TAKAISIN

Ehosta nurmikko vahvaan kasvuun

Päivitetty: 22.4.2020

Nurmikko vaatii hoitoa säilyäkseen kauniina

Säännöllinen leikkaus, lannoitus ja kalkitus takaavat nurmen hyvinvoinnin. Odota, että nurmikko kuivuu lumen sulamisen jälkeen, ja anna sen jälkeen kevätlannoitus. Pian on aika korjata myös talvivauriot. 

Nurmikon lannoitus

Lannoitustarve riippuu nurmikon käyttötarkoituksesta ja leikkaustiheydestä. Jos nurmikkoa leikataan säännöllisesti ja leikkuujäte on lyhyttä, se voidaan jättää nurmikolle. Leikkuujätteestä palautuu ravinteita hajotustoiminnan seurauksena uudelleen nurmiheinien käyttöön. Tällöin riittää kertalannoitus pitkävaikutteisella Biolan Nurmikkolannoiteella.

Nurmikkolannoitteessa osa ravinteista on heti kasvien käytettävissä, mikä takaa nopean kasvuun lähdön keväällä. Osa ravinteista on hidasliukoisessa muodossa ja siksi Nurmikkolannoitteella saadaan vahvaa kasvua koko kesäksi. Ravinteiden lisäksi mukana on myös humusyhdisteitä, jotka vahvistavat juuristoa.

Biolan Nurmikkolannoitteen vaikutus on pitkäaikainen.Biolan Nurmikkolannoitteen vaikutus on pitkäaikainen.

Jos leikkuujäte kerätään nurmikolta pois, annetaan kesällä tarpeen mukaan lisälannoitus. Lannoitettu, vahvassa kasvussa oleva nurmikko pystyy kilpailemaan paremmin mm. sammalta vastaan!

Talvivaurioiden paikkaus

Paras aika nurmikon paikkaukseen on keväällä. Paikattavista kohdista rikotaan maan pinta ja päälle levitetään 1–2 cm kerros Biolan Puutarhan Mustaa Multaa. Mullan pinta tasataan haravalla. Siemenet kylvetään ja haravoidaan kevyesti pintamultaan. Multa tiivistetään ja kylvöstä kastellaan kunnes siemenet ovat itäneet.

Sammaloituneen nurmikon virkistäminen

Biolan Nurmikon Sammalsyöppö on ratkaisu sammaloituneiden nurmikoiden hoitoon. Se on orgaanis-mineraalinen erikoislannoite, joka lannoitusvaikutuksen lisäksi myös tuhoaa sammaleen. Sammalsyöppö saa sammaleen kuivettumaan ja ruskettumaan, muttei vahingoita nurmiheiniä tai muita kasveja. Sammalsyöpön hyötymikrobit yhdessä maaperän omien mikrobien kanssa hajottavat kuolleen sammaleen eikä mekaanista poistoa tarvita.

Kaikkein sammaloituneisimpiiin kohtiin voidaan ruiskuttaa Biolan Nurmikon Sammalveks. Se on nopeavaikutteinen luonnonmukainen nestemäinen erikoislannoite, joka kuivattaa sammaleen nurmikolta jopa vuorokaudessa.

Sammal viihtyy laajalla pH-alueella, mutta nurmiheinät viihtyvät vain hyvin kalkitussa maassa. Kalkitukseen soveltuu nopeavaikutteinen Biolan Puutarhakalkki, jota levitetään muutaman vuoden välein 10–30 kg/100 m².

Biolan Sammalsyöppö sekä lannoittaa että auttaa pääsemään eroon sammaleesta.Biolan Sammalsyöppö sekä lannoittaa että auttaa pääsemään eroon sammaleesta.

Sammal ei pysty kilpailemaan terveen ja voimakaskasvuisen nurmikon kanssa. Siksi on tärkeää hoitaa nurmikon kasvupaikan maata. Usein nurmikon sammaloitumiseen on syynä maan liika tiivistyminen, jolloin juuret eivät saa riittävästi happea.

Nurmikon tyvialueelle levitettävä kate auttaa sammaloitumiselle altista, tiivistynyttä maata virkistymään. Kivennäismaille, kuten savi- ja hiekkapohjaisille nurmikoille, soveltuu parhaiten katteeksi valmis kompostia sisältävä Puutarhan Musta Multa. Humusrikkaalla maapohjalla voidaan käyttää lannoitettua hiekkakatetta: sekoita 100 litraan hiekkaa 0,5 litraa Biolan Luonnonlannoitetta.

Katetta levitetään noin 1 cm:n kerros lyhyeksi leikatulle nurmikolle. Katteen alla maan pieneliötoiminta vilkastuu, mistä seuraa maan rakenteen ja ilmanvaihdon paraneminen sekä juuriston voimistuminen.

Nurmikolle lisättävä kate auttaa sammaloitumiselle altista nurmikkoa virkistymään!Nurmikolle lisättävä kate auttaa sammaloitumiselle altista nurmikkoa virkistymään!

Nurmikon leikkaaminen

Nurmikko on leikattava säännöllisesti. Normaali leikkauskorkeus on noin 4–5 cm. Suositeltavinta olisi leikata kerralla 1/3 nurmiheinän kokonaiskorkeudesta. Jos nurmi on kasvanut tavallista pidemmäksi, sitä ei pidä kerralla leikata vakiokorkeuteen. Toukokuussa, leikkauskauden alussa, nurmikko leikataan kerran viikossa ja parhaan kasvun aikaan jopa useammin. Kuivina kausina on syytä nostaa leikkauskorkeutta ja pidentää leikkausvälejä, koska nurmiheinien juuret ja varsinkin juurenniska ovat arkoja liialliselle kuumuudelle. Syksyllä nurmikko jätetään talvehtimaan noin 5 cm korkuisena.

Lisää nurmikon leikkaamisesta

Nurmikko pitää myös leikata säännöllisesti.Nurmikko pitää myös leikata säännöllisesti.

Nurmikon perustaminen

Tuleva nurmikenttä salaojitetaan ja pohjamaa muotoillaan niin, ettei siinä ole vettä kerääviä painanteita. Ennen kylvöä maa kalkitaan ja lannoitetaan. Kalkki parantaa maan rakennetta ja vapauttaa ravinteita nurmiheinien käyttöön. Peruskalkitukseen käytetään nopeavaikutteista Biolan Puutarhakalkki maan happamuudesta riippuen 40–100 kg/100 m².

Sopiva peruslannoitus on 30–50 litraa Biolan Luonnonlannoitetta 100 m²:lle. Kalkitus- ja lannoitustarpeen voi selvittää teettämällä maasta viljavuustutkimuksen ennen nurmikon perustamista. 

Paras kylvöaika on toukokuussa ja kesäkuun alussa, jolloin maassa on vielä luontaista kosteutta. Nurmikon voi kylvää myös syksyllä, elokuusta syyskuun puoliväliin asti, jolloin nurmiheinät ehtivät taimettua ennen pakkasia.

Nurmikon pinta tasoitetaan, haravoidaan ja jyrätään ennen kylvämistä. Siemenet kylvetään ristikkäisistä suunnista nurmikentän yli. Siemeniä varataan noin 2–3 kg/100 m². Kylvön jälkeen siemenet peitetään kevyesti haravoimalla ja kylvös jyrätään. Kun nurmikko on itänyt, aloitetaan kastelu ja kastellaan aina kerralla kunnolla, jotta kasvualusta kastuu tarpeeksi syvältä!

Lisää nurmikon perustamisesta