• Etusivu
  • Hoitotyöt

Kompostointi – kierrätystä parhaimmillaan

Rakentajan toimitus
Julkaistu 14.06.2006Päivitetty 20.07.2023
20237_26407.jpg

Kompostoimalla saat muhevaa ja ravinteikasta multaa puutarhaan. (Kuva: Biolan)

Puutarhanhoidon ohessa kertyy niin risua kuin muutakin kasvijätettä runsain mitoin ja on suorastaan välttämätöntä kompostoida ne uudelleen käyttökelpoiseen muotoon. Myös kotitalouden biojätteet kannattaa kompostoida, jottei niillä turhaan kasvattaisi sekajätteen määrää.

Kotitalousjätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Kompostoimalla biojätteestä saadaan arvokasta maanparannusainetta ja samalla säästetään jätekuljetusmaksuissa.

Kompostoimalla kodin ja puutarhan biojätteet saat siis ilmaiseksi ravinteikasta ja muhevaa multaa puutarhaan. Kaiken lisäksi kompostointi on myös ekoteko!

Kompostin paikan valinta

  • Kompostia ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta 5 m lähemmäs naapurin rajaa.
  • Kompostin täytyy olla vähintään 15 m päässä lähimmästä talousvesikaivosta.
  • Lämpökompostori sijoitetaan paikkaan, johon on helppo viedä biojätettä myös talvella. Luonnollinen paikka on esim. roska-astian vieressä.
  • Puutarhakompostille paras paikka on tuulensuojainen ja varjoisa, ei kuitenkaan pimeä ja kylmä.
  • Puutarhakompostilla on hyvä olla kosketus maahan, koska sieltä tulevat kompostin hajottajaeliöt, kuten lierot. Jos kompostilla on pohja, pane sinne 'siemeneksi' vanhaa kompostia tai multaa.
  • Sijoita komposti mahdollisimman lähelle jätteen syntypaikkaa, niin säästät askelia.

Kompostoitumisen perusedellytykset

Kompostoinnissa luodaan jätteitä hajottaville pieneliöille (mm. bakteereille, lieroille ja sienille) hyvät toimintaolosuhteet. Perusvaatimuksina ovat oikea hiili/typpi-suhde, hapen ja kosteuden riittävä saanti sekä oikea lämpötila. Kun perusasiat ovat kunnossa, kompostoituminen etenee kolmessa vaiheessa – uutta kompostia syntyy jopa muutamassa kuukaudessa!

Hiiltä tarvitaan pieneliöiden energian tuottamiseen ja typpeä solujen rakentamiseen. Hiiltä on muun muassa hakkeessa, sahanpurussa, risuissa, puunkuoressa, turpeessa, oljissa, heinässä ja kuivissa lehdissä.

Typpeä löytyy muun muassa lannasta, virtsasta, tuoreesta kasvijätteestä ja naateista. Optimaalinen suhde on hiiltä 30 osaa, typpeä 1 osa. Yleensä puutarhakompostissa on hiiltä tarpeeksi, mutta typpeä liian vähän. Tällöin lahoaminen on hidasta. Talousjätekompostorissa tilanne on usein päinvastainen: typpeä on liikaa, jolloin palaminen on nopeaa, mutta typpeä karkaa ilmaan haisevana ammoniakkina.

Happea tarvitaan runsaan pieneliötoiminnan hengitykseen. Hapettomissa oloissa hajoaminen on epätäydellistä ja syntyy orgaanisia happoja, jotka laskevat pH:ta ja synnyttävät hajuhaittoja. Kompostista tulee löyhkäävä tunkio. Ilmavuutta voi parantaa lisäämällä joukkoon karkeampaa ainetta, esimerkiksi kuorihaketta, kääntämällä kompostia ja lisäämällä typpipitoisen aineksen päälle hiilipitoista kateainetta. Kate tasaa samalla lämpöä, ja osaltaan estää typpeä karkaamasta ilmaan.

Ilman kosteutta pieneliöt eivät voi elää. Yleisin syy kompostin toimimattomuuteen on juuri kuivuus. Optimaalinen kosteus-% on noin 50–70. Tällöin nyrkillisestä kompostia valuu puristettaessa tippa tai kaksi vettä. Liian isot oksat ja muu kasvijäte tekevät kompostista helposti liian harvan. Tilannetta voi parantaa kastelemalla.

Lämpötilaa nostaa pieneliöiden toiminta. Kompostin pitää olla kuuma jo 20 cm syvyydeltä. Kuumuutta voi kokeilla: työnnä kompostin sisään pitkä tikku, pidä sitä siellä minuutin ajan ja kokeile, onko se kuuma – jos on, lahoaminen on jo hyvässä vauhdissa. Lämpöä kuitenkin haihtuu, etenkin kompostin uloimmasta kerroksesta, ja tällöin vain ydin kompostoituu. Niinpä etenkin pieni komposti kannatta eristää.

1. Lämpenemisvaiheessa bakteerit ja sädesienet hyödyntävät muun muassa kompostin sokereita ja valkuaisaineita ja komposti muuttuu happamaksi (pH laskee). Tämä vaihe kestää hyvin toimivassa kompostissa vain muutamia päiviä. Myöhemmin pH nousee lähelle neutraalia (pH 7).

2. Kuumavaiheen alkaessa lämpötila on 40–50 °C. Kuumemmissa oloissa viihtyvät bakteerit ja sädesienet valtaavat kompostin ja nauttivat kompostin helposti hajoavia ravintoaineita. Tällöin lämpötila voi nousta jopa 85 °C. Tämä vaihe kestää muutamia viikkoja.

3. Jäähtymisvaiheessa helposti hajotettava ravinto loppuu ja lämpötila alkaa laskea. Vaikeammin hajotettavia aineita ryhtyvät lahottamaan mm. sienet ja sädesienet. Tässä vaiheessa kompostissa voi jo nähdä elämää, kuten lieroja ja tuhatjalkaisia. Jäähtymisvaihe kestää useita kuukausia. Vasta nyt alkaa humuksen muodostuminen.

Vaiheet erottuvat hyvin, jos komposti täytetään kerralla. Myös jatkuvasti täytettävässä kompostorissa kaikki vaiheet käydään läpi eri-ikäisissä kerroksissa.

Ohje

Ohje

Kompostoituminen etenee kolmessa vaiheessa:

1. Lämpenemisvaiheessa bakteerit ja sädesienet hyödyntävät muun muassa kompostin sokereita ja valkuaisaineita ja komposti muuttuu happamaksi (pH laskee). Tämä vaihe kestää hyvin toimivassa kompostissa vain muutamia päiviä. Myöhemmin pH nousee lähelle neutraalia (pH 7).

2. Kuumavaiheen alkaessa lämpötila on 40–50 °C. Kuumemmissa oloissa viihtyvät bakteerit ja sädesienet valtaavat kompostin ja nauttivat kompostin helposti hajoavia ravintoaineita. Tällöin lämpötila voi nousta jopa 85 °C. Tämä vaihe kestää muutamia viikkoja.

3. Jäähtymisvaiheessa helposti hajotettava ravinto loppuu ja lämpötila alkaa laskea. Vaikeammin hajotettavia aineita ryhtyvät lahottamaan mm. sienet ja sädesienet. Tässä vaiheessa kompostissa voi jo nähdä elämää, kuten lieroja ja tuhatjalkaisia. Jäähtymisvaihe kestää useita kuukausia. Vasta nyt alkaa humuksen muodostuminen.

Vaiheet erottuvat hyvin, jos komposti täytetään kerralla. Myös jatkuvasti täytettävässä kompostorissa kaikki vaiheet käydään läpi eri-ikäisissä kerroksissa.

Näin rakennat kompostin:

Tee vähintään kuutiometrin kokoinen komposti. Pienempi komposti kuivuu, eikä pysy tarpeeksi lämpimänä.

1. Kerroksinen kasakomposti

Kompostin teko aloitetaan pohjustamalla sen alusta karkealla jätteellä, kuten silputuilla risuilla. Notkea salaojaputki on myös hyvä vaihtoehto, sillä se on helppo ottaa pois, kun kompostin tyhjentää. Alustan ilmavuus on tärkeää siksi, että komposti saisi palamiseen eli lahoamiseen tarvittavaa happea riittävästi.

Sitten kompostia aletaan rakentamaan kerroksittain kasaamalla vuoron perään karkeaa ja hienoa jätettä. Kerrosten väliin voi lisätä multaa tai vanhempaa kompostia.

(Kuva: Puutarha.net)
(Kuva: Puutarha.net)

Rikkaruohot pitää laittaa kompostien keskelle, jotta lämpötila on tarpeeksi korkea hävittämään siementen itämiskyvyn. Laita päälle kuoreksi hiilipitoista kateainetta kosteutta pidättämään. Voit myös kastella kompostin heti, jos jätteet ovat kuivia. Tällainen komposti on valmista multaa noin 2 vuodessa. Jos haluat nopeammin valmista, sekoita hieno ja karkea aines hyvin keskenään, ja rakenna kompostin keskelle ilmanvaihtokanava.

Jäätyminen ei haittaa kompostia, keväällä kompostien sulamisen jälkeen lahoaminen jatkuu. Voit myös istuttaa lämpimälle ja ravinteikkaalle kompostikasalle kesäkurpitsan.

2. Kehikkokomposti

Kehikossa lämpö ja kosteus pysyvät paremmin kuin pelkässä kasassa, joten hajoaminen on nopeampaa. Voit pitää kahta kehikkoa: toisessa on valmista kompostia, toista täytetään kesän (ja talvenkin) mittaan.

Edullinen häkkikomposti syntyy rautakaupan myymästä kanaverkosta tai aitaverkosta ja muutamasta maahan isketystä tolpasta. Neljä metriä verkkoa ympyrän muotoisena on sopiva määrä.

Voit valmistaa kehikkokompostin myös pajusta. Pajuista punottu ympyrän mallinen kompostori on pihassa kaunis yksityiskohta. Jos teet pajukompostorisi keväällä, saat kasvuun lähtevästä pajusta maastoon sopeutuvan, elävän ulkoseinän. Pajua voit sitten trimmata muotoon leikkaamalla.

Lehtikompostin Tee se Itse -ohjeet

3. Lämpökompostori

Talousjätteitä varten tarvitaan lämpökompostori. Jotta kompostointi onnistuu myös talvella, pitää lämpöeristeen olla vähintään 5 cm. Myös kannen pitää olla hyvin eristetty. 200 litran kompostori on sopiva nelihenkisen perheen talousjätteille. Voit ostaa kotitalousjätteille tarkoitetun kompostorin valmiina tai valmistaa sen itse vaikka vanhasta pakastimesta.

Kastele kompostia sade- tai jätevedellä kuivina aikoina. Kasakompostoria voi joutua kastelemaan jopa viikoittain. Talousjätekompostia käynnistäessä ja talviaikana kompostiheräte auttaa sitä toimimaan. Puutarhakompostiin kannattaa lisätä typpeä kanankakan tai kompostiherätteen muodossa. Ne parantavat syntyvän mullan laatua ja nopeuttavat valmistumista.

Käännä kasakompostia kypsymisen nopeuttamiseksi pari kertaa vuodessa. Huonommin hajonneet pintaosat pyritään kääntämään keskelle. Talousjätekompostia pöyhitään kuukausittain, jotta happi varmasti riittää.

Keväällä hajoamisen alkamista voi nopeuttaa kaatamalla kompostiin kuumaan veteen sekoitettua kompostiherätettä.

Muista, että hyvä komposti voi olla pihan kaunistus – huonosti hoidettu sen kauhistus.

Ohje

Ohje

Kompostin hoitaminen:

Kastele kompostia sade- tai jätevedellä kuivina aikoina. Kasakompostoria voi joutua kastelemaan jopa viikoittain. Talousjätekompostia käynnistäessä ja talviaikana kompostiheräte auttaa sitä toimimaan. Puutarhakompostiin kannattaa lisätä typpeä kanankakan tai kompostiherätteen muodossa. Ne parantavat syntyvän mullan laatua ja nopeuttavat valmistumista.

Käännä kasakompostia kypsymisen nopeuttamiseksi pari kertaa vuodessa. Huonommin hajonneet pintaosat pyritään kääntämään keskelle. Talousjätekompostia pöyhitään kuukausittain, jotta happi varmasti riittää.

Keväällä hajoamisen alkamista voi nopeuttaa kaatamalla kompostiin kuumaan veteen sekoitettua kompostiherätettä.

Muista, että hyvä komposti voi olla pihan kaunistus – huonosti hoidettu sen kauhistus.

Milloin kompostimulta on valmista?

20066_219.jpg
20066_220.jpg

Tekotavasta riippuen kompostin kypsyminen kestää kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Kuumakompostorista saa pikakompostia jo parissa kuukaudessa.

Kompostimulta on valmista, kun se on mullan näköistä ja tuoksuista, siinä on kompostilieroja, eikä siinä ole näkyviä kappaleita (hitaasti maatuvia munankuoria lukuun ottamatta). Hyvä merkki on myös se, että kompostin lämpötila ei enää nouse, vaikka sitä sekoitetaan.

Huom.! Komposti ei parane vanhetessaan, vaan jatkaa hajoamistaan, kunnes alkaa jo menettää ravinteitaan ja eloperäisyyttään.

Onko kompostimulta riittävän kypsää?

Miten kompostimultaa hyödynnetään?

Osaatko hyödyntää kompostoimalla aikaan saamaasi, ravinteikasta maanparannusainetta? Lue lisää artikkelista Mihin kompostimultaa käytetään?

Kompostoimalla saat keittiö- ja puutarhajätteistä muhevaa, ravinteikasta multaa kaikille puutarhasi kasveille. (Kuva: Adobe Stock)
Kompostoimalla saat keittiö- ja puutarhajätteistä muhevaa, ravinteikasta multaa kaikille puutarhasi kasveille. (Kuva: Adobe Stock)

Mitä kompostoidaan ja missä?

Kompostointi on helppoa ja samalla myös jätehuoltokustannukset pienenevät.

Puutarhakompostiin voi laittaa kaikki puutarhajätteet (haravointijätteet, puiden lehdet, kukkavarret, naatit, kuivuneet siemenettömät rikkaruohot, silputut oksat, sienten ja marjojen perkuujätteet) ja jopa lakaisutomut.

Talousjätekompostoriin voi laittaa muun muassa ruokajätteet, kahvi- ja teepurut suodatinpusseineen, pehmeät paperit ja lemmikkieläinten jätökset. Talousjätteitä varten tarvitaan eristetty kuumakompostori.

Huom.! Kalkki ja tuhka eivät sovi kompostiin, sillä ne tekevät kompostin liian emäksiseksi lahottajabakteereille ja lisäävät typpikaasujen karkaamista.

Millaisen kompostorin sinä tarvitsisit? Lue artikkeli Millainen on hyvä kompostori.

Jätelaki uudistui ja sen myötä biojätteen keräysvelvoite laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön – myös omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin. Vaihtoehtoina on hankkia kompostori tai tyhjennettävä biojäteastia, joko omaksi tai kimppaan naapureiden kanssa.

Biojäte on maatuvaa elintarvike- ja keittiöjätettä, jota syntyy päivittäin ruoanlaiton ja aterioinnin yhteydessä.

Ohje

Ohje

Biojätteen keräysvelvoite

Jätelaki uudistui ja sen myötä biojätteen keräysvelvoite laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön – myös omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin. Vaihtoehtoina on hankkia kompostori tai tyhjennettävä biojäteastia, joko omaksi tai kimppaan naapureiden kanssa.

Biojäte on maatuvaa elintarvike- ja keittiöjätettä, jota syntyy päivittäin ruoanlaiton ja aterioinnin yhteydessä.

Hoitotyöt
Kiinnostuitko? Tilaa Puutarha.net-uutiskirje
Oletko multasormi, maailmanluokan puutarhuri tai innokas kaikkien kasvien kokeilija? Puutarha.net-uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden pihan- ja puutarhanhoitajien kokeiluihin ja kokemuksiin, nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuoteideat tai yksinkertaisesti fiilistele kasvi- ja kukkaloistoa tai mielenkiintoisia harvinaisuuksia.

Aiheeseen liittyvää

20176_49449.jpg
Ihailetko vanhaa, harmaata pintaa?
Vesiohenteinen ja ympäristöystävällinen SIOO:X-tuote on kehitetty puupintojen suojaukseen sekä hoitoon. Sioo:x vaikuttaa mekaanisesti ilman myrkkylä. Pinta pysyy tuulettuvana ja Sioo:x ehkäisee sekä halkeilua että tikkuuntumista. Puupinta on käsittelyn jälkeen tiivis, pehmeä ja miellyttävä jalkapohjalle. Ulospäin pinta on kaunis ja tasaisen harmaasävyinen, peittämättä kuitenkaan puun syitä.Tehokas käsittely suojaa käsiteltyä pintaa sieniltä, tummumista, levää, sammalta, hometta, lahoamista ja tuhoelämiä vastaan.
20228_79235.jpg
Ruukku hakusessa?
Ruukku voi olla käytännöllinen, kaunis tai molempia. Perinteisen kartiomaisien punasaviruukkujen lisäksi löytyy hyvinkin moderneja kukka-asioita, jotka tyyliltään, materiaaliltaan ja muodoltaan soveltuvat eri tarpeisiin. Värinkin voi valita ympäristön mukaan. Ruukun valinnassa tulee ottaa huomioon kasvupaikka sekä istutettavan kasvin tarpeet.
20231_45614.jpg
Anopinkieli on terävä - mutta helppo hoitaa
Jos anopinkieltä ei saa kasvamaan, niin sitä helpompia hoidettavia ovat vain silkkikukat. Viherkasvina anopinkieli sietää melkein mitä vain – vain kylmyys ja talvinen märkyys voivat koitua sen kohtaloksi. Anopinkieli kestää siis aurinkoa, varjoa, kuivaa ilmaa, vetoa ja jopa kastelun laiminlyömistä.
20238_79684.jpg
Rahapuu - helppo huonekasvi
Rahapuu, jota kutsutaan myös paratiisipuuksi ja elämänpuuksi, on helppo ja vähään tyytyvä mehikasvi. Se on peräisin Etelä-Afrikan savanneilta, missä se kasvaa jopa 3 metriseksi. Huonekasvina pohjoisen oloissamme rahapuu saattaa kasvaa ajan kanssa jopa metrin korkuiseksi. Usein se jää kuitenkin matalammaksi, tanakkarunkoiseksi ja runsasoksaiseksi viherkasviksi.
201010_23313.jpg
Palsternakka on myöhäissyksyn herkku
Tänä vuonna palsternakan ammattimaisessa viljelyssä saadaan vain noin puolet palsternakan normaalisatomäärästä, koska siementen itämisessä oli ongelmia. Palsternakkaa riittää lähellä tuotettuna arviolta helmikuulle saakka ja sen jälkeen tuontituotteena. Palsternakan ammattiviljelijöitä on meillä tällä hetkellä vajaa sata.Palsternakan kasvukausi on pitkä. Kasvu kiihtyy syyskesällä, ja palsternakka kestää kylmääkin. Sato korjataan vasta juuri ennen peltojen jäätymistä. Palsternakkaa voi pitää kekrikauden herkkujuureksena. Kekri tarkoittaa sadonkorjuun juhlaa, joka kestää muinaissuomalaista tapaa noudattaen mikkelinpäivästä nykyiseen pyhäinpäivään saakka.
20232_80865.jpg
Lannoituksella puutarha kukoistamaan!
Puutarhasta saamme ravintoa kaikille aisteille. Täyteläiset värit, herkulliset tuoksut ja mullan tuntu sormissa antavat rentouttavaa vastapainoa kiireiseen arkeen. Omasta puutarhasta saa lisäksi herkullista ja terveellistä maisteltavaa ruokapöytään.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton