TAKAISIN

Riittävätkö rahat pihan rakentamiseen?

Julkaistu: 27.4.2022

On kyseessä sitten uudisrakennuksen tontti tai valmis puutarha, pieni rivitalon piha tai suurempi tontti, niin työtä, aikaa ja rahaa sen rakentaminen ja kunnossapito varmasti vaatii. Uudistontilla ja valmiissa puutarhassa lähtökohdat ovat tietenkin erilaiset, mutta tavoite on aina sama: pihan tulee olla toimiva ja turvallinen – ja tietenkin käyttäjiensä tarpeita vastaava. Tontin koolla ei näihin tavoitteisiin ole vaikutusta, vaan ne ovat samanlaiset niin isolla kuin pienelläkin tontilla; vain kustannusten määrä muuttuu.

pihanrakentaminen_1920x1080

Toimivassa pihassa on salaojitus ja maastonmuotoilut kohdillaan, pintamateriaalit tarpeita vastaavat sekä kulkureitit oikeissa paikoissa ja erilaisilla valaistusratkaisuilla lisätään niin toimivuutta kuin turvallisuuttakin.

Uudisrakentaja ottaa pihan rakentamiseen liittyvät seikat huomioon jo lupahakemuksen yhteydessä ja toteuttaa pihan maanalaiset rakenteet ja maansiirtotyöt yhtä aikaa kiinteistön rakentamisen kanssa.

Olemassa olevan puutarhan omistajakin joutuu näitä asioita miettimään, kun kiinteistön toimivuutta on tarpeen parantaa. Rakennuksen sadevesiviemäröinnit kenties puuttuvat tai sadeveden valumissuunta on rakennuksia kohti ja maastonmuotilu tarpeen. Pihan turvallisuutta ja käyttömukavuutta halutaan kenties parantaa valaisimilla jne. Pihaa voi olla siis tarpeellista muokata vielä jälkikäteenkin.

Piharemonteissa ja kustannusten laskemisessa huomioitavaa:

Kuten kiinteistön korjauksissa, niin piharemontinkin kustannukset vaihtelevat suuresti johtuen erilaisista lähtökohdista (tontin koko, sijainti maantieteellisesti ja työn laajuus, maapohjan rakenne jne.), käyttäjien tarpeista ja toiveista, materiaalivalinnoista sekä oman ja teetetyn työn suhteesta. Oman työn osuus kannattaa laskea realistisesti; liian suureksi sitä ei kannata laskea.

Urakkatarjous kannattaa pyytää useammalta yritykseltä mahdollisimman tarkkojen lähtötietojen perusteella – mieluiten pihasuunnitelman ja määrälaskelman perusteella.

Suunnittelun ja budjetoinnin helpottamiseksi olisi hyvä tietää, mitä pihan erilaiset rakentamis- ja kunnostamistoimenpiteet suurinpiirtein maksavat. Useista muuttujista johtuen tarkkoja hinta-arvioita on vaikea antaa, mutta alan ammattilaisilta ja urakoitsijoilta saaduista kustannusarvioista saa apua kokonais-summan laskentaan.

Talon ulkopuoliset vesi- ja viemäröintityöt

Vesi- ja viemäröintiliittymien hinnat ovat paikkakuntakohtaisia ja vaihtelevat itse asiassa jopa saman kunnan eri alueilla. Tarkat hinnat selviävät kysymällä omasta kunnasta, mutta arvioissa suuruusluokkana voi kuitenkin käyttää 3 000 euron summaa.

Liittymismaksujen lisäksi tontin omistajalle aiheutuu kustannuksia tarvittavista materiaaleista; kaivoista ja KVV-johdoista kertyy kuluja suurin piirtein saman verran, eli toiset 3 000 euroa. Näiden lisäksi kaivuutöihin voidaan laskea noin tuhat euroa, jolloin kustannukset ovat yhteensä noin 7 000 euroa.

Mikäli alueella ei ole kunnallistekniikkaa, niin noihin kaivoihin ja KVV-johtoihin menee noin 9 000 euroa, eli kokonaiskustannukset kaivuutöineen lähestyvät jo 10 000 euroa.

Pihamaa

Perustuksen ja salaojien korjaus sekä sadevesiviemäreiden korjaus

Talo seisoo perustuksiensa päällä. Mikäli nämä ovat pettäneet, niin on turha lähteä oikomaan tai korjaamaan muita rakenteita – talon perustuksen pitää siis olla kunnossa. Perustuksen osalta korjauskustannusarvioita ei oikeastaan voida edes antaa, sillä ne ovat täysin tapauskohtaiset.

Tyypillisesti salaojaremontit pyörivät omakotitaloissa 15 000 – 30 000 euron välissä. Osa kustannuksista aiheutuu siitä että liittymät sijaitsevat tiealueella ja liittymän haltijan velvollisuuksiin kuuluu myös tiealueen kunnostus, eli sorastus tai asfaltointi entiseen kuntonsa.

Mutta mikäli samassa yhteydessä uusitaan myös runkoviemäri ja vesijohto sekä eristetään perustukset patolevyllä voivat kustannukset kellarillisessa rintamamiestalossa nousta tästä huomattavastikin isommiksi.

Pihan sähköistys ja valaistus

Suomen kesä ei juuri keinovaloa tarvitse, mutta aikainen kevät ja etenkin myöhäinen syksy ja sysipimeä talvi kaipaavat valaistusta. Se on tärkeää turvallisen kulkemisen ja viihtyisyyden kannalta.

Uuden talon suunnitelmiin kannattaa sisällyttää myös pihan valaistussuunnitelma, joka voi kuulua osana pihasuunnitelmaan. Näin jo rakennusvaiheessa - eli muiden sähkötöiden yhteydessä - voidaan tehdä tarvittavat putkitukset ja kaapeloinnit, ja säästytään myöhemmin turhalta nurmikon auki repimiseltä. Pihan ja julkisivun valaistussuunnitelma maksaa noin 600-800 euroa.

pihavalaistus
Valaistuksen ja sähköistyksen lisäksi käyttömukavuutta ja turvallisuutta kulkureitielle tuo niiden sulanapito talviseen aikaan. Piha-alueen sulanapitojärjestelmän vaatima mitoitusteho kulkureiteillä on noin 300 W/m2.

Järjestelmän kustannukset muodostuvat useista eri tekijöistä. Hintaan vaikuttaa esimerkiksi rakenteet, joihin sulanapitokaapelit asennetaan. Maahan tulevan lämpökaapelimaton asennukseen sisältyvät myös maa-alueen kaivutöiden ja päällystämisen kustannukset.

Sähköisen sulanapidon asentaminen on helpointa ja edullisinta toteuttaa jo rakennusvaiheessa, mutta järjestelmän asentaminen onnistuu myös yhtä hyvin vanhoihin kohteisiin.

Sulanapitojärjestelmän kustannukset riippuvat mm. alueen pintamateriaalista, mutta esimerkiksi kivetyksen alle laitettu järjestelmä maksaa noin 120 € /m2.

Maansiirto- ja pohjatyöt

Maansiirto- ja pohjatyöt ovat hyvin kohteesta riippuvaisia. Uuden hiekkatontinkin maansiirtotöihin uppoaa helposti 10 000 euroa. Vanhalla tontilla taas vaikuttaa se, ovatko pohjamateriaalit kohdallaan vai joudutaanko kaikki vaihtamaan.

Aina tulee eteen ongelma- tai muita tilanteita, jotka ammattitaitoinen kuljettaja osaa hetkessä ratkaista viisaasti ja aikaa/rahaa säästäen. Kokemattomampi kuski halvalla tuntihinnalla tulee useimmissa tapauksissa kalliimmaksi. Kannattaa ottaa myös huomioon, että takuu on näissä töissä tärkeää. Hyvämaineinen, kokenut kuljettaja on kalliimpi, mutta takuulla viisain valinta.

Pihasuunnitelma tai kunnostussuunnitelma

Pihasuunnitelman hintahaarukka on suuri; riippuen kohteen lähtökohdista sekä kohteen erityishaasteista - sekä suunnittelijan nimekkyydestä. Keskimäärin pihasuunnitelma maksaa 1 500 - 3 500 euroa, kunnostussuunnitelma noin 1 400 -2 400 euroa. Isommat projektit, erityishaasteet tai -rakenteet nostavat suunnitelman hintaa tätä suuremmaksi.

Nurmikkoa kylväen - vai sittenkin siirtonurmikolla?

Puutarhaan voi perustaa nurmikon kylvämällä sen siemenistä - tai hankkia siihen jo täydessä kasvussa olevan siirtonurmikon. Suoraan rullasta maahan levitettävä ruohomatto on nopeasti valmis ja näyttävä vaihtoehto perinteiselle kylvönurmikolle. Lopputulos on nähtävänä heti, eikä tarvitse huolehtia istuttamisesta ja odotella nurmikon kasvua.

Siirtonurmikko on edullisempi kuin uskoisikaan. Ajan säästön ja lopputuloksen varmuuden lisäksi säästöä syntyy mm. siementen, kylvökustannusten, nurmikon alkuhoidon (esim. rikkaruohontorjunnan) työvaiheiden jäädessä pois. Hintaa siirtonurmikolle rahteineen voidaan laskea 3-7 euroa/m2*; riippuen määrästä ja etäisyydestä. Pohjatöiden hinta riippuu puolestaan niin tekijästä kuin siitä, mitä pohjatyö pitää sisällään, alueen selkeys/monimuotoisuus jne. Viherympäristöliiton kustannuslaskurin mukaan kylvönurmikolle tulee hintaa 4,40 €/m2 ja siirtonurmikolle 14,30 €/m2 (sisältäen materiaali- ja työkustannukset sekä arvonlisäveron 24 %. Loppusumma on suuntaa-antava.) * Vihervakka 4/2019

pihoja-019

Kulkuväylät ja oleskelualueet

Pihan kulkuväylät pinnoitetaan usein betonikivillä, mutta myös kestävät ja muodoiltaan mielenkiintoisemmat luonnonkivet tai perinteinen sorakäytävä voivat olla mainioita vaihtoehtoja. Asfaltti on aika kova ja synkkä, mutta paikassaan toimiva ja helppohoitoinen pohja.
Pihan tilanjaossa on syytä ottaa huomioon myös runsaslumiset talvet: kulkuväyliltä pois kolattu lumi pitää saada mahtumaan omalle pihalle sellaiseen paikkaan, ettei se aiheuta harmia kasveille eikä vaikeuta pihassa liikkumista.

Pihan kulkuväylien ja oleskelutilojen pinnoitteiden kustannuksiin vaikuttaa luonnollisesti pohjatöiden määrä, eli minkälainen on alueen nykyinen pohja ja alueen käyttötarkoitus.

Betonilaatoituksen tai -kivetyksen hinnaksi tulee materiaali- ja työkustannukset sekä arvonlisävero huomioiden (24 %) noin 60 €/m2, luonnonkivetyksen 181,5 €/m2 sekä kivituhkapäällysteen 10,45 €/m2.* Viherympäristöliiton kustannuslaskuri 4/2019
 

Kaikessa maanrakennus- ja viherrakennustöissä kokeneen ammattilaisen käyttäminen takaa laadukkaan lopputuloksen - sekä takuun. Urakoitsijaa valitessa kannattaa siis muistaa että kokemus ja referenssit ovat tuntihintaa tärkeämmät.

Viherrakentaminen - valmis piha?

Viherrakentamisesta tietty syntyy kustannuksia, mutta se riippuu kasvimateriaalin määrästä ja laadusta. Mikäli omat taidot, voimat tai aika eivät riitä, niin puutarhan saa tilattua myös aivan valmiiksi asti tehtynä. Hintahaarukka on kuitenkin hyvin laaja, sillä kustannukset riippuvat täysin lähtökohdista sekä materiaaleista, joita pihaan halutaan. Periaatteessa vanhemman pihan kunnostaminen tulee maksamaan noin 5 - 15 000 euroa - ja pihan rakentaminen täysin valmiiksi 20 - 40 000 euroa.