TAKAISIN

Pihasuunnitelman tilaaminen ja suunnittelun vaiheet

Päivitetty: 10.1.2022
Pihasuunnitelmalla tarkoitetaan yleensä suunnitelma-asiakirjoja, joiden perusteella ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan sellaisen pihan, jonka asiakas ja suunnittelija ovat yhdessä hyväksyneet. Varsinaista pihasuunnitelmaa suppeampi idea- tai luonnossuunnitelma sopii silloin kun asiakas kaipaa ammattilaisen näkemystä ja suuntaviivoja pihansa rakentamiseen tai uudistamiseen, mutta aikoo toteuttaa työn itse.
Mitä tietoja pihasuunnittelija tarvitsee pihasuunnitelmaa varten? (Kuva: Pixabay)Mitä tietoja pihasuunnittelija tarvitsee pihasuunnitelmaa varten? (Kuva: Pixabay)

Mitä lähtötietoja pihasuunnittelija tarvitsee?

Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä pihasuunnittelija tarvitsee asiakkaalta monenlaisia tietoja. Ensin keskustellaan luonnollisesti asiakkaan toiveista, tarpeista ja budjetista. Jos asiakas ei tiedä mitä haluaa, suunnittelija kertoo kyseiselle pihalle sopivista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Suunnitelman pohjaksi suunnittelija tarvitsee lisäksi seuraavat asiakirjat:

– Asemapiirustus, josta käyvät ilmi:

 • Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet
 • Kaapeli-, salaoja- ja sadevesiviemäriverkosto
 • Suuret kivet ja kalliot
 • Korkeuskäyrät ja korkeusasemaluvut
 • Pohjoisnuoli
 • Merkittävä kasvillisuus (puut)
– Rakennusten pohja- ja julkisivupiirustukset
– Valokuvia kohteesta

Kuva ja kuvan pihasuunnitelma: Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen. 
Kuva ja kuvan pihasuunnitelma: Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen.
Mitä tarkemmat taustatiedot suunnittelija saa, sen helpompi hänen on laatia tarkka ja toteuttamiskelpoinen pihasuunnitelma.

Miten pihasuunnittelu etenee?

Suunnittelutyölle on syytä varata riittävästi aikaa. Suunnittelutyö on prosessi, jonka lopputuloksena on kaunis ja toimiva kokonaisuus. Pihasuunnitelma etenee yleensä seuraavasti:
 • asiakas ottaa yhteyttä suunnittelijaan
 • suunnittelija ja asiakas tapaavat kohteessa
 • suunnittelija laatii tarjouksen suunnittelutyöstä
 • asiakas ja suunnittelija allekirjoittavat suunnittelusopimuksen, jotta kumpikin tietää mitä on sovittu
 • suunnittelija laatii pihasuunnitelmaluonnoksen sillä tarkkuudella, jonka lähtötiedot sallivat
 • suunnittelija esittelee luonnoksen asiakkaalle ja tekee siihen tarvittavat muutokset ja lisäykset
 • suunnittelu jatkuu mahdollisilla lisäkäynneillä suunnittelukohteessa
 • suunnittelun edetessä myös lisätapaamiset asiakkaan kanssa ovat mahdollisia
 • suunnittelija luovuttaa valmiit suunnitelma-asiakaskirjat asiakkaalle sovittuna päivänä

Miten suunnitelma muuttuu toteutukseksi?

Pihasuunnitelman perusteella asiakas voi hakea tarvittavat rakennus- tai toimenpideluvat. Pihasuunnitelmaan voi sisältyä myös pihaurakan tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu. Pihasuunnittelija voi toimia myös pihan rakennuttajana ja valvojana. Tällöin hän laatii urakka-laskenta-asiakirjat ja kilpailuttaa viherurakan sekä valvoo viherurakan toteuttamisen.

Mistä suunnittelijan löytää?

Pihasuunnittelua tekevät ammattikorkeakouluista maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit (amk), puutarhaopistoista valmistuneet suunnitteluhortonomit sekä teknillisestä korkeakoulusta valmistuneet maisema-arkkitehdit. Järjestäytyneitä suunnittelutyötä tarjoavia yrityksiä löydät Viheraluerakentajat ry:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kautta.
Erilaisilla materiaaleilla voidaan säväyttää pihaa. (Kuva: Pixabay)Erilaisilla materiaaleilla voidaan säväyttää pihaa. (Kuva: Pixabay)