TAKAISIN

Pysäköintialue muuttui viihtyisäksi pihaksi

Julkaistu: 13.9.2016
Tampereen Tammerkosken laidassa sijaitsevan yli 100-vuotias Freckellin korttelin sisäpiha päällystettiin Wienerbergerin keraamisilla pihatiilillä. Kuva: Tampereen kaupunki / tapahtumatoimisto.Tampereen Tammerkosken laidassa sijaitsevan yli 100-vuotias Freckellin korttelin sisäpiha päällystettiin Wienerbergerin keraamisilla pihatiilillä. Kuva: Tampereen kaupunki / tapahtumatoimisto.
Poltettua tiiltä käytetään maankatemateriaalina yleisesti Keski-Euroopassa, jossa siitä on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Pihojen ja torialueiden lisäksi tiili sopii hyvin myös ajoneuvo- ja kevytliikenteen väylien katteeksi.

Tampereella pysäköintialue muuttui viihtyisäksi pihaksi

Tampereen keskustan tehdasmiljöössä Keskustorin ja Satakunnankadun välissä sijaitsee pääosin 1800-luvun puolessavälissä ja osin 1900-luvun alussa rakennettu entinen Frenckellin paperitehdas ja konttori. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan korttelikokonaisuuden sisäpiha on jäänyt vuosien mittaan vähäiselle huomiolle, mutta vuoden 2015 syksyllä se päätettiin ehostaa uuteen uskoon nykykäytön vaatimuksia vastaavaksi.

– Suojaisan pihan hyötykäyttö on koko ajan lisääntynyt erilaisten yleisötapahtumien myötä, minkä vuoksi on esitetty toiveita alueen yleisilmeen ja käytettävyyden parantamiseksi. Korttelia hallinnoivalta isännöitsijältä tulikin lopulta toimeksianto sisäpihan ilmeen ja käytettävyyden parantamiseksi, kertoo Tilakeskuksen rakennuttajainsinööri Mikko Airosto.

Piha-alueen suunnittelun lähdettyä liikkeelle alettiin pohtia myös alueen laajempaakin kehittämistä.

– Frenckellin korttelin sorapintaisella sisäpiha-alueella ei aikaisemmin ollut lainkaan ns. oleskelualueita, vaan se toimi pääasiassa pysäköintialueena. Nyt uudistuksen jälkeen alueelle saavat huoltoajoneuvojen lisäksi ajaa ainoastaan jakeluautot, kertoo pihan suunnittelusta vastannut erikoissuunnittelija Milja Nuuttila Tampereen Infran Suunnittelupalvelut yksiköstä.

Ympäristö ratkaisi - tiili oli oikea valinta

Tilakeskuksen tilaama perusparannus piti aluksi olla vain ehostus, mutta paikka ansaitsi kuitenkin hieman paremman korjauksen. Kohteen toteutus toimisi samalla esimerkkinä myös muille vastaaville korttelipihoille. Koska kortteli henkii vanhaa tiiliperinnettä, oli Nuuttilan mielessä heti alusta alkaen käyttää tiiltä myös pihan pintamateriaalina.

– Betonikivetystäkin toki mietittiin, mutta koska rakennusvalvonnankin mielestä keraaminen pihatiili sopisi alueen imagoon paremmin, oli päätös tiilen käytöstä helppo tehdä, toteaa Nuuttila.

– Hinnaltaan maankatetiili oli tosin jonkin verran betonikiveä kalliimpi, mutta ympäristöön paremmin sopivana päädyttiin Tilakeskuksen taholta kuitenkin tiileen. Aloimme tutkia erilaisia väri- ja pintavaihtoehtoja ja lopulta Wienerbergerin pihatiilimallistosta löysimme ympäristön henkeen sopivan, hieman kanteiltaan jo valmiiksi kuluneen, punaisenkirjavan Padova-pihatiilen, Nuuttila jatkaa.

Myös värin säilyvyys sekä luonnollisen kaunis ja patinoitunut pinta olivat tekijöitä, jotka painoivat vaakakupissa sopivaa päällystekiveä valittaessa. Punaista pihatiilialuetta reunustavat lisäksi harmaat graniittinoppakivikaistaleet sekä rinteen puolelle toteutettu puinen istuskelutaso.
Frenckellin sisäpihan suunnittelusta vastannut Milja Nuuttila on tyytyväinen keraamisilla pihatiilillä päällystetyn pihan uuteen ilmeeseen.Frenckellin sisäpihan suunnittelusta vastannut Milja Nuuttila on tyytyväinen keraamisilla pihatiilillä päällystetyn pihan uuteen ilmeeseen.
Pihan valmistuttua voitiin vain todeta, että pihatiili istuu hyvin ympäristöönsä. Nuuttila kertoo, että lopputuloksesta on saatu myös käyttäjiltä positiivista palautetta.

– Tiili maankatemateriaalina ei ole mikään uusi asia, mutta Suomessa sitä on vielä toistaiseksi käytetty varsin niukalti nimenomaan maankatteena, mikä johtuu paljolti ennakkoluuloista sen kestävyyden suhteen, toteaa Nuuttila.

Tiilipiha kestää myös ajoneuvoliikennettä

Ennen Frenckellin pihan päällystemateriaalin valintaa herätti keskustelua myös se, miten tiili maankatteena kestäisi ajoneuvokuormitusta. Ainakaan Frenckellissä kuormituskestävyys ei ole Nuuttilan mielestä ollut mikään ongelma. Ravintolatoimintaa palvelevat jakeluautot käyvät alueella lähes päivittäin, minkä lisäksi sisäpihalla järjestettäviä tilaisuuksia varten tarvittavia rakennelmia rakennettaessa on alueella vieraillut myös raskaampaa kalustoa. Nykyisen kaltaista satunnaista ajoneuvoliikennettä ja huoltoajoa ajatellen 64 mm paksuinen pihatiili katsottiin riittäväksi. Toki täytyy muistaa, että myös hyvällä pohjatyöllä on olennainen merkitys pinnoitteen kestävyyteen.

Talvikunnossapito ei myöskään ongelma

Toinen usein tiedusteltu asia on, kestääkö keraaminen pihatiili talven säärasitukset tai kunnossapidon. Frenckellin sisäpihaa hoidettiin talvella aivan kuten muitakin vastaavanlaisia alueita, eikä pinta ole siitä millään tavalla kärsinyt. Pihaa aurattiin koneellisesti ja hiekoitettiin aivan normaalilla tavalla. Toki alueen hoitoa ja kunnossapitoa silmälläpitäen Nuuttila oli laatinut huolto-ohjeet.

– Kyllä materiaalin kuin materiaalin saa rikottua, jos ei yhtään välitetä, miten esimerkiksi lumenluonti tulisi tehdä, toteaa Nuuttila.

– Jos lumet luodaan auranpiikit pintaa raapien, on aivan sama mistä materiaalista pinta on tehty. Oikealla tavalla huollettuna maankatetiilellä on varmasti yhtä pitkä elinkaari kuin noilla 100 vuotta vanhoilla pihaa ympäröivillä tiiliseinilläkin. Toisaalta tiilen hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös se, että se patinoituu vanhetessaan ja kuluessaan kauniimmin, kuin moni sen kilpailija.
Talviaikaan pihaa hiekoitettiin ja aurattiin koneellisesti aivan normaalilla tavalla. Talven jäljiltä pihassa oli lumien sulettua vielä jonkin verran hiekoitushiekkaa, mutta muuten piha oli talvikunnossapidon jäljiltä moitteettomassa kunnossa.Talviaikaan pihaa hiekoitettiin ja aurattiin koneellisesti aivan normaalilla tavalla. Talven jäljiltä pihassa oli lumien sulettua vielä jonkin verran hiekoitushiekkaa, mutta muuten piha oli talvikunnossapidon jäljiltä moitteettomassa kunnossa.

Frenckellin pihasta viihtyisä kohtaamispaikka

Frenckellin piha on suuruudeltaan noin 1000 m2, josta 750 m2 on tiilipäällysteistä ja loppu koostuu graniitti- ja betonikivetyksistä sekä loivaan rinteeseen sijoitetusta istutusalueesta, jota reunustaa graniittitukimuurin päälle tehty maaston muotoa myötäilevä, lähes koko pihan pituinen puinen istuintaso. Pihan tunnelmaa on parannettu myös istutuksin sekä portaikkoa, istutuksia ja istuintasoa valaisevilla pylväs- ja kohdevalaisimilla. Pihaurakan yhteydessä parannettiin myös sadevesijärjestelmiä. Rakennusten syöksytorvien päät ja kaivot uusittiin toiminnallisesti niin, että sadevedet ohjautuvat paremmin kaivoihin. Hoidollisesti alue on luokiteltu A1 luokkaan, mikä tarkoittaa, että aluetta tullaan pitämään parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Frenckellin sisäpiha toimii nykyisin myös monenlaisien tapahtumien näyttämönä, jolloin pihalle saatetaan rakentaa myös erilaisia telttarakennelmia.Frenckellin sisäpiha toimii nykyisin myös monenlaisien tapahtumien näyttämönä, jolloin pihalle saatetaan rakentaa myös erilaisia telttarakennelmia.
Wienerberger on johtava keraamisten pihatiilien toimittaja Suomessa. Pihatiilien väri ja pintavaihtoehtoja on lukuisia erilaisia ja tiilet ovat CE-merkittyjä. Pihatiilillä on toteutettu kohteita Suomessa jo yli kymmenen vuoden ajan. Keraamisten pihatiilien suosion taustalla on niiden luonnollisuus sekä se, että ne ikääntyvät kauniisti patinoituen, värin kuitenkin säilyessä kulumisesta huolimatta alkuperäisen kaltaisena.

Lisätietoja: www.wienerberger.fi