TAKAISIN

Tapiolan Silkkiniitty - kartanoniitystä kaupunkipuistoksi

Päivitetty: 19.3.2013

Kaupunkipuisto rakennetaan

Silkkiniitty on rakennettu vuonna 1964. Puiston on suunnitellut puutarha-arkkitehti Jussi Jännes. Hän on korostanut puiston suuren koon merkitystä. Tällöin asukkaiden puistolle aiheuttama rasitus jakaantuu riittävän laajalle. Puisto täyttää tehtävänsä aivan toisin kuin pienet, ylikuormitetut ja liikenteen syömät puistot.

Tapiolan puutarhakaupungin ulkoalueiden huolellinen suunnittelu ja laadukas viherrakentaminen ovat toteutuneet Silkkiniityllä. Tarkkoja mitoitus- ja määrätietoja tärkeämpää on ollut tilallinen ratkaisu, kasvillisuuden ryhmittely ja lajivalikoima. Lopullinen mitoitus ja muotoilu on tehty rakentamisen aikana maastossa. Tässä työssä Jänneksen luotettava ja taitava yhteistyökumppani on ollut Asuntosäätiön puutarhatoimiston esimies C.J. Gottberg.

Silkkiniityn laaja nurmialue hallitsee avointa maisemaa. Puiston maasto on muotoiltu hienovaraisesti. Maastonmuotoilun ansiosta puiston poikki kulkevat kävelytiet eivät ole havaittavissa, vaan nurmi näyttää yhtenäiseltä ja kaukaisuuteen jatkuvalta.
 

Avoimen alueen vastakohtana puiston reunoja on korostettu monipuolisilla istutuksilla. Kukkivia ja syysvärikkäitä lajeja on käytetty runsaasti. Metsän reunaan on istutettu kirsikkapuita, joiden valkoinen kukinta on edukseen ikivihreää taustaa vasten. Tapiolassa harvinaiset lehmuksetkin löytyvät Silkkiniityltä.

Silkkiniityn suunnittelussa korostuu sosiaalisuus ja yleishyödyllisyys. Se palvelee asukkaiden virkistäytymis- ja kohtaamispaikkana - ei vain kaupunkia kehystävänä taustana. Myös lapsille ja nuorille on haluttu tarjota oma leikki- ja pelialue.

Silkkiniityn hienous piileekin paitsi tilallisessa yksinkertaisuudessa myös toiminnallisessa monipuolisuudessa. Seitsemän hehtaarin laajuinen, yhtenäinen nurmikenttä tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan. Viljelypalstat, pallokenttä, kahluuallas sekä leikkialueet sulautuvat kokonaisuuteen.

Kasvillisuuden uusiminen on aloitettu

Puisto on lähes puolessa vuosisadassa säilyttänyt erinomaisesti alkuperäiset piirteensä ja suunnittelutavoitteensa. Kasvillisuuden käytön periaatteet ovat säilyneet ja uusiminen aloitettu. Kuusi vuotta sitten tehdyn peruskorjauksen yhteydessä on palautettu muun muassa altaan ympärille ellipsinmuotoiset ruusuryhmät.

Parhaillaan on tarve ja aika sekä Silkkiniityn että koko Tapiolan ulkoalueiden kunnostamistoimille. Puistojen ja puutarhojen alkuperäinen luonne ja sisältö pitää ymmärtää, kun mietitään ratkaisuja kasvillisuuden hoito- ja uusimiskeinoiksi sekä tehdään päätöksiä viheralueiden kehittämiseksi. Usein unohtuu viheralueiden pitkäjänteisen hoidon ja jatkuvan kunnossapidon merkitys, mikä on perinteisesti ollut elimellinen osa Tapiolaa.
Lyhyesti Tapiolan Silkkiniitystä:
  • Rakennuttaja: Asuntosäätiö
  • Suunnittelija: Jussi Jännes
  • Toteuttaja: Asuntosäätiön puutarhaosasto, rakentaminen ja maastonmuotoilu C.J. Gottbergin johdolla
  • Pinta-ala: 7 ha
  • Valmistumisvuosi: 1964
Lisätietoja:
maisema-arkkitehti Laura Yli-Jama puh. 046 877 2220
viheraluepäällikkö Leena Ihalainen puh. 050 464 8858
vastaava museo-opas Tiina Hero puh. 046 877 2680
www.espoo.fi/silkkiniitty