TAKAISIN

Maanparannuksella vahva kasvu

Päivitetty: 6.9.2023

Erilaisilla maanparannustoimenpiteillä pyritään lisäämään maan pieneliöiden ja samalla myös kasvien viihtyvyyttä. Tiiviitä maita kuohkeutetaan ja karuille sekä helposti kuivuville maille lisätään kosteutta ja ravinteita pidättävää maa-ainesta.

(Kuva: Biolan)(Kuva: Biolan)

Erilaisia maanparannusaineita

Laihoille hiekka- ja hietamaille sekä savisille maille käytetään maanparannukseen lannoitettua ja kalkittua Kasvuturvetta. Kasvuturve nostaa maan humuspitoisuutta ja parantaa siten maan mururakennetta. (Humus on mullan eloperäinen ainesosa, joka tekee raa'asta kivennäismaasta viljavaa ruokamultaa.) Hiekka- ja hietamailla turve lisää myös ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä. Kevätmuokkauksen yhteydessä kasvuturvetta käytetään 100–200 litraa/10 m² ja maa jyrsitään.

Pitkäaikaisemman maanparannusvaikutuksen saa käyttämällä TurveMultaa tai Puutarhan Mustaa Multaa, joissa on mukana myös raskaampia aineksia kuten savea ja kompostoitua puunkuorta. Hyvää maanparannusainetta on myös valmis tai puolivalmis komposti. Jäykän savi- ja hiesumaan parantamiseen käytetään hiekkaa. Sopiva käyttömäärä on 2–5 m³/100 m² (2–5 cm kerros). Hiekka kannattaa sekoittaa maahan syysmuokkauksen yhteydessä.

Komposti maanparannusaineena

Komposti on erinomaista maanparannusainetta. (Kuva: Biolan)Komposti on erinomaista maanparannusainetta. (Kuva: Biolan)
Puutarha- ja talousjätekomposti on erinomaista maanparannusainetta. Kompostia voi levittää kerralla 3–5 cm kerroksen. Puolivalmis komposti on parasta muokata maahan jo syksyllä tai käyttää kesällä katteena puiden, pensaiden ja perennojen juurella. Puutarha- ja talousjätekompostin ravinnepitoisuus on yleensä niin alhainen, ettei se riitä paljon ravinteita vaativien puutarhakasvien lannoitukseen. Kypsän kompostin ravinteet ovat hidasvaikutteisessa muodossa ja vapautuvat kasvien käyttöön vasta vuosien mittaan.

Hygieninen ja ravinteikas maanparannuskomposti on Biolan Hevonkakka Komposti. Hevonkakka Komposti sisältää myös runsaasti pitkävaikutteisia ravinteita, joten kasvien lannoitustarve vähenee. Ravinnesuhteiltaan Hevonkakka Komposti soveltuu erityisen hyvin kaikkien monivuotisten kasvien maanparannukseen.

Kalkitse säännöllisesti

Useimmat puutarhakasvit viihtyvät, kun maan happamuus eli pH on 6–7. Maan pH-arvo voidaan mitata apteekista tai puutarhamyymälöistä saatavilla pH-liuskoilla. Erityisen tärkeää on mitata happamuus siirryttäessä väkilannoitteiden käytöstä luonnonlannoitteisiin, koska väkilannoitteet happamoittavat maata.

Happaman maan pH:ta voidaan nostaa kalkitsemalla Biolan Puutarhakalkilla, joka liukenee nopeammin kuin tavalliset kalkkikivijauheet. Puutarhakalkin voi levittää keväällä tai syksyllä, mieluiten maan muokkauksen yhteydessä. Sitä voi levittää myös pintakalkituksena nurmikentille ja pensasryhmien tai puiden juurelle. Peruskalkitukseen happamille maille saatetaan tarvita 40–100 kg puutarhakalkkia/100 m², kun taas puutarhan ylläpitokalkitukseen riittää 10–30 kg/100 m² joka toinen tai kolmas vuosi.

Happamuuden poisto savi- ja multamailla vaatii enemmän kalkkia kuin keveillä hiekka- ja hietamailla.

(Kuva: Biolan)(Kuva: Biolan)

Luonnonmukainen lannoitus myös hoitaa maata

Kasvaakseen tasapainoisesti kasvit tarvitsevat paljon ravinteita. Lannoitteita tarvitaan korvaamaan ne ravinteet, jotka poistuvat maasta sadonkorjuun ja haravoitavien lehtien mukana. Luonnonlannoitteet ovat pääsääntöisesti peräisin sekä eläin- että kasvikunnasta ja sisältävät yleensä kaikkia kasvien tarvitsemia ravinteita. Luonnonlannoitteiden etuna on, että ne vilkastuttavat maaperän pieneliötoimintaa ja parantavat siten kasvualustan rakennetta. Luonnonlannoitteiden ravinteista vain osa on välittömästi liukoisessa muodossa.

(Kuva: Biolan)(Kuva: Biolan)

Pääosa ravinteista vapautuu kasvien käyttöön kasvukauden aikana maan pieneliötoiminnan avulla. Siksi ravinteiden huuhtoutumisriski on pienempi kuin väkilannoitteita käytettäessä.

Peruslannoituksella voidaan nostaa laihan puutarhamaan ravinnetasoa useiden vuosien ajaksi. Peruslannoitus annetaan monivuotisia istutuksia ja nurmikkoa perustettaessa, heikkokuntoisen maan maanparannuksen yhteydessä ja aloitettaessa luonnonmukaista viljelyä. Peruslannoitukseen voidaan käyttää vain pitkävaikutteisia lannoitteita, kuten Biolan Yleislannoitetta tai Luonnonlannoitetta. Sopiva käyttömäärä on 30–50 litraa/100 m².

Kevätlannoitukseen käytetään typpipitoisia lannoitteita, kuten Biolan Yleislannoitetta tai Luonnonlannoitetta. Monivuotisten kasvien talvehtiminen varmistetaan antamalla kasveille elo- syyskuussa luonnonmukaista Syksyn PK-lannoitetta.