TAKAISIN

Oppisopimus on mahdollisuus puutarha-alalla

Julkaistu: 22.4.2019

Kun työpaikalla tarvitaan uusia osaajia, toimenkuvaa laajennetaan tai tutkinto omaan ammattiin puuttuu, oppisopimus voi olla sopiva ratkaisu.

Oppisopimus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtehtäviä tehden, työpaikkaohjaajan tuella. Käytännössä opittua täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja siten kustannustehokas tapa lisätä osaamista yrityksessä. Työntekijän eli opiskelijan näkökulmasta oppisopimuksen iso etu on palkallinen opiskelu ja näyttöjen suorittaminen työn ohessa.

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen, työpaikan tavoitteet ja tehtävät. Samalla sovitaan miten ja millä tavoin osaamista hankitaan lisää sekä näytöt, joilla osaaminen osoitetaan.

Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää
omaa ja henkilökunnan osaamista. Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää omaa ja henkilökunnan osaamista. 

Joustavuutta oppisopimuskoulutukseen tuo mahdollisuus opiskella lyhyemmissäkin jaksoissa, jolloin tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi yhden tutkinnon osan suorittaminen kerrallaan. Opiskelumuotoja on mahdollista vaihdella opiskelijan työllisyystilanteen mukaan päätoimisesta opiskelijasta oppisopimusopiskelijaksi ja päinvastoin.

Oppisopimuskoulutus sopii myös yrittäjälle

Oppisopimuskoulutus sopii sekä nuorille että aikuisille. Myös yrittäjän on mahdollista kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksella voidaan suorittaa lähes kaikkia toisen asteen tutkintoja ja tutkinnot antavat myös jatko-opintokelpoisuuden.

Yrittäjä Virpi Vuoristo karkkilalaiselta Puutarha Sundströmiltä opiskeli puutarha-alan perustutkinnon TTS Työtehoseurassa oppisopimuksella. Hän kokee saaneensa lisää osaamista ja potkua omaan työhönsä omistamallaan kauppapuutarhalla, vaikka onkin työskennellyt siellä lapsesta saakka.

− Joka koulupäivältä tuli jotain uutta asiaa ja intoa, ja sitten sitä lähti ihan eri tavalla kehittämään toimintaa omassa yrityksessä, hän kuvailee.

Virpi Vuoristo sai oppisopimuskoulutuksesta lisää osaamista ja potkua omaan työhönsä sekä innostuksen jatko-opintoihin. 

Virpi Vuoristo sai oppisopimuskoulutuksesta lisää osaamista ja potkua omaan työhönsä sekä innostuksen jatko-opintoihin. 

Puutarhalla on myös kukkakauppa, jossa myydään monipuolisia sidontatöitä. Virpi onkin päättänyt kehittää osaamistaan myös kukkasidonnassa, ja hän on hakeutunut ammattitutkinto-opiskelijaksi TTS Työtehoseuraan tavoitteenaan floristin ammattitutkinto. Jos omassa yrityksessä ei ole henkilöä, joka voi toimia työpaikkaohjaajana, on mahdollista käyttää ulkopuolista mentoria. Näin on myös Virpin tapauksessa. Koska omassa yrityksessä ei ole floristia, Virpi on pyytänyt mentorikseen kokeneen alan ammattilaisen toisesta yrityksestä. Oppilaitos maksaa mentorille korvausta opiskelijan ohjaamisesta.

"Koska perustutkinto-opinnoista sain lisäintoa, niin ajattelin suorittaa ammattitutkinnon samalla tavalla oppisopimuksella."

− Innostuin myös jatko-opinnoista! Koska perustutkinto-opinnoista sain lisäintoa, niin ajattelin suorittaa ammattitutkinnon samalla tavalla oppisopimuksella. Voin suositella Työtehoseuraa oppilaitoksena – opettajat ovat ihan älyttömän mukavia ja myös päteviä, Virpi kertoo.

Katso alta tietoa oppisopimuksesta eri näkökulmista​​​​

Opiskelija:

 • haluatko kehittää koulutuksella ammattitaitoasi?
 • ovatko työtehtäväsi laajentuneet ja osaamista puuttuu?
 • onko alan vaihto ajankohtainen?
 • puuttuuko ammatillinen koulutus tai pätevyys?

Miten toimit?
 • keskustele työnantajan kanssa oppisopimusmahdollisuudesta
 • sopikaa oppisopimuksesta TTS Työtehoseuran oppisopimuspalveluiden kanssa

Kustannukset
 • koulutus ja tutkinnon suorittaminen ovat maksuttomia
 • mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähikoulutuspäiviltä, saat opintososiaalisia etuja
 • oppisopimuksen aikana olet työsuhteessa

Työnantaja:

 • oletko rekrytoimassa uusia työntekijöitä?
 • tarvitseeko työntekijäsi ammatillista lisäosaamista?

Miten toimit?
 • ota yhteyttä oppisopimustoimistoon
 • keskustele mahdollisen opiskelijan kanssa asiasta
 • nimeä työpaikkakouluttaja, joka ohjaa, valmentaa ja arvioi opiskelijan oppimista

Kustannukset
 • teoriakoulutus on maksutonta työnantajalle
 • oppisopimustoimisto maksaa kulukorvausta kouluttavalle yritykselle
 • oppisopimus on määräaikainen työsuhde

Yrittäjä:

 • suunnitteletko sukupolvenvaihdosta?
 • haluatko vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyys- tai ammattiosaamistasi?

Miten toimit?
 • ota yhteyttä TTS Työtehoseuran oppisopimuspalveluihin

Kustannukset
 • teoriakoulutus on sinulle maksuton
 • mentorina toimii toinen yrittäjä
 • mentorille oppisopimustoimisto maksaa kulukorvausta