• Etusivu
  • Kasvillisuus

Kasvinsuojeluainelainsäädäntö uudistui- ammattikäyttäjät koulun penkille

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS-Kehitys Oy
Julkaistu 25.02.2014
20142_38104.jpg

Helmikuun koulutuksen erityiskohteena ovat urheilunurmikot.

Uudistunut laki kasvinsuojeluaineista toi mukanaan mm. asetukset koulutusohjelmasta ja integroidun torjunnan yleisistä periaatteista. Samalla kaikkien vanhojen kasvinsuojelututkintojen voimassaolo päättyi vuonna 2012. Kaikkien ammattikäyttäjien ja myyjien on suoritettava uusi kasvinsuojelututkinto 26.11.2015 mennessä.

Uuden kasvinsuojeluainelain (1563/2011) mukaan kasvinsuojeluaineita koskeva tutkintovelvoite koskee kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiä. Uusi koulutus- ja tutkintojärjestelmä korvaa jatkossa ympäristötukeen kuuluvan koulutuksen ja erityistutkinnon, jotka nykymuodossaan poistuvat. Uusi kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto tulee suorittaa 26.11.2015 mennessä. Tutkinto tulee uusia viiden vuoden välein. Koulutuksen sisältö on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koulutusohjelmasta.

Tavoitteena kasvinsuojeluaineiden vastuullinen käyttö

Lainsäädännön ja uuden kasvinsuojelututkinnon tavoitteena on taata kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja vastuullinen käyttö sekä käytöstä aiheutuvien riskien vähentäminen Kasvinsuojeluaineiden käyttäjien pitää perustaa torjuntatoimenpiteet tarkkailuhavaintoihin. Torjunnan onnistumisen seuranta auttaa suunnittelemaan seuraavan vuoden torjuntaa entistä paremmaksi. Tavoitteena on kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kasvintuhoojien lisääntymisen ennaltaehkäisyyn. Torjunnan tulee olla myös taloudellisesti kannattavaa, eli siinä pitää yhdistellä fysikaalisia, biologisia tai kemiallisia menetelmiä.

Integroidun kasvinsuojelun periaatteet keskeisessä roolissa

Kestävää kasvinsuojelua edistetään integroidun kasvinsuojelun avulla. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen integroidun torjunnan yleisistä periaatteista, joita kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien tulee noudattaa 1.1.2014 lähtien. Integroidussa kasvinsuojelussa yhdistellään monipuolisesti erilaisia torjuntamenetelmiä. Tuhoojien esiintymistä ennaltaehkäistään mm. monipuolisen viljelykierron, muokkausmenetelmien ja terveen lisäysmateriaalin avulla. Rutiininomaisesta kasvinsuojeluaineiden käytöstä luovutaan ja torjuntatoimenpiteet tehdään aina havaitun tarpeen mukaan. Kasvintuhoojia tarkkailemalla voidaan valita oikea torjuntamenetelmä oikeaan aikaan.

Integroidulla torjunnalla viheralueilla tarkoitetaan mm. että tarkkaillaan kasvustoja, harkitaan mahdollisuuksien mukaan ei-kemiallisia torjuntakeinoja, minimoidaan kasvinsuojeluaineiden käyttö vain välttämättömimpään, dokumentoidaan onnistumiset ja opitaan, suunnitellaan ja ennaltaehkäistään. Kemiallinen torjunta on integroidussa kasvinsuojelussa yksi vaihtoehto muiden joukossa. Kasvinsuojeluaineiden tehoa ja käyttöä tarkkailemalla käyttäjä oppii, millä menetelmillä saavutetaan paras torjuntatulos.

Kun lisäksi kasvinsuojeluaineiden tehoainetta vaihdetaan vuosittain, eivät rikkakasvit, kasvitaudit ja tuhohyönteiset pääse kehittämään vastustuskykyä kasvinsuojeluaineille. Vastustuskyvyn ehkäiseminen on tärkeää, koska silloin kasvinsuojeluaineiden tehokas käyttöikä pitenee. Myös kasvit voivat paremmin, kun ne eivät rasitu jatkuvasta kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Integroitua kasvinsuojelua edistetään tutkimuksen ja neuvonnan keinoin. Integroitu torjunta ulottuu siis käytännön hoitotoimenpiteistä myös vihersuunnitteluun ja rakentamiseen. Kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota esimerkiksi mitä kasvualustoja käytetään, kasvivalintoihin, kateaineiden ja kovettuvien saumausaineiden käyttöön, rakentamisen aikataulutukseen ja rakentamisaikaiseen hoitoon.

Kasvinsuojelututkinto koskee laajasti viheralalla työskenteleviä

Tutkintovelvoite laajenee koskemaan kaikkia kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttäviä henkilöitä maa-, puutarha- ja metsätaloudessa. Tämä tarkoittaa sitä että kaikkien niiden viheralan ammattilaisten, jotka käyttävät, osallistuvat kasvinsuojeluaineiden käytön suunnitteluun tai niiden myyntiin tulee suorittaa tutkinto määräaikaan mennessä. Tämä koskettaa varsin laajasti mm. seurakuntia, kaupunkien puistotoimea, viherrakentajia, golf- ja urheilukenttiä, kiinteistönhoitajia ja puutarhamyymälöitä. Koulutukset tulevat olemaan mahdollisimman pitkälle kohderyhmittäin räätälöityjä, jotta tutkinnon suorittajat saavat niistä parhaan mahdollisen hyödyn ja pystyvät soveltamaan uusia käytäntöjä työhönsä.

TTS järjestää viheralalle suunnattuja kasvinsuojelututkintoja

TTS Työtehoseura järjestää viheralalle suunnattuja kasvinsuojelututkintoja helmikuusta 2014 alkaen. Tutkinnon voi suorittaa kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen yhteydessä, joita tullaan järjestämään alkuun Järvenpäässä ja myöhemmin muilla paikkakunnilla. Koulutus on tarkoitettu kasvinsuojeluaineiden käyttäjien ohella töiden tilaajille, valvojille, työnjohdolle ja suunnittelijoille. Erittäin tärkeää asiaa koulutuksessa on mm. kirjanpitovelvoitteesta, ulkomaisten ja kotimaisten työntekijöiden tutkintovaatimuksista, ympäristöriskeistä, terveysriskeistä, riskien hallinnasta, käytön rajoituksista, uusista varoitusmerkeistä, käyttöturvallisuustiedotteesta, varastoinnista ja väärennetyistä tuotteista.

TTS:n koulutustapahtumat ovat kaksipäiväisiä ja varsinainen tutkintoon valmistava koulutus ja tutkintotilaisuus toteutetaan ensimmäisenä päivänä ja toisena päivä keskitytään räätälöidysti torjuntamenetelmiin ja käytännön toimenpiteisiin puutarhaalan eri osa-alueilla. Tutkintopäivän kouluttajina toimivat Pekka Leskinen ja Pertti Rajala, jotka ovat TUKESin pätevöittämiä kouluttajia ja heillä on tutkinnonanto-oikeus.

Pekka Leskinen toimii kouluttajana TTS:n koulutustapahtumassa.
Pekka Leskinen toimii kouluttajana TTS:n koulutustapahtumassa.

Ensimmäinen TTS:n kaksipäiväinen koulutustapahtuma järjestetään 27.–28.2.2014 Järvenpäässä. Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa on tutkintoon valmistava koulutus ja tutkintotilaisuus ja toisena päivänä keskity-tään urheilunurmikoiden kasvinsuojeluun. Tällöin kouluttajana ja asiantuntijana toimii Pirjo Hotti. Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnosta voi tiedustella sähköpostitse: timo.rinkinen@tts.fi.

TTS-Kehitys Oy
Kasvillisuus
Kiinnostuitko? Tilaa Puutarha.net-uutiskirje
Oletko multasormi, maailmanluokan puutarhuri tai innokas kaikkien kasvien kokeilija? Puutarha.net-uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden pihan- ja puutarhanhoitajien kokeiluihin ja kokemuksiin, nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuoteideat tai yksinkertaisesti fiilistele kasvi- ja kukkaloistoa tai mielenkiintoisia harvinaisuuksia.

Aiheeseen liittyvää

20118_27452.jpg
Yrittäjäksi viheralalle?
TTS tarjoaa monipuolisesti puutarha-alan kursseja. Valikoimasta löytyy niin lyhyempiä kursseja kuin pidempiäkin koulutuksia. Tarjolla on myös erilaisia korttikoulutuksia. Tällä hetkellä ajankohtainen kurssi on esimerkiksi Yrittäminen viheralalla.Tutustu koulutuskalenteriin
20118_27452.jpg
Hanki työturvallisuuskortti!
TTS tarjoaa monipuolisesti puutarha-alan kursseja. Valikoimasta löytyy niin lyhyempiä kursseja kuin pidempiäkin koulutuksia. Tarjolla on myös erilaisia korttikoulutuksia.Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.Tutustu koulutuskalenteriin
20136_35313.jpg
Puutarhurista unelma-ammatti
Marjo Huovila ja Nanna Zitting opiskelevat TTS:ssä puutarhatalouden perustutkintoon, suuntautumisena kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma (puutarhuri). Marjo on kokopäiväinen opiskelija ja opiskelee tutkintoon omaehtoisessa koulutuksessa, Nanna puolestaan opiskelee oppisopimusopiskelijana.TTS:n Puutarha-alalla on mahdollisuus opiskella ja suorittaa tutkinto tai osatutkinto perus-, ammatti- ja erikoisammatti tasoilla.Tutustu puutarha-alan koulutustarjontaan
200812_14375.jpg
Uuteen kasvisvuoteen kurkun voimalla
Kurkku on vihanneksista yksi vesipitoisimmista. Energiapitoisuus on vähäinen, samaa luokkaa jäävuorisalaatin kanssa. Kurkku sopiikin mainiosti painonhallintaan. Se keventää ja raikastaa ruokavaliota.Kurkku sisältää veden lisäksi vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita, esimerkiksi kaliumia. Rasvaa kurkku ei sisällä juuri lainkaan ja sokeriakin vain nimeksi.
20233_81073.jpg
Persilja on varsinainen vitamiinipommi
Persilja (Petroselinum crispum) on kaksivuotinen, ruohovartinen yrtti. Persiljan alkuperästä ei ole täyttä varmuutta, mutta tämän Apiaceae-heimoon kuuluvan kasvin arvellaan olevan kotoisin Välimeren itäosista tai Aasian länsiosista. Nykyisin persilja kasvaa villinä monin paikoin Etelä-Euroopassa ja Aasiassa.
20141_37736.jpg
Säännöllinen ruokinta auttaa lintuja talvella
Suomen runsaasta 240 pesimälajista noin 70 jää sinnittelemään meille talveksi. Kylmyys, lyhyt valoisa aika, lumi ja jää heikentävät lintujen ravinnonsaantimahdollisuuksia. Talvehtiminen pesimäseuduilla voi kuitenkin olla linnuille turvallisempaa kuin raskaalle ja vaaralliselle muuttomatkalle lähteminen.Ihmisen tarjoama talviruokinta auttaa monen talvehtivan linnun selviytymisessä kevääseen. Paljon energiaa sisältävä ruoka auttaa lintuja kestämään koviakin pakkasia.Esimerkiksi sinitiainen joutuu tankkaamaan moninkertaisesti oman painonsa verran ruokaa selvitäkseen hengissä pakkasyön yli. Lisäksi talven aikana hyvin ruokaa saaneet linnut ovat paremmassa kunnossa keväällä pesimäajan kynnyksellä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton