TAKAISIN

Tarvitaanko piharakentamiseen lupa?

Päivitetty: 22.2.2021
Oletko aikeissa rakentaa pihaasi varaston, puuvajan, leikkimökin tai vaikkapa grillikatoksen? Vai ajattelitko rajata tonttiasi aidalla? Otathan ensin selvää kuntasi rakennusvirastosta, mitä ohjeita siellä annetaan pihanrakentamiseen liittyen.

Rakentamisen rajat ja rajoitteet vaihtelevat alueittain – ja jopa kunnittain. Joitain perussääntöjä toki on voimassa: haja-asutusalueilla lupakäytännöt ovat hieman väljempiä kuin kaava-alueilla, rantarakentamista on rajoitettu erityispykälin ja tulisijoilla varustettuihin rakennelmiin suhtaudutaan tiukemmin.
Kaunis aita viimeistelee pihan. (Kuva: Finera)Kaunis aita viimeistelee pihan. (Kuva: Finera)

Vaihteleva pykäläviidakko

Pihojen rakennukset ja rakennelmat voidaan lupa-asioissa jakaa neljään eri luokkaan; pienimpiin ja rakennusjärjestyksen kannalta vähäpätöisempiin rakennelmiin ei lupaa tarvita, vähän isomman rakennelman ollessa kyseessä riittää toimenpideilmoitus kunnan rakennusviranomaisille. Tietyn rajan jälkeen edellytetään toimenpidelupa – ja tiukimmillaan on rakennukselle hankittava rakennuslupa. Lupahakemuksen tueksi on liitettävä piirustukset aiotusta rakennelmasta.

Pihan rakennushanketta suunnitellessa kannattaa aluksi siis tutustua kunnan internetsivustoihin, joista yleensä löytyy ohjeita ilmoitusten ja lupahakemusten tekemisestä sekä niiden tarpeesta. Sieltä löytyy myös kunnan rakennusviranomaisten yhteystiedot. Tarkempaa tietoa lupakäytännöistä saat esimerkiksi kuntasi rakennustarkastajalta.

Kysy myös naapureiden mielipidettä

Rakennushankkeesi ei välttämättä ole vain sinun ja kunnan rakennusviranomaisten välinen asia, myös naapurien mielipide on huomioitava. Tyypillinen naapurien huomioon ottamiseen liittyvä pykälä koskee rakennusten ja rakennelmien etäisyyttä naapuritontista. Yleisenä ohjeena voidaan pitää sitä, että rakennuksen tulee olla vähintään korkeutensa etäisyydellä rajasta – sitä lähemmäksi rakentaminen vaatii ainakin naapurin luvan.
Aitojen korkeuteen ja niiden jykevyyteen liittyy myös sääntöjä; nekin selviävät parhaiten kunnan rakennusviranomaisilta. Esimerkiksi rajaviivalle tehtävä aita edellyttää aina naapureiden välistä, kirjallista sopimusta. Mikäli aita taas on alle 1,2 metriä ja sijaitsee kokonaan omalla tontilla, niin yleensä sen rakentamiseen ei lupia tarvita. Korkeampi aita edellyttää kunnan toimenpidelupaa - ja kannattaa sen rakentamisesta keskustella myös naapurin kanssa. Tonttien välisen raja-aidan voi myös rakentaa yhdessä naapurin kanssa ja jakaa näin työstä koituvat kustannukset ja vaivan.

Viisas pihanrakentaja ottaa aina huomioon myös naapurit. Suunnitelmista kertominen ja mielipiteen kysyminen pitää yllä naapurisopua ja tarpeen tullen hyväksynnän hankkiminen erilaisille rakennushankkeille sujuu mutkattomammin. Lisäksi kannattaa pitää mielessä että luvatta tai luvan vastaisesti tehdyt rakennelmat ja rakennukset voidaan viranomaisten taholta määrätä purettaviksi. Niinpä asioiden selvittäminen etukäteen on pitkällä tähtäimellä järkevämpää.

Aitojen korkeuteen ja niiden jykevyyteen liittyy sääntöjä. (Kuva: Finera)Aitojen korkeuteen ja niiden jykevyyteen liittyy sääntöjä. (Kuva: Finera)
Kuvissa Fineran valmistamia vinyyliaitoja. Lisätietoa Fineran valmisaidoista ja porteista voit katsoa täältä