Biolan -jätevesijärjestelmät

Kiinteistökohtaisen talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tarve on ajankohtainen kiinteistöillä, joissa ei voida hyödyntää viemärilaitosten palveluja. Kiinteistön jätevesien asianmukainen käsittely on sekä terveydellisistä syistä että ympäristön ravinnekuormituksen hillitsemiseksi tärkeää. Jätevesijärjestelmät on saatettava asetuksen mukaisiksi 15.3.2018 mennessä. Viemäriverkkojen ulkopuolisilla alueilla tarvitaan yhä toimiva puhdistusjärjestelmä; Biolan tarjoaa siihen eri vaihtoehtoja.