen tiivistyy mahdollisimman hyvin.
Vähäinen kosteus on asennushiekan tiivistymiselle eduksi. Asennushiekkakerroksen alle levitettävä suodatinkangas tai ohut rakennusmuovi estävät rikkaruohojen juurtumisen perusrakenteisiin. Siten rikkaruohot on suhteellisen helppo poistaa saumoista.

Roomalaisella ladonnalla saa vaihtelevan, tyylikkään ja helppohoitoisen
kokonaisuuden.Roomalaisella ladonnalla saa vaihtelevan, tyylikkään ja helppohoitoisen kokonaisuuden.

Klassikko-kivestä ladottu ympyrä. Myös viuhkaladonta onnistuu
suositulla Klassikko-sarjan kivillä.Klassikko-kivestä ladottu ympyrä. Myös viuhkaladonta onnistuu suositulla Klassikko-sarjan kivillä.

Päällysteen asennus

Pihakivien ja -laattojen latominen aloitetaan aina kiinteistä rakenteista, esimerkiksi rakennuksen seinästä. Latomisessa käytetään apuna kivettävän alueen reunoille pingotettua linjalankaa, joka osoittaa valmiin kivipinnan yläreunan. Linjalangan avulla seurataan myös saumojen suoruutta siirtämällä lankaa työn edistyessä lähelle kulloinkin ladottavaa aluetta.
Kivet ja laatat asennetaan valmiilta päällystepinnalta, jotta tasattu asennushiekkapinta säilyisi koskemattomana.
Pihakivet ladotaan aina tiiviisti toisiinsa ladontamallin mukaisesti. Asennusnystyröiden ansiosta kivien väliin jää automaattisesti sopiva kahden millin sauma. Saumojen suoruutta seurataan koko työn edistymisen ajan ja poikkeamat oikaistaan varovasti esimerkiksi lapion kärjellä.
Betonilaatat asennetaan siten, että kukin laatta lepää koko alapinnaltaan asennushiekan varassa.
Apuna on hyvä käyttää suunnilleen laatan kokoista vaneripalaa tai suoraa laudan pätkää, jolla tasataan kunkin laatan asennusalusta.
Laatat asennetaan normaalisti tiiviisti puskusaumaan. Asentamista voi helpottaa erillisillä käsinostimilla. Laatat koputellaan kumivasaralla tai puujuntalla tukevasti paikoilleen.
Pihakivien ja -laattojen latomisen jälkeen päällystepinnalle levitetään rakeisuudeltaan 0-1 mm kuivaa hiekkaa, joka harjataan saumoihin 45 asteen kulmassa pinnoitteeseen. Edestakaisin vedoin saumat täyttyvät mahdollisimman hyvin.
Saumauksen jälkeen pihakivipinta tiivistetään ajamalla kerran koko kiveyksen yli noin 80 kilon painoisella täryttimellä. Tärytyksen jälkeen saumat viimeistellään ja täytetään mahdollisesti syntyneet vajaukset.
Saumojen täyttymisen voi varmistaa käyttämällä vähäistä määrää vettä saumauskertojen välillä.
Kiveyksen reunat on syytä tukea esimerkiksi betonisilla reunalistoilla, koska tukematon reuna liikkuu helposti ja kiveys lähtee purkautumaan.
Pihakiviä ja -laattoja on useita eri kokoja ja malleja. Ennen hankintaa on hyvä tutustua Ruduksen kokonaismallistoon, väri- ja ladontamalleihin. Kivien paksuudet: alle 60 mm paksut laatat soveltuvat ainoastaan kävely ja kevyen liikenteen väylille.
Pihakivissä paksuudet ovat 50 mm, 60 mm ja 80 mm. Näistä 60 mm paksuinen kivi on tarkoitettu kevyen liikenteen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja henkilöauton kuormitukseen. Pihakivet, jotka ovat 80 mm paksuja, kestävät hyvin raskaammankin liikenteen, kuten huoltoajot ja kuorma-autot.
Värisävyt ja niiden yhdisteleminen vaativat huolellista suunnittelua ja sovittamista rakennuksen pääväreihin.