TAKAISIN

Parhaimmillaan viherkatto on kukkiva keidas, joka tuottaa ruokaa
Villiinny sinäkin viherkatoista!

Päivitetty: 20.10.2022

Viherkatoista on saatavilla monenlaista hyötyä ja huvia. Hulevesien hallintaan kuuluu osana sadeveden pidättäminen jo katoilla. Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaissadannasta jopa kaksi kolmasosaa pidättyy veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan. Kukoistava Ketokaton suunnittelun tueksi on julkaistu uusi ohjeistus.

Viherkatto kestää aurinkoa, tuulta, vettä ja paahdetta.Viherkatto kestää aurinkoa, tuulta, vettä ja paahdetta.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n monivuotinen tutkimusyhteistyö Helsingin Yliopiston Viides Ulottuvuus- tutkimusohjelman kanssa on tuottanut paljon tarvittavaa tietoa keto-/niittykaton toiminnasta ja kasvien viihtyvyydestä. Tutkimustietoihin ja saatuihin kokemuksiin perustuen olemme julkaisseet uudet suunnitteluohjeet koskien AKO Garden Ketokattoa. Myös RT-korttien hyvät ohjeistukset kannattaa huomioida viherkattoa mietittäessä. Kestävästi kotimainen Ketokatto on myös KESY-tuote.

Kormuniityn koirapuiston viherkaton kasvien istutustaKormuniityn koirapuiston viherkaton kasvien istutusta


Rakennusbetoni tuotteistaa ekologista viherkattotuotetta yrityksille ja kuluttajille paikallisia kotimaisia tuotteita ja kasveja hyödyntäen.

Kiertotaloutta hyödyntämällä katoille toteutetaan paikallisiin ketokasveihin pohjautuvaa ratkaisua. Kompostimultaan ja tuotannon sivutuotteista syntyvään kasvualustaan, lumppukuidusta tehtyyn huopaan ja kierrätysruokoon nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja ketokasvillisuudelle optimoitu kasvuympäristö. Viherkatoilta alas valuvat ravinnejäämät myös minimoituvat tällä ratkaisulla tutkimuksen mukaan.

Katoille sopivatkin yleensä kuivan ja paahteisen paikan ketokasvit.

Varjoisille katoille valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta. Ketokasvien kukinta ja ulkoasu vaihtelevat kasvilajista riippuen. Ketokatoilla voi esiintyä myös maksaruohoja. Kasvivalinnoissa pyritään kasvillisuuteen, jota ei tarvitse niittää ja on mahdollisimman helppohoitoinen.

Viherkatot ovat hyödyksi monella tapaa

Valumavesien määrän pienenemisen lisäksi vihertävä ympäristö koetaan miellyttävänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten koettu melusaaste vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa. Oikein toteutettu rakenne lisää varsinaisen vesikattorakenteen elinikää suojaamalla kattoa säteilyltä ja tasaamalla lämpötiloja.

Ei pidä myöskään unohtaa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Omalla toiminnallamme voimme luoda uusia ekologialokeroita sekä harvinaistuville kasveille että eliöstölle. 

Urban Villa Vantaan viherkattojaUrban Villa Vantaan viherkattoja

Järviruokoa kunnostusniitoista kasvikatoille

Hannele Laitinen ja Risto Lemola Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n viherkattotiimistä kirjoittivat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön blogissa, että Vesijärvestä niitetään vesikasveja järvimaiseman kohentamiseksi sekä myös virkistyskäyttömahdollisuuksien kuten veneilyn ja uimisen parantamiseksi. Niittopaikat valitaan huolellisesti. Vesi- ja rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää eroosiota sekä toimii ravinteita sitovana suodattimena. Niittoja toteutetaan niin kesällä kuin talvella. Niitosta syntyvää materiaalia pyritään hyötykäyttämään tai kompostoimaan. Useimmin suuri kertyvä massa on lähinnä riesa.

blogi1

Järviruo´n korsi on rakenteeltaan ontto, sileä ja monisolmuinen. Se toimii kasvikattorakenteessa oivallisena salaojituskerroksena lisäten ventilaatiota sekä vesitilavuutta korvaten samalla yleisimmin käytettyjä muovikennorakenteita. Hitaasti hajoavana luonnontuotteena se lisää kasvualustaan myös pitkäaikaisravinteikkuutta. Riippuen kasvikaton suunnitellusta rakenteesta järviruo´on kerrospaksuus on 5‒10 cm luokkaa.

Kierrätykseen perustuvaa kasvikattoratkaisua on tutkittu ja kehitetty yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kohta vuosikymmenen ja ratkaisumallia sekä käytettäviä kasvivalintoja kehitetty tutkimuksen pohjalta. Kierrätyskuiduista kudottu altakastelumatto ja päälle levitettävä järviruokokerros luovat kasvikatolle hyvän vesitalouden. Tehtaan sivuvirroista keto-/niittykasveille optimoitu kasvualusta sisältää monia kierrätysmateriaaleja aina yhdyskuntakompostista lähtien. Kotimaiset osin harvinaistuvatkin ketojen kukat saavat kasvikatoilla uusia selvitymislokeroita muuttuvassa rakentamisen ahdistamassa ympäristössä.

blogi2

‒ Järviruokoa apuna käyttäen olemme luoneet uuden kierrätyspohjaisen muovittoman kasvikattotuotteen, jonka avulla kierrätämme yhteisöissämme tuottamiamme materiaaleja, pienennämme tiiviisti rakennettavien alueiden hulevesiongelmia, luomme luonnon kasveille ja hyönteisille rauhallisia keitaita tarjoamalla elintilaa, lisäämme estetiikkaa rakennettuun ympäristöön ja rakennamme lisäarvoa tuottavaa kotimaisuuteen pohjautuvaa liiketoimintaa. Näin järviruoko kierrätysmateriaalina on mukana kokonaan uutta liiketoimintaa avaavassa tutkimus -ja kehitystyössä. Kierrätetty ruoko tuottaakin siis iloa ja hyötyä kasvikatoilla.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on osana ilmastokumppanuutta Päijät-Hämeessä ‒ katso video:

 

 

Kiinnostuitko? Jäikö jokin askarruttamaan sinua?

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on valmistanut betonisia AKO Garden -päällystetuotteita yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Toimintaa ohjaa ajatus erikoistumisesta ja yritys valmistaakin erikoisbetonituotteita, jotka ovat vaatineet pitkää kehitystyötä ja osaamisen lisäämistä. Tuotantolaitokset sijaitsevat suuren pohjavesialueen päällä, joka osaltaan on kannustanut yritystä miettimään erityisesti ympäristöystävällisiä ratkaisuja. AKO Garden -tuoteperheeseen kuuluu mittava määrä erilaisia, pientalojen pihoille suunniteltuja tuotteita; erilaisten pihakivien ohella saatavilla viherkattoa, kiviaineksia sekä luonnonkiviä.

Haluaisitko sinäkin pihaasi AKO Garden-tuotteita?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntija ottaa yhteyttä mahdollisimman pian!