Poistoilmalämpöpumppu hyödyntää ilmanvaihdon poistoilman

Poistoilmalämpöpumpussa ulkoa tuleva raitis ilma johdetaan lämmöntalteenottolaitteeseen, jossa se lämpenee talosta poistettavan ilman lämmöllä ennen siirtymistään huonetiloihin. Poistoilmalämpöpumpulla voidaan talteenotetulla energialla tuottaa myös lämmin käyttövesi edullisesti.

Nilanilta löydät myös kokonaisratkaisuja lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja käyttövedenlämmitykseen yhdellä laitteella.

TUTUSTU MYÖS