• Etusivu
  • Rakentaminen

Pihasuunnitelma tekeillä? Suunnittelija auttaa

Rakentajan toimitus
Päivitetty 27.10.2023
202310_77968.jpg

(Kuva: Adobe Stock)

Pihasuunnitelman voi tehdä itse, mutta useat valitsevat pihasuunnittelun ammattilaisen auttamaan mieleisen pihan suunnittelussa.

Mikä on pihasuunnitelma?

Pihasuunnitelmalla tarkoitetaan yksityiskohtaisia suunnitelma-asiakirjoja (yleissuunnitelma, työselitys ja materiaaliluettelot), joiden perusteella piha rakennetaan. Toisinaan riittää suppeampi ja suurpiirteisempi suunnitelma. Tällöin puhutaan esimerkiksi idea- tai luonnossuunnitelmasta tai pihasuunnittelijan konsultaatiokäynnistä.

Hyvän pihasuunnitelman avulla pihasta saadaan kerralla toimiva ja viihtyisä. Suunnitelmaa tarvitaan riippumatta siitä, rakennetaanko piha omin voimin vai teetetäänkö työt viherrakentajalla. Kun pihasuunnittelija käy tutustumassa tonttiin jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, voi häneltä saada kullanarvoisia vinkkejä jo rakennusten sijoitteluun. Hän voi myös kartoittaa, mitä kasvillisuutta ja valmiita luonnon elementtejä on järkevää suojata ja käyttää hyödyksi.

Kun suunnitteluvaiheessa huomioidaan mahdolliset alueen rakenteita ja kasvillisuutta koskevat ohjeet ja normit, vältetään kalliiksi käyvät, väärät valinnat. Ammattitaitoisen suunnittelijan valitsemat kasvit ja rakennemateriaalit minimoivat myös tulevia hoito- ja ylläpitokustannuksia.

Katso lisää: Suunnitteluvinkkejä isommalle pihalle

20078_6143.jpg

Suunnittelija huomioi kaiken tarvittavan

Hyvässä suunnitelmassa on esitetty myös erilaisten pintojen käyttökelpoiset materiaalit ja se sisältää kirjalliset ohjeet, kuinka myös pohjat tehdään kestäviksi. Kun piha on alusta alkaen rakennettukin oikein, alenevat kustannukset pitkässä juoksussa tuntuvasti.

Ammattitaitoinen pihasuunnittelija huomioi pihan helppohoitoisuuden, kevät-, syys- ja talvi-ilmeen, näkösuojan tarpeen, pintavesien ohjauksen sekä kaikki pihalle toivotut toiminnot, kuten kulkuväylät, oleskelu-, leikki- ja autopaikat, pyykinkuivauksen, tomutuksen, jätehuollon ja lumenkasauspaikat. Hän tuntee kasvit; niiden kasvutavat, kasvupaikkavaatimukset sekä muoto- ja värikielen.

Lisäksi suunnitelija tuntee erilaiset pintamateriaalit, kuten luonnonkivet, betoni- ja muurikivet, puutavaran, katteet, erilaiset maa-ainekset ja maaperän parantamisen konstit. Hän osaa suunnitella pihan valaistuksen ja luoda pihalle viihtyisiä tiloja sekä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Suunnittelija voi auttaa myös kasvi- ja materiaalihankinnoissa ja toimia myös rakennuttajana tai valvojana.

(Kuva: Puutarha.net)
(Kuva: Puutarha.net)

Miten pihasuunnittelu etenee?

Suunnittelutyö alkaa yleensä siten, että suunnittelija tulee tutustumaan tonttiin ja kartoittaa asiakkaan toiveita. Ainakin asemapiirros tarvitaan jo tässä vaiheessa. Toiveita on viisasta kirjata etukäteen paperille, jotta mitään olennaista ei pääse unohtumaan. Kuvat omista lempikasveista ja silmää miellyttävistä pihoista auttavat suunnittelijaa ymmärtämään asiakkaan toiveita. Suunnittelijaa kannattaa pyytää esittelemään aikaisempia suunnitelmiaan, jotta voi todeta lopputuloksen luonteen ja tason. Hän kertoo yleensä myös suunnittelun hinnan tai ainakin hinta-arvion.

Työ etenee vaiheittain: Suunnittelija hahmottelee luonnokseen pihan toiminnot ja sijoittaa kasvillisuusalueet karkealla tasolla. Luonnos käydään huolellisesti yhdessä läpi, ja siihen tehdään muutoksia ja tarkennuksia, kunnes kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdalleen ja asiakas on hyväksynyt suunnitelman. Sen jälkeen suunnitelma "piirretään puhtaaksi".

Lopullisen yleissuunnitelman lisäksi asiakas voi halutessaan tilata muun muassa määrälaskelmia, detalji- ja poikkileikkauspiirroksia, hoitosuunnitelman sekä kustannusarvion. Tarvittaessa suunnitelma sisältää myös tarkempia ohjeita ja työselostuksia esimerkiksi kallistuksista, kiveysten pohjatöistä, kasvien istuttamisesta, nurmikon perustamisesta ja kiveyksen tai muurin omatoimisesta rakentamisesta. Suunnitelma sisältää yleensä myös valaisinten paikat sekä tiedot ko. valaisinmalleista.

Mittakaavana on tyypillisesti 1:100 tai 1:200. Tarkempaa esitystapaa vaativat yksityiskohdat ovat mittakaavassa 1:50. Yleissuunnitelmaa astetta tarkempaan istutussuunnitelmaan on merkitty kaikki kasvit tarkasti paikoilleen. Numeroitu kasviluettelo on usein erillisenä liitteenä. Siinä on kerrottu vähintään kasvin suomalainen ja tieteellinen nimi, kappalemäärä, taimikoko, istutustiheys-/etäisyys ja vyöhyketiedot.

Mitä pihasuunnitelma maksaa?

Suunnittelun hintaan vaikuttavat muun muassa

  • suunnitelman tarkkuus ja tarvittavien liitteiden määrä
  • maaston monimutkaisuus, tontin pinta-ala
  • pihaan suunniteltujen toimintojen määrä
  • olemassa olevien ja säilytettävien rakenteiden ja kasvien määrä
  • uusien kasvien ja rakenteiden määrä
  • suunnittelijan ammattitaito ja kokemus

Hintaan voi vaikuttaa myös kohteen sijainti. Jotkut suunnittelijat veloittavat kaikista käynneistään km-korvaukset. Näitä kustannuksia voi alentaa kohteen huolellisella valokuvaamisella ja sähköpostin välityksellä käytävän luonnosten esittelyn ja ajatustenvaihdon avulla.

Lopullinen hinta perustuu suunnittelijan käyttämään aikaan: Mitä kokeneempi suunnittelija, sitä nopeammin työ häneltä sujuu. Toisaalta kokemus saattaa nostaa hieman tuntihintaa. Keskimäärin suunnittelutyön tuntihinta on 60–100 €. Tuntihinta kattaa luonnollisesti kaikki hallinto-, tietotekniikka- ja markkinointikulut, toimitilavuokrat, lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut, verot ym. yritystoiminnan kulut. Luonnossuunnitelman hinta on 800–1500 € ja yleis- ja istutussuunnitelman hintahaitari on 2000– 6000 €. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat paikkakunnittain. (Hintatiedot: Viherympäristöliitto ry)

Katso lisää: Huomioitavaa piharemontin kustannuksissa

Vaikka suunnitelma jonkin verran maksaakin, ei raha mene hukkaan. Tällöin kokonaisuus on selvillä alusta alkaen, ja työn voi tehdä osissa useamman vuoden aikana menettämättä pihan ideaa ja punaista lankaa.

Rakentaminen
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa Puutarha.net-uutiskirje
Oletko multasormi, maailmanluokan puutarhuri tai innokas kaikkien kasvien kokeilija? Puutarha.net-uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden pihan- ja puutarhanhoitajien kokeiluihin ja kokemuksiin, nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuoteideat tai yksinkertaisesti fiilistele kasvi- ja kukkaloistoa tai mielenkiintoisia harvinaisuuksia.

Aiheeseen liittyvää

Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Laskujen hyväksyntä
Toimenpiteet:Urakoitsija tai toimittaja esittää sopimusten mukaiset laskut kahtena kappaleena hyväksyttäväksi työmaan valvojalle, joka tarkastaa laskujen sopimuksenmukaisuuden, merkitsee laskuihin saapumispäivämäärän, tarkastuspäivämäärän ja laskun eräpäivän. Työmaapäällikkö hyväksyy laskut kuittauksellaan. Työmaa toimittaa hyväksytyt laskut yhtenä kappaleena tilaajalle jatkokäsittelyä varten. Sopimusten maksamiskäytäntönä pidetään pääsääntöisesti 14 pv netto. Myös pitemmät maksuajat saattavat tulla kysymykseen, mikäli urakoitsija / toimittaja on tarjouksessaan sitä esittänyt. Eräpäivä lasketaan työmaan laskun hyväksymispäivämäärästä (ei laskun päiväyksestä). Projektipäällikkö kirjaa laskut reaaliaikaisesti urakoittain laskujen seuraamisjärjestelmäänsä. Tilaaja ei maksa kohteen laskuja ilman, että niissä on projektipäällikön kuittaus.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Laskujen hyväksymismerkinnätHyväksyntä:Valvoja sekä projektipäällikkö
Asbestipurkajat työssä
Asbestia sisältävien rakenteiden purku kuuluu ammattilaiselle
Asbestiksi kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Nämä kuuluvat serpentiineihin tai amfiboleihin. Asbestilajeja ovat krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttaa myös erioniitti, joka on erikseen mainittu valtioneuvoston säädöksissä asbestityöstä.Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa – mitä pitää huomioida?
20218_72006.jpg
Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt VILPE Oy:n perustajalle, rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. Kesäkuussa myönnettiin 50 arvonimeä, joista rakennusneuvoksia oli kaksi. Vuodesta 1943 asti nimettyjä rakennusneuvoksia on Suomessa alle 200.
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Urakan täydennykset ja lisäselvitykset
Toimenpiteet:Urakkalaskennan aikana urakoitsijoiden mahdollisesti esittämien lisäkyselyjen aiheuttamat täsmennykset tai suunnittelijoiden havaitsemat suunnitelmien täsmennystarpeet toimitetaan kirjallisesti kaikille urakoitsijoille siten, että ne ovat urakoitsijoilla riittävän ajoissa ennen tarjouksen jättämisajankohtaa. Mahdollinen laskenta-ajan jatkamistarve päätetään täydennysten ja lisäselvitysten toimituksen yhteydessä.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Tarjouspyyntöjen täydennysasiapaperitHyväksyntä:Projektipäällikkö
202210_73809.jpg
Onnistunut suunnittelu yhdisti historiallisen kohteen ja uudet luhtitalot
Lue, mitä suunnitteluryhmältä vaadittiin, kun kaavassa suojeltu historiallisesti arvokas talo haluttiin saneerata perusteellisesti ja muuttaa seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Komean vanhan tiilirakennuksen viereen haluttiin lisäksi rakentaa kaksi luhtikerrostaloa 12 asuinhuoneistolla. Tämä kaikki edellytti kaavamuutosta ja arkkitehdin taidonnäytteenä uudisrakentamisen sovittamista mitä kauneimpaan kulttuuriympäristöön.
200610_564.jpg
Kauden parhaat salaatti-ideat
Lehtisalaatin heleänvihreä väri ja jääsalaatin iloinen rapsahdus saavat kaamoskansalaisen kesämielelle. Rucola ja romaine, lollo rosso ja mitsuna, tahtsai, frisee ja tammenlehvät herättävät mielenkiinnon jo sanoina.Jääsalaatin suosio on kasvanut kymmenisen vuotta eli siitä alkaen, kun jääsalaatti tuli markkinoille. Suomalaisten suosikkisalaatteja ovat myös ruukkulehtisalaatti ja keräsalaatti.Erikoissalaateista pyrähdyksen on tehnyt rucola. Rucolassa on luonnetta ja se antaa ruokiin italialaisen twistin. Roomansalaatin suosio on kasvussa sekin. Kukapa ei tuntisi caesarsalaattia ja arvostaisi roomansalaatin ryhdikkyyttä vaikkapa leivän päällä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton