TAKAISIN

Viherympäristöliitto ry tiedottaa: Viheralueet tärkeämpiä kuin koskaan

Päivitetty: 29.6.2020

Koronapandemia vaikuttaa nyt koko yhteiskunnassa. Viheralueiden käyttö on suurta ja niiden merkitys kaupunkilaisille on tärkeä poikkeustilanteessa. Suomalaiset ovat viettäneet ennätyspaljon aikaa lähiympäristössä, puistoissa ja ulkoilualueilla. Retkeily on lisääntynyt ja suosituimpien retkeilyalueiden ruuhkautuessa nuotiopaikkoja on jouduttu jopa sulkemaan.

Kaupunkivihreän ihmiselle tuottamat monet hyödyt on jo laajasti tunnistettu. On tärkeää, että viheralueiden merkitys otetaan jatkossa vielä vahvemmin osaksi päätöksentekoa ja lainsäädäntöä. Viheralueisiin liittyvät tarpeet on turvattava esimerkiksi käynnissä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa.

Kuva: PixabayKuva: Pixabay

Vaikutukset viheralaan

Pandemian vaikutukset viheralaan ovat moninaisia ja vaihtelevat myös viheralan sisällä. Työtapoja on jouduttu muuttamaan ja töitä on siirretty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien päähän, mutta monissa alan töissä se ei ole mahdollista.

Vaikutukset kuntasektoriin viiveellä

Kunta-alan viheralaan liittyvät suunnittelu- ja rakennushankkeet etenevät monissa kunnissa toistaiseksi normaalisti. Vaikutukset tulevat näkymään loppuvuodesta ja tulevina vuosina, koska kuntien tulot jäävät ennakoituja pienemmiksi. Uusien hankkeiden käynnistämisessä ollaan varovaisia. Lisähankaluutta aiheuttavat mahdolliset lomautukset ja sen vaikutukset määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen mm. rakentamis- ja kunnossapitotöihin.

Haastavin tilanne taimituotannossa

Taimituotannossa on erityisen haastava tilanne kausityövoiman saatavuudessa. Vakiintuneen ulkomaisen työvoiman puuttuessa osa tuotannosta voi jäädä toteutumatta. Kevään ja kesän taimitoimitukset hoidetaan, mutta työvoimapula voi aiheuttaa hankaluuksia tulevien vuosien tarjontaan. Moni yritys voi joutua lopettamaan toimintansa pysyvästi, tuotteista tulee pulaa ja hinnat nousevat. Tällä hetkellä on ratkaisevaa, kuinka hyvin kotimaasta saadaan kyvykästä kausityövoimaa ja saadaanko ulkomailta kausityöntekijöitä Suomeen.

Suunnittelussa ja rakentamisessa toistaiseksi hyvä tilanne

Suunnittelutyössä koronan vaikutukset näkyvät viiveellä ja tähän saakka työtilanne on ollut hyvä. Joitain suunnitteilla olleita projekteja on kuitenkin jo keskeytetty odottamaan, miten yleinen taloustilanne kehittyy.

Myöskään viher- ja ympäristörakentamiseen pandemian vaikutukset eivät ole vielä iskeneet pahasti. Uusia työhakemuksia on tullut paljon alan ulkopuoleltakin. Kuluttajapuolella kauppa on toistaiseksi kasvanut, kun monella on nyt ylimääräistä aikaa ja rahaakin.

Puunhoitoalalla kahdensuuntaisia vaikutuksia

Puunhoitoalalla on yksityissektorilla nähtävissä kahdensuuntaista vaikutusta: joitain tilauksia perutaan säästösyistä, etenkin maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin painottuvan enemmän alan vilkastuminen etenkin kaupunkialueilla, jossa uusia tilauksia on tullut.

Julkisella sektorilla vaikutukset näkyvät viiveellä myös puunhoitoalalla. Puunhoito ainakin osittain katsotaan myös yhdeksi strategiseksi toiminnoksi, samoin kuin esimerkiksi kaupunkialueiden puhtaanapito, joten se täytyy pitää toiminnassa myös poikkeustilanteessa.  

Koulutuksessa ja digiloikka

Viheralan koulutuksessa pandemia sai aikaan kunnon digiloikan nopealla aikataululla, kun kaikki lähiopetus on peruttu ja siirrytty etäyhteyksien päähän. Erityisiä haasteita on käytännön työtehtävien etäopettamisessa, opiskeluun liittyvien työelämäjaksojen toteutumisessa ja opintoihin liittyvien näyttöjen suorittamisessa. Monissa oppilaitoksissa näitä on siirretty suoritettavaksi myöhemmin, mikä voi johtaa valmistumisen siirtymiseen.

Lue uutinen kokonaisuudessaan Viherympäristöliiton verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Annina Vuorsalo, annina.vuorsalo@vyl.fi , 0401971273

Lähde: Viherympäristöliitto ry:n tiedote 12.05.2020