TAKAISIN

Muista kalkita ja lannoittaa puutarhassa!

Päivitetty: 6.4.2021
Suomen maaperä on luonnostaan hapanta. Lisäksi kasvien ravinteidenotto happamoittaa maata entisestään. Kaikkien peltomaiden keskimääräinen pH-luku on n. 5,8, mutta viljelemättömän maan pH on lähes poikkeuksetta alle 5. Happamuus vaihtelee maalajeittain: alhaisimmat pH-luvut mitataan yleensä rahkaturpeesta ja korkeimmat hietasavilta.

Happamuuden pahin haitta on ravinteiden sitoutuminen maahan kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Monien tutkimusten mukaan Suomen keskimääräisellä pH-tasolla noin 30 prosenttia lannoitteina annetusta typestä ja fosforista jää maahan vuosittain hyödyntämättä. Lisäksi kalkitus vilkastuttaa maaperän pieneliötoimintaa ja parantaa maan mururakennetta tehden sen kuohkeaksi ja ilmavaksi. Toisaalta kalkittu maa omaa hyvän veden läpäisykyvyn.
- Ei siis turhaan puhuta säännöllisen kalkituksen tärkeydestä!
750 garden-56719_1920

Kalkitus kannattaa hoitaa säännöllisesti

Happaman maan pH:ta voidaan nostaa kalkitsemalla maata puutarhakalkilla. Rakeinen puutarhakalkki on siistiä levittää ja se liukenee nopeammin kuin tavalliset kalkkikivijauheet.

Kalkita voi mihin aikaan vuodesta tahansa. Keväällä kalkin voi levittää jo pienen lumikerroksen päälle, jolloin sulamisvedet kuljettavat kalkin nopeasti kasvien juuristoalueelle.


Peruskalkitukseen happamille maille saatetaan tarvita 4–10 kg puutarhakalkkia/10 m², kun taas puutarhan ylläpitokalkitukseen riittää 1–3 kg/10 m² joka toinen tai kolmas vuosi. Happamuuden poisto savi- ja multamailla vaatii enemmän kalkkia kuin keveillä hiekka- ja hietamailla.

422 750 dirty-2573292_1920

Kalkin tarve vaihtelee kasveittain

Useimmat puutarhakasvit viihtyvät, kun maan happamuus eli pH on 6–7. Happamassa, kalkitsemattomassa maassa viihtyvät esim. alppiruusut, hortensiat, pensasmustikat, havupuut ja kanervat; näille ei siis kalkkia tarvitse lisätä.

Maan pH-arvo voidaan helposti mitata apteekista tai puutarhamyymälöistä saatavilla pH-liuskoilla. Maan pH:n voi siis mitata itse - tai lähettää maasta näytteen analysoitavaksi. Erityisen tärkeää on mitata happamuus siirryttäessä väkilannoitteiden käytöstä luonnonlannoitteisiin, koska väkilannoitteiden käyttö happamoittaa maata.

Lue lisää maa-analyysistä
Kalkitus nostaa maan pH:ta, saa ravinteet kasveille helppoliukoiseen muotoon. Kalkitus vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa ja parantaa sitä kautta maan rakennetta - tehden sen kuohkeaksi ja ilmavaksi. Kuohkeassa maassa on tilaa vedelle ja ilmalle, joita kasvien juuret tarvitsevat. Kalkittu maa omaa toisaalta myös hyvän veden läpäisykyvyn.

Muista myös lannoitus

Kasvaakseen tasapainoisesti kasvit tarvitsevat paljon ravinteita. Lannoitus auttaa korvaamaan ne ravinteet, jotka poistuvat maasta sadonkorjuun ja haravoitavien lehtien mukana. Luonnonlannoitteet ovat pääsääntöisesti peräisin sekä eläin- että kasvikunnasta ja sisältävät yleensä kaikkia kasvien tarvitsemia ravinteita.

Luonnonlannoitteiden etuna on, että ne vilkastuttavat maaperän pieneliötoimintaa ja parantavat siten kasvualustan rakennetta. Luonnonlannoitteiden ravinteista vain osa on välittömästi liukoisessa muodossa; pääosa ravinteista vapautuu kasvien käyttöön kasvukauden aikana maan pieneliötoiminnan avulla. Siksi ravinteiden huuhtoutumisriski on pienempi kuin väkilannoitteita käytettäessä.

Peruslannoituksella voidaan nostaa laihan puutarhamaan ravinnetasoa useiden vuosien ajaksi. Peruslannoitus annetaan monivuotisia istutuksia ja nurmikkoa perustettaessa, heikkokuntoisen maan maanparannuksen yhteydessä ja aloitettaessa luonnonmukaista viljelyä. Peruslannoitukseen voidaan käyttää vain pitkävaikutteisia lannoitteita. Sopiva käyttömäärä on 30–50 litraa/100 m².

Kevätlannoitukseen käytetään typpipitoisia lannoitteita. Monivuotisten kasvien talvehtiminen varmistetaan antamalla kasveille elo- syyskuussa luonnonmukaista lannoitetta.

750 meadow-3375052_1920

Maanparannus lisää kasvien viihtyvyyttä

Erilaisilla maanparannustoimenpiteillä pyritään lisäämään maan pieneliöiden ja samalla myös kasvien viihtyvyyttä. Tiiviitä maita kuohkeutetaan ja karuille sekä helposti kuivuville maille lisätään kosteutta ja ravinteita pidättävää maa-ainesta.
 

Humusta maanparannukseen

Turve, komposti ja puutarhamulta nostavat maan humuspitoisuutta ja parantavat siten maan mururakennetta. (Humus on mullan eloperäinen ainesosa, joka tekee raa'asta kivennäismaasta viljavaa ruokamultaa.) 

Laihoille hiekka- ja hietamaille lisätään humusta. Kasvuturve, puutarhamulta ja kompostimulta nostavat maan humuspitoisuutta sekä lisäävät ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä. Kevätmuokkauksen yhteydessä maahan lisätään 10–20 litraa/m² esimerkiksi turvemultaa ja maa käännetään kevyesti.
 

Komposti maanparannusaineena

Esimerkiksi Biolan Hevonkakkakomposti on hygieeninen ja ravinteikas maanparannuskomposti. Se sisältää runsaasti myös pitkävaikutteisia ravinteita, joten kasvien lannoitustarve vähenee. Ravinnesuhteiltaan Hevonkakkakomposti soveltuu erityisen hyvin kaikkien monivuotisten kasvien maanparannukseen.

Myös puutarha- ja talousjätekomposti on erinomaista maanparannusainetta. Kompostia voi levittää kerralla 3–5 cm kerroksen. Puolivalmis komposti on parasta muokata maahan jo syksyllä tai käyttää kesällä katteena puiden, pensaiden ja perennojen juurella.

Puutarha- ja talousjätekompostin ravinnepitoisuus on yleensä niin alhainen, ettei se riitä paljon ravinteita vaativien puutarhakasvien lannoitukseen. Kypsän kompostin ravinteet ovat hidasvaikutteisessa muodossa ja vapautuvat kasvien käyttöön vasta vuosien mittaan.

_

btalikko