TAKAISIN

Teettäisinkö pihasuunnitelman?

Päivitetty: 26.10.2023

Siinä missä itse helposti sortuu miettimään jonkin tietyn kukan väriä tai pihalaatan mallia, osaa pihasuunnittelija nähdä pihan kokonaisuutena. Hyvä suunnitelma luo perustan toimivalle pihalle.

(Kuva: Adobe Stock)(Kuva: Adobe Stock)
Pihasuunnitelmaan vaikuttaa merkittävästi pihan rakentamiseen varattu budjetti sekä pihan myöhempi hoidon taso. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelija ei suunnittele luksuspihaa, jos asiakas haluaa rakentaa peruspihan. Samoin jos asiakas toivoo helppohoitoista pihaa, suunnittelija tietää ettei voi valita jatkuvaa hoitoa vaativia kasveja ja materiaaleja.
Ammattitaitoinen pihasuunnittelija:
  • Kuuntelee asiakasta ja osaa ottaa asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioon.
  • Tietää miten pihan eri toiminnot on paras sijoittaa tontille.
  • Osaa sanoa minkälaiset materiaalit ja kasvit sopivat rakennukseen ja sen ympäristöön.
  • Tuntee piharakentamisen materiaalit, niiden elinkaaren ja kustannukset.
  • Tuntee kasvit ja suunnittelee ne sellaisiin paikkoihin missä ne viihtyvät.

Milloin pihasuunnitelma kannattaa tilata?

Pihasuunnitelman ajoitus riippuu siitä, onko kyseessä niin sanottu vanha piha, jota lähdetään uudistamaan vai kokonaan uusi piha.

Vanhan pihan uudistus
Vanhassa pihassa muutoksen tarve lähtee yleensä siitä, että piha ei vastaa asukkaiden toiveita, kasvit ja pihan pinnat ovat ränsistyneitä tai kaivataan ammattilaisen neuvoja pihan hoitamiseen. Ajankohdallisesti loppusyksy ja talvi ovat pihasuunnittelijoiden kalentereissa yleensä hiljaisinta aikaa. Pihasuunnittelija olisikin hyvä pyytää arviokäynnille syksyllä, jolloin hän näkee pihan vielä ilman lumivaippaa. Näin pihasuunnitelma valmistuu näppärästi talven aikana ja pihan rakentaminen voidaan aloittaa keväällä heti kun routa on sulanut.

Uuden pihan rakennus
Uudisrakennuskohteissa pihasuunnittelijaan olisi hyvä ottaa yhteyttä heti, kun tontti on ostettu. Näin suunnittelija voi yhdessä arkkitehdin kanssa miettiä rakennuksille parhaan sijainnin. Pihasuunnittelija näkee myös pihan säilyttämisen arvoiset alueet ja puut. Jos tontilla on esimerkiksi luonnonmaastoa, joka halutaan säilyttää, suunnittelija voi ohjeistaa työmaan aikaisen suoja-aidan rakentamisen, ettei koko tontti muutu rakennustyömaaksi. Samalla suunnittelija voi määritellä, mihin kohtaan tonttia kaivumassoja voidaan kasata rakennustyön ajaksi ja kuinka niitä myöhemmin voidaan hyödyntää pihan rakentamisessa.

(Kuva: Puutarha.net)(Kuva: Puutarha.net)

Mistä löytää ammattitaitoisen pihasuunnittelijan?

Pihasuunnittelua tekevät ammattikorkeakouluista maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit (AMK), puutarhaopistoista valmistuneet suunnitteluhortonomit sekä teknillisestä korkeakoulusta valmistuneet maisema-arkkitehdit.