TAKAISIN

Suunnittelun ja kunnostuksen periaatteet
vanhassa puutarhassa

Julkaistu: 30.3.2017
Pihapiirissä puuhailu ja tekeminen ovat hyväksi jokaiselle, mutta joskus urakka on liikaa. Puutarhanhoito ei ole mukavaa, jos onnistumisen elämyksiä ei tule, tai jos piha kääntyy omistajaansa vastaan jokapäiväisen pakkotyöleirin muodossa...

Pihan kunnostustöissä auttaa via Garden Oy

Vanhemmat puutarhat kaipaavat päivitystä

Iso osa vanhemmista puutarhoista on rakennettu huomioimatta alueen helppohoitoisuutta. Esimerkiksi 50 –luvulla tai sitä ennen rakennetun pihan elementit (kasvimaa, iso nurmikenttä, keittiöpuutarha yksittäin istutettujen puiden ja pensaiden muodossa) on sijoitettu haasteellisesti hoidettaviksi - ja 60/70/80 -luvuilla rakennetuista pihoista puolestaan löytyy vääriä pohjamateriaaleja sekä aikakausille ominaisia (vanhahtavia) pintamateriaaleja.

Mikäli 90-luvun ja 2000-luvun pihoilla on kunnostamista – suhteellisen lyhyt elinaika puutarhalle – on yleensä kyse virheiden korjaamisesta, tai liian tiheään tai liian lähelle istutetuista kasveista.

Puutarhan kunnostamisessa kiinteistön alkuperäinen rakennusajankohta ratkaisee paljon. Rakennusten ja puutarhan tulee jatkossakin sopia myös ajallisesti yhteen. Aikakautta tai tyyliä ei kuitenkaan tarvitse seurata orjallisesti – usein puutarhan kunnostamisessa on juuri kyse aikakaudelle tyypillisten virheiden korjaamisesta (esim. materiaalien väärä yhdistäminen: puu & multa, tai epäsopivien lajikkeiden käyttö: härmäiset kasvilajit, tai vahvasti leviävät kasvilajit).

- Yleensä kunnostetun vanhan puutarhan erottaa vanhasta puutarhasta rikkaruohottomuuden lisäksi valoisuus ja virtaavan ilman tunne..., tuumii via Garden Oy:n puutarhasuunnittelija Päivi Rahikka.

Kunnosta vanhaa arvostaen - helppohoitoisuuteen pyrkien

Vanhan puutarhan kunnostamisen periaatteet ovat samat kuin uuden puutarhan rakentamisessa. Tavoitteena on siis rakentaa helppohoitoinen ja käytännöllinen piha, joka on harmoniassa muun ympäristön kanssa (myös rakennusten hengen ja tyylin kanssa). Hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu piha nostaa koko kiinteistön arvoa.

Vanhaa kasvustoa ja puustoa tulee arvioida tarkkaan ennen poistamista tai leikkuita:
  • Osa kasvilajeista kestää rajuakin karsimista, osaa tulee kohdella silkkihansikkain, pyri jättämään ”hankalat” kasvit paikalleen.
  • Paikalleen jätettävien kasvien ympärille voi luoda uutta: uusia suurempia istutusalueita, viihtyisän oleskelualueen säilytettävän puun alle, suunnata uudet kulkureitit isojen puiden alta – jotta vanhan puutarhan tunne säilyy, vaikka uusia osioita olisi tehty paljonkin.
  • Kasvuston poisto muuttaa pihan pienilmastoa ja valo-olosuhteita, tämä on huomioitava suunnitelmissa.
  • Sairaat ja jo kauan ”kituneet” kasvit on poistettava, ne ovat luultavasti väärissä kasvuolosuhteissa.

Uusia ja vanhoja kasveja kannattaa yhdistää samaan istutusalueeseen tai ryhmään. Tällöin säilytetään vanhan puutarhan tunne ja ulkonäkö, ryhmät ovat heti suuren ja valmiina näköisiä ja samalla vältytään pihan jakautumisesta uuteen ja vanhaan osaan.

Kunnostussuunnitelman punainen lanka

Monesti jokin säilytettävä kasvi tai muu elementti sanelee suunnitelman suunnan. Esimerkiksi suurten puiden juuret ulottuvat niin pitkälle, että esimerkiksi kivettyä kulkureittiä tai uutta parkkipaikkaa saattaa olla mahdotonta laittaa niiden välittömään läheisyyteen.

Kannattaa myös muistaa, että kunnostettavat pohjarakenteet tehdään samalla tekniikalla kuin uudet: kantavissa rakenteissa routimattomuus, sora-alueilla vedenläpäisevyys, jne. Tarvittavat maansiirrot ja konetyöt tulee tehdä mahdollisimman kapealla, tai yhtenäisellä alueella, jotta koko pihapinta ei tuhoudu esimerkiksi yhden istutusalueen tai rajaistutuksen yhteydessä.
Paras lopputulos syntyy pihasuunnittelijan ja rakentajan yhteistyössä – vanhan kunnostuksessa on usein kyse kompromissien teosta.

Luvanvaraiset muutokset

Suuret muutokset on hyvä ilmoittaa paikkakunnan rakennusvalvonnalle. Näytä kunnostussuunnitelma viranomaisille ennen ainakin ennen seuraavien suunnitelmien toimeenpanoa:
- muutokset tontin sisäänajossa
- puunkaadot
- aitamateriaalin muutos (huom. paikka saattaa muuttua)
- piharakennukset (pergolat, kasvihuoneet, jne.).

Nyrkkisääntö on, että alle 10 m2 kokoisille riittää toimenpideilmoitus - sitä suuremmat rakennelmat vaativat toimenpidelupahakemuksen jättämisen.

Kaipaatko apua pihan suunnitteluun ja/tai toteutukseen?

Laita rasti ruutuun, niin via Garden Oy ottaa pian yhteyttä!


 

Helpon ja kauniin pihan niksit

Helppo ja kaunis piha on oikein rakennettu - ja myös suunniteltu helppohoitoiseksi:

  • Tontin kasvuolosuhteet ja pienilmasto on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.
  • Oikeat kasvit istutettu oikeaan paikkaan.
  • Kiveyksille ja kasvualustoille tehty hyvät perustus- ja pohjatyöt.
  • Perustettu isoja istutusryhmiä sinne tänne ripoteltujen yksittäisten kasvien sijasta.


Päivitys hoitoa helpottaviin elementteihin: nurmi poistetaan kivijalan reunasta tai puiden ympäriltä, eri materiaalien väliin laitetaan reunakivet tai muu eristys jne.


Teksti ja kuvat: Päivi Rahikka, via Garden Oy