TAKAISIN

Vältä virheitä pihan rakentamisessa

Julkaistu: 13.5.2015

Suunnittele ja toteuta huolella

Pihan suunnitteluun kannattaa panostaa ja ja sen rakentaminen aloittaa ajoissa - jo tontin rakennuksia pystytettäessä. Näin vältytään turhilta maansiirtotöiltä ja saadaan samalla pohjatyöt valmiiksi. Kun rakennukset ovat valmiit, niin päästään suoraan viherrakentamisen ja pintamateriaalien pariin. Näin säästyy niin aikaa kuin rahaakin.

Pihan rakentamisessakin on hyvä olla apuna asiantuntijan laatima työsuunnitelma, jotta työ etenisi järjestelmällisesti ja se tulisi toteutettua alusta alkaen kunnolla. Pihasuunnittelijalla on pihan rakentamisen vaaditut tiedot ja taidot; suunnittelussa on otettava huomioonniin veden ohjaus, kantavat kerrokset, materiaalien eristäminen toisistaan, maantiivistys, mullan oikea koostumus, kasvuolosuhdevaatimukset eri kasveilla kuin lopputuloksen ympäristöön sopivuuskin.
Kannattaa muistaa, että...
hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu piha nostaa kiinteistön arvoa jopa 20 %!
- Kaunis, helppohoitoinen ja tarpeisiin sopiva piha on myös onnellisen pihanomistajan salaisuus.

Pihan uudelleenkunnostaminen vie aikaa ja rahaa - turhaan

Usein pihan rakentamista pohditaan vasta asuinrakennuksen valmistumisen jälkeen. Siinä vaiheessa talonrakentaja saattaa olla jo melko uupunut ja rakentamiseen varatut rahatkin käytetty. Pihan perustamiseen ei enää jakseta tai voida panostaa riittävästi ja sen rakentamisessa koitetaan päästä mahdollisimman vähällä vaivalla. Näitä esimerkkejä näkee valitettavan usein.

Piha, joka ei palvele asukkaitaan, ei sovi heidän elämäntyyliinsä tai on perustettu muulla tavoin väärin, vaatii usein aikaa ja rahaa vievän uudelleenkunnostuksen. Tämä työ saattaa olla edessä myös valmiin talon ostajalla. Uudelleenkunnostaminen on tehtävä yhtä huolellisesti kuin uuden pihan rakentaminenkin. On otettava huomioon käyttäjien tarpeet ja paikan tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet. Huolellinen etukäteissuunnittelu kannattaa, jotta turhilta hankinnoilta vältyttäisiin ja työ tulisi tehtyä kerralla kuntoon.

Via Garden Oy auttaa suunnittelemaan ja rakentamaan unelmien pihan niin uudistontille kuin vanhallekin tontille. Heiltä saat esimerkiksi Tee se itse -ihmiselle sopivan, täydellisen Valmis piha -paketin ohjeineen ja materiaaleineen; sen avulla vältät pihanrakentamisen yleisimmät sudenkuopat ja saat ammattilaisen suunnitteleman, näyttävän ja toimivan lopputuloksen.

Via Gardenilta saat suunnitelmat joka tarpeeseen, tuotteet pihaasi toimitettuna, viher- ja ympäristörakentamisen ammattilaiset töitä tekemään - ja vaikka valmiin pihan! Esimerkiksi Unelma piha -paketti on todellinen "avaimet käteen" -paketti.

Lue lisää via Gardenin palveluista

Ohjeita aloittelevalle rakentajalle:

  • Vältä hankalia materiaaleja.
  • Vältä puurakenteiden joutumista mullan kanssa tekemisiin (lahoaa ja houkuttelee tuholaisia).
  • Tarkista kasvien koot täysikasvuisina, jotta osaat varata niille riittävästi kasvutilaa.
  • Vältä liiallisten värien käyttöä pysyvissä elementeissä (pihakivet, pergolat jne.); lisäväriä voi luoda pieninä vaihdettavissa olevina osioina, esim. kesäkukilla.
  • Suunnittele ajan kanssa - ja koko perheen toiveet ja mielipiteet huomioon.
  • Ryhmittele kasvit, rytmitä toiminnot, panosta julkisivuun (huomioi yhtenäisyys rakennuksen ja ympäristön kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien korttelin julkisivujen pitäisi olla samanlaisia).Ongelma vs. ratkaisu

Esimerkkitapauksessa melko uusi piha jouduttiin rakentamaan uudelleen. Valitettavasti uudelleenkunnostaminen tulee yleensä maksamaan enemmän kuin alun perin kunnolla tekeminen...

Uudelleenkunnostamisen tarvetta; liuskekivi ajoväylällä ja routiva muuriUudelleenkunnostamisen tarvetta; liuskekivi ajoväylällä ja routiva muuri

Liuskekivi on hankala materiaali, jonka asennus vaatii aikaa ja vaivaa. Hyvin perustettuna ja sopivalla paikalla (esim. oleskelualueella) se on kyllä edukseen, mutta ajoväylälle se ei ole käytännöllinen valinta. Se saattaa hankaloittaa lumitöiden tekemistä ja halkeaa auton painon alla. Esimerkkikohteessa töiden pohjatöissäkin oli fuskattu, sillä rakenteet elävät pohjan routiessa.

Ratkaisu:
Alue perustettiin uudelleen pohjatöistä alkaen. Ajoluiskalle vaihdettiin sopiva kivi ja muuri tehtiin uudelleen. Istutusalue hävittää korkeuseron ja toimii talvella lumenkasauspaikkana. Alasleikattava kasvi mahdollistaa lumen säilyttämisen.

Nyt kestää aikaa, kulutusta ja katseita!Nyt kestää aikaa, kulutusta ja katseita!

Kohteessa oli myös hankalasti hoidettava nurmikko; ruohon kylvö oli epätasaista ja siemen huonolaatuista jättäen laikkuja joihin rikkaruohot iskeneet. Nurmikko oli myös kylvetty kiinni muureihin ja kivijalkaan. Kaken lisäksi myös käytetty multa oli vähäravinteista.

Huonokuntoista nurmikkoa sokkeliin saakka.Huonokuntoista nurmikkoa sokkeliin saakka.

Ratkaisu:
Kivijalat soralle, muurikivi muurin eteen (kuvassa vielä soralla), nurmen ilmaus, lannoitus ja kylvö. Myös huonoksi menneet puurakenteet uusittiin. Ajoväylältä poistettu liuskekivi kierrätettiin näihin keveisiin kulkuväyliin.

Helppohoitoista ja kaunista - liuskekivetkin tuli hyödynnettyä!Helppohoitoista ja kaunista - liuskekivetkin tuli hyödynnettyä!

Muistakaa, että...

Pohjatöissä ei saa lintsata!
Materiaalin laaduissa ei tingitä!

- Ympäristöön sopiva ja sen huomioon ottava, harmoninen ja käytännöllinen kokonaisuus kestää aikaa ja käyttöä, kohottaa kiinteistön arvoa ja omistajansa mielialaa!