TAKAISIN

Onko kompostimulta riittävän kypsää?

Päivitetty: 12.4.2021

Pikakompostorista puolikypsää katekompostia

Pikakompostori kompostoi keittiö- ja puutarhajätettä ympäri vuoden - ja sitä voi myös tyhjentää käytettäväksi sellaisenaan katteena kasvualustan pinnalla. Sitä levitetään muutaman sentin kerros kasvualustan pinnalle.

Puolikypsä katekomposti ei sovellu istutus- tai kylvömullaksi, sillä se sisältää vielä kasvien itämistä ja kasvua haittaavia aineita. Lisäksi siinä oleva hajoamaton hiilipitoinen jäte sitoo maan ravinteita ja happea hajottajaeliöiden käyttöön.

Jotta katekompostia voitaisiin käyttää kasvualustana, se pitää jälkikompostoida. Katekompostin kypsyminen kompostimullaksi kestää noin 6–12 kk. Katekomposti ei enää lämpene, joten jälkikypsytys onnistuu vaikka eristämättömässä puutarhakompostorissa tai yksinkertaisimmillaan peitettynä kasalla. Jälkikypsytysvaiheessa sadevesi ei kuitenkaan saa huuhtoa ravinteita - ja toisaalta rikkakasvien siementen pääsy syntyvään multaan pitää estää.

Lisää kompostoreista - ja kompostoinnista

Tiedätkö mihin kompostimultaa käytetään?
Kypsää kompostia - vai ei?Kypsää kompostia - vai ei?

VINKKI: Testaa kompostin kypsyys

Jos haluat tietää milloin kompostimulta on riittävän kypsää kasvualustana käytettäväksi, niin tee idätystesti. Hyvä kasvi kypsyystestaukseen on nopeakasvuinen vihanneskrassi.

1. Täytä kaksi ruukkua, toinen kompostilla ja toinen kasvuturpeella.

2. Kylvä siemenet, peitä muovilla ja aseta ruukut valoisaan paikkaan.

3. Kahden viikon jälkeen kasvutuloksesta näkee onko komposti riittävän kypsää. Jos turveruukussa kasvit kasvavat oleellisesti paremmin, kompostissa on vielä kasvua haittaavia aineita.

Komposti ei ole valmista, jos siemenet itävät, mutta kuihtuvat pian. On siis hyvä hoitaa ja tarkkailla kylvöksiä noin kahden viikon ajan.

Ravinnemäärät erilaisissa komposteissa

Puutarhajätekomposti saattaa olla ravinneköyhää, jolloin siinä itävät taimet voivat näyttää kovin vaaleilta typen tai punertavilta fosforin puutteesta. Kun käytetään puutarhajätteistä koostuvaa kompostia, siihen on hyvä sekoittaa esimerkiksi ravinnepitoista Biolan Kasvuturvetta tai lannoittaa se vaikka Biolan Luonnonlannoitteella.

Kotitalouden biojätteestä koostuva komposti sisältää yleensä sopivasti ravinteita ja siihen voi kasveja istuttaa suoraankin. Jos olet käyttänyt kompostorissa Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta noin 1/3–1/2 viedyn jätteen määrästä, ei komposti kaipaa muuta lisäainetta käyttöön otettaessa.

Käymäläjätteestä muodostunut komposti on ravinnerikasta ja varsinkin, jos se on peräisin ei-erottelevasta käymälästä, siinä on runsaasti typpeä. Kylvö- tai istutusmullaksi käymäläkompostissa on todennäköisesti jopa liikaa ravinteita.

Laimenna käymäläkomposti sekoittamalla siihen Kasvuturvetta noin 1/3–1/2 sen kokonaismäärästä. Käyttövaiheessa käymälään laitettu kuivike laimentaa myös osaltaan käymäläjätekompostia.

Tutustu puutarhatuotteisiin Verkkokaupassa

Puutarhajätekomposti on sellaisenaan melko ravinneköyhää, joten siihen tulee lisätä Kasvuturvetta tai Luonnonlannoitetta.Puutarhajätekomposti on sellaisenaan melko ravinneköyhää, joten siihen tulee lisätä Kasvuturvetta tai Luonnonlannoitetta.