ISOVER ulkoseinän eristeet

Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia.

ISOVER-eristeiden lämmöneristyskyky on huippuluokkaa. Uuden valmistusteknologian ansiosta valmistamme lämmöneristävyydeltään markkinoiden parhaat mineraalivillaeristeet. Niiden lämmöneristyskyky perustuu kuiturakenteeseen, jossa kuitujen välissä oleva ilma pysyy paikallaan.

ISOVER-eristeissä kuidut sidotaan toisiinsa sideaineella, joten eriste ei painu kasaan pitkänkään ajan kuluessa. Näin vältytään kylmäsiltoja aiheuttavilta koloilta eristetilassa. Eristyskyky rakenteessa riippuu myös siitä miten tiiviisti eriste liittyy muihin rakenteisiin.

Ulkoseinän eristäminen

Vanhan talon ulkoseinien lisäeristys

Vanhat ulkoseinärakenteet eivät useinkaan vastaa nykyisiä vaatimuksia lämmöneristyskyvyltään. Lisälämmöneristyksellä saadaan vanhat seinärakenteet vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman.

Ohjeet, ohjelmat ja laskurit

Materiaalipankki

Seurantakohde


Katso aiheeseen liittyvät uutiset

Videot ja TV-esitykset

Asiakaspalvelu ja jälleenmyyjät

TUTUSTU MYÖS