TAKAISIN

Pihasuunnitelma säästää rahaa

Päivitetty: 1.12.2022
Pihasuunnittelija ottaa huomioon asiakkaan toiveet, jotka suunnitelman teettäjän onkin hyvä kirjata etukäteen paperille. Ammattilainen löytää ratkaisun pihan ongelmakohtiinkin, koska hän törmää niihin säännöllisesti ja ne kuuluvat työnkuvaan. Hän osaa tuoda esille pihan hyvät puolet ja löytää parhaat tavat korjata tai piilottaa huonot puolet. Hän osaa nähdä pihan kokonaisuutena, jossa mikään osatekijä ei nouse liikaa esille tai jää kokonaan huomiotta. Tietysti hän myös tuntee Suomessa menestyvät kasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset.
(Kuva: Adobe Stock)(Kuva: Adobe Stock)
Suurimpia sudenkuoppia omatoimisessa pihasuunnittelussa on juuri kasvien valitseminen – kasveja tulee istutettua paikkoihin, joissa ne eivät menesty. Koska taimet ovat kalliita, ja pieneenkin pihaan niitä kuitenkin mahtuu melkoisesti, ei suunnittelussa kannata pihtailla. Pihasuunnitelman teettäminen maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti, kun kasveja ei menetetä, niitä on oikea määrä, eivätkä ne peitä toisiaan jo parin vuoden kuluttua.

Toinen usein toistuva kompastuskivi piilee kiveyksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Pihasuunnittelijalta saa suositukset kivien värien ja mallien hankintaan, kallistuksiin sekä tarvittaessa myös ohjeet kiveyksen perustamiseen ja rakentamiseen. Kunnollisia ohjeita noudattaen kiveys saadaan kerralla kuntoon eikä sitä tarvitse lähteä uusimaan ja oikomaan ensimmäisen talven jälkeen.

Tarkkaa tietoa vai yleissuunnitelma?

Kunnollinen ja tunnollisesti tehty pihasuunnitelma sisältää yleensä ainakin istutussuunnitelman, kasviluettelon, materiaali- ja rakennesuositukset sekä rakentamis- ja hoito-ohjeet. Pihan omistaja tarvitsee siis yleensä sellaiset kuvat ja ohjeet, joista käy aivan yksiselitteisesti ilmi, mitä sille pihalle on suunniteltu. Näiden asiakirjojen avulla urakoitsijakin pystyy kertomaan pihan viherrakentamiselle oikean hinnan. Omistaja voi tietysti soveltaa suunnitelmaa, koska tarpeet ja mieliteot voivat muuttua, mutta turvallisinta on pitäytyä suunnitelmassa ainakin kalliimpien ratkaisujen suhteen.

Joillekin harrastajille saattaa riittää pihan yleissuunnitelma, jossa suunnittelija luo pihalle vain rungon. Siitä ilmenee yleinen tilanjako näkösuojineen sekä istutusalueiden, erilaisten rakenteiden ja pintojen sijainnit. Omistaja tekee sitten lopulliset valinnat kasvien ja käytettävien materiaalien osalta.
(Kuva: PIHA.SI)(Kuva: PIHA.SI)
Pihasuunnitelman voi myös teettää vain jostain pihan osasta, esimerkiksi sisäänkäynnin kohdasta, johon halutaan näyttävyyttä ja toimivuutta.
(Kuva: Adobe Stock)(Kuva: Adobe Stock)

Hyödynnä hiljainen aika

Keväthuuma alkaa jälleen pian, ja samalla käynnistyvät myös pihan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät pohdinnat. Pihasuunnittelijaan ja viherrakentajaan kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen suurinta ruuhkaa. Suunnittelulle parasta aikaa ovatkin talven hiljaiset kuukaudet, ja viherrakennustyötkin kannattaa varata jo viimeistään alkutalvesta.

Pihasuunnittelijan valintaan kannattaa panostaa. Vinkkejä saa suunnittelijan aiemmista töistä, joita voi pyytää näytille. Hyödyllistä voi myös olla suunnitelman teettäneiden tuttavien haastattelu tai suositukset. Myös hinta voi vaikuttaa asiaan. Suunnittelijat eivät yleensä lähde hinnoittelemaan pihasuunnitelmaa kohdetta näkemättä eli hinta määräytyy tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat mm. pihaan haluttujen toimintojen ja rakenteiden määrä sekä maaston tasaisuus, jotka taas vaikuttavat työhön käytetyn ajan määrään. Pihan koko ei välttämättä hintaan vaikuta: pienessä pihassa on usein enemmän pohdittavaa ja ratkottavaa kuin suuremmassa…

...Ja ei muuta kuin tuumasta toimeen.

(Kuva: Adobe Stock)(Kuva: Adobe Stock)