TAKAISIN

Lehtipuiden istutussyvyys ja-etäisyydet

Päivitetty: 25.6.2018


Lehtipuita voi istuttaa toukokuusta syyskuulle, eli koko kasvukauden ajan. Paakut kastellaan hyvin sekä ennen istutusta että sen jälkeen. Kasvit istutetaan entiseen kasvusyvyyteen.

Istutuskuopan on oltava vähintään 60 cm syvä ja saman verran leveä. Paranna kasvualustaa lisäämällä noin puolet uutta multaa. Tiivistä maata voi keventää turpeella ja hiekalla. Tiiviissä ja kosteassa maassa voi kumpuistutus olla tarpeen.

Istutusetäisyys muihin kasveihin sekä rakennuksiin nähden riippuu puun kasvuleveydestä. Hevoskastanjasta kasvaa jopa 10 m leveä, pylväspihlaja taas jää parin metrin levyiseksi. Istutusetäisyyteen vaikuttaa myös puiden rooli: halutaanko tiheää näkösuojaa vai ovatko puut yksittäin koristepuina.

Istutusleikkauksessa poistetaan tarpeen vaatiessa vain teräväkulmaiset, latvuseen sisään kasvavat, vaurioituneet ja heikot oksat sekä kilpalatva. Saman toimenpiteen voi tehdä hoitoleikkauksena tulevina keväinä.
kotipihlaja (Sorbus aucuparia)kotipihlaja (Sorbus aucuparia)