TAKAISIN

Pihasuunnitelma tekeillä? Suunnittelija auttaa

Julkaistu: 27.4.2022

Pihasuunnitelman voi tehdä itse, mutta useat valitsevat pihasuunnittelun ammattilaisen auttamaan mieleisen pihan suunnittelussa.

piha_suunnittelu_1920x1080
Suunnitelmaa tarvitaan riippumatta siitä, rakennetaanko piha omin voimin vai teetetäänkö työt viherrakentajalla. Kun pihasuunnittelija käy tutustumassa tonttiin jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, voi häneltä saada kullanarvoisia vinkkejä jo rakennusten sijoitteluun. Hän voi myös kartoittaa, mitä kasvillisuutta ja valmiita luonnon elementtejä on järkevää suojata ja käyttää hyödyksi.

Kun suunnitteluvaiheessa huomioidaan mahdolliset alueen rakenteita ja kasvillisuutta koskevat ohjeet ja normit, vältetään kalliiksi käyvät, väärät valinnat. Ammattitaitoisen suunnittelijan valitsemat kasvit ja rakennemateriaalit minimoivat myös tulevia hoito- ja ylläpitokustannuksia.

Suunnittelija huomioi kaiken tarvittavan

Hyvässä suunnitelmassa on esitetty myös erilaisten pintojen käyttökelpoiset materiaalit ja se sisältää kirjalliset ohjeet, kuinka myös pohjat tehdään kestäviksi. Kun piha on alusta alkaen rakennettukin oikein, alenevat kustannukset pitkässä juoksussa tuntuvasti.

Pihasuunnittelija osaa huomioida kaikki pihalle toivotut toiminnot (mm. kulkuväylät, oleskelu-, leikki- ja autopaikat, pyykinkuivauksen, tomutuksen, jätehuollon ja lumenkasauspaikat). Hän tuntee kasvit; niiden kasvutavat, kasvupaikkavaatimukset sekä muoto- ja värikielen.

Lisäksi suunnitelija tuntee erilaiset pintamateriaalit, kuten luonnonkivet, betoni- ja muurikivet, puutavaran, katteet, erilaiset maa-ainekset ja maaperän parantamisen konstit. Hän osaa suunnitella pihan valaistuksen ja luoda pihalle viihtyisiä tiloja sekä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Suunnittelija voi auttaa myös kasvi- ja materiaalihankinnoissa ja toimia myös rakennuttajana tai valvojana.

Miten pihasuunnittelu etenee?

Suunnittelutyö alkaa yleensä siten, että suunnittelija tulee tutustumaan tonttiin ja kartoittaa asiakkaan toiveita. Ainakin asemapiirros tarvitaan jo tässä vaiheessa. Toiveita on viisasta kirjata etukäteen paperille, jotta mitään olennaista ei pääse unohtumaan. Kuvat omista lempikasveista ja silmää miellyttävistä pihoista auttavat suunnittelijaa ymmärtämään asiakkaan toiveita. Suunnittelijaa kannattaa pyytää esittelemään aikaisempia suunnitelmiaan, jotta voi todeta lopputuloksen luonteen ja tason. Hän kertoo yleensä myös suunnittelun hinnan tai ainakin hinta-arvion.

Työ etenee vaiheittain: Suunnittelija hahmottelee luonnokseen pihan toiminnot ja sijoittaa kasvillisuusalueet karkealla tasolla. Luonnos käydään huolellisesti yhdessä läpi, ja siihen tehdään muutoksia ja tarkennuksia, kunnes kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdalleen ja asiakas on hyväksynyt suunnitelman. Sen jälkeen suunnitelma ”piirretään puhtaaksi”.

Lopullisen yleissuunnitelman lisäksi asiakas voi halutessaan tilata mm. määrälaskelmia, detalji- ja poikkileikkauspiirroksia, hoitosuunnitelman sekä kustannusarvion. Tarvittaessa suunnitelma sisältää myös tarkempia ohjeita ja työselostuksia esimerkiksi kallistuksista, kiveysten pohjatöistä, kasvien istuttamisesta, nurmikon perustamisesta ja kiveyksen tai muurin omatoimisesta rakentamisesta. Suunnitelma sisältää yleensä myös valaisinten paikat sekä tiedot ko. valaisinmalleista.

Mittakaavana on tyypillisesti 1:100 tai 1:200. Tarkempaa esitystapaa vaativat yksityiskohdat ovat mittakaavassa 1:50. Yleissuunnitelmaa astetta tarkempaan istutussuunnitelmaan on merkitty kaikki kasvit tarkasti paikoilleen. Numeroitu kasviluettelo on usein erillisenä liitteenä. Siinä on kerrottu vähintään kasvin suomalainen ja tieteellinen nimi, kappalemäärä, taimikoko, istutustiheys-/etäisyys ja vyöhyketiedot.

Mitä pihasuunnitelma maksaa?

Suunnittelun hintaan vaikuttavat mm.
  • suunnitelman tarkkuus ja tarvittavien liitteiden määrä
  • maaston monimutkaisuus, tontin pinta-ala
  • pihaan suunniteltujen toimintojen määrä
  • olemassa olevien ja säilytettävien rakenteiden ja kasvien määrä
  • uusien kasvien ja rakenteiden määrä
  • suunnittelijan ammattitaito ja kokemus

Hintaan voi vaikuttaa myös kohteen sijainti. Jotkut suunnittelijat veloittavat kaikista käynneistään km -korvaukset. Näitä kustannuksia voi alentaa kohteen huolellisella valokuvaamisella ja sähköpostin välityksellä käytävän luonnosten esittelyn ja ajatustenvaihdon avulla.

Lopullinen hinta perustuu suunnittelijan käyttämään aikaan: Mitä kokeneempi suunnittelija, sitä nopeammin työ häneltä sujuu. Toisaalta kokemus saattaa nostaa hieman tuntihintaa. Keskimäärin suunnittelutyön tuntihinta on 60–100 €. Tuntihinta kattaa luonnollisesti kaikki hallinto-, tietotekniikka- ja markkinointikulut, toimitilavuokrat, lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut, verot ym. yritystoiminnan kulut. Luonnossuunnitelman hinta on 800–1500 € ja yleis- ja istutussuunnitelman hintahaitari on 2000– 6000 €. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat paikkakunnittain. (Hintatiedot: Viherympäristöliitto ry)

Katso lisää: Huomioitavaa piharemontin kustannuksissa