TAKAISIN

Pihasuunnitelman tilaaminen ja suunnittelun vaiheet

Päivitetty: 25.10.2023
Pihasuunnitelmalla tarkoitetaan yleensä suunnitelma-asiakirjoja, joiden perusteella ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan sellaisen pihan, jonka asiakas ja suunnittelija ovat yhdessä hyväksyneet. Varsinaista pihasuunnitelmaa suppeampi idea- tai luonnossuunnitelma sopii silloin kun asiakas kaipaa ammattilaisen näkemystä ja suuntaviivoja pihansa rakentamiseen tai uudistamiseen, mutta aikoo toteuttaa työn itse.
Mitä tietoja pihasuunnittelija tarvitsee pihasuunnitelmaa varten? (Kuvassa Jarno Kylmänen ja pihasuunnittelija Marita Wallin, Piha.SI)Mitä tietoja pihasuunnittelija tarvitsee pihasuunnitelmaa varten? (Kuvassa Jarno Kylmänen ja pihasuunnittelija Marita Wallin, Piha.SI)
Ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä pihasuunnittelija tarvitsee asiakkaalta monenlaisia tietoja. Ensin keskustellaan luonnollisesti asiakkaan toiveista, tarpeista ja budjetista. Jos asiakas ei tiedä mitä haluaa, suunnittelija kertoo kyseiselle pihalle sopivista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.

Kuuntele podcast pihasuunnittelusta

Etkö ehdi kuunnella koko podcastia tai jäikö jokin kiinnostava kohta kesken? Katso sisältö ja klikkaa itsesi sopivaan kohtaan:

 • 01:42​ Mitä on pihasuunnittelu?
 • 04:42 Osataanko tontin luonnonmukaisia ominaisuuksia käyttää hyväksi?
 • 05:31​ Missä vaiheessa projektia pihasuunnittelijasta on eniten hyötyä?
 • 07:10​ Mihin asioihin tontilla kiinnitetään huomiota?
 • 08:20​ Asukkaan ja pihasuunnittelijan yhteistyö
 • 17:43​ Onko helppohoitoista pihaa olemassa?
 • 19:31​ Suunnittelun hintahaitari ja hintatietoisuus
 • 24:13​ Mistä ideat tulevat?
 • 29:39​ Pihan sähkötyöt ja valaistus
 • 34:43​ Pihasuunnittelun sudenkuopat tee-se-itse ihmiselle
 • 37:17 Asiaa Asuntomessupihojen suunnittelusta
 • 40:35​ Millainen olisi fantasiapihasi?
 • 43:06​ Pihojen stailaus asunnon myynnin yhteydessä
 • 45:20​ Taloyhtiöiden pihojen suunnittelu
 • 50:17 Tärkeintä on, että pihasta tulee asukkaan näköinen

Mitä lähtötietoja pihasuunnittelija tarvitsee?

Suunnitelman pohjaksi suunnittelija tarvitsee lisäksi seuraavat asiakirjat:
Asemapiirustus, josta käyvät ilmi:
 • Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet
 • Kaapeli-, salaoja- ja sadevesiviemäriverkosto
 • Suuret kivet ja kalliot
 • Korkeuskäyrät ja korkeusasemaluvut
 • Pohjoisnuoli
 • Merkittävä kasvillisuus (puut)
Rakennusten pohja- ja julkisivupiirustukset
Valokuvia kohteesta
Kuva ja kuvan pihasuunnitelma: Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen. 
Kuva ja kuvan pihasuunnitelma: Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen.
Mitä tarkemmat taustatiedot suunnittelija saa, sen helpompi hänen on laatia tarkka ja toteuttamiskelpoinen pihasuunnitelma.

Miten suunnitelma muuttuu toteutukseksi?

Suunnittelutyölle on syytä varata riittävästi aikaa. Suunnittelutyö on prosessi, jonka lopputuloksena on kaunis ja toimiva kokonaisuus. Pihasuunnitelma etenee yleensä seuraavasti:
 • asiakas ottaa yhteyttä suunnittelijaan
 • suunnittelija ja asiakas tapaavat kohteessa
 • suunnittelija laatii tarjouksen suunnittelutyöstä
 • asiakas ja suunnittelija allekirjoittavat suunnittelusopimuksen, jotta kumpikin tietää mitä on sovittu
 • suunnittelija laatii pihasuunnitelmaluonnoksen sillä tarkkuudella, jonka lähtötiedot sallivat
 • suunnittelija esittelee luonnoksen asiakkaalle ja tekee siihen tarvittavat muutokset ja lisäykset
 • suunnittelu jatkuu mahdollisilla lisäkäynneillä suunnittelukohteessa
 • suunnittelun edetessä myös lisätapaamiset asiakkaan kanssa ovat mahdollisia
 • suunnittelija luovuttaa valmiit suunnitelma-asiakaskirjat asiakkaalle sovittuna päivänä
Erilaisilla materiaaleilla voidaan säväyttää pihaa. (Kuva: Pixabay)Erilaisilla materiaaleilla voidaan säväyttää pihaa. (Kuva: Pixabay)

Pihasuunnitelman perusteella asiakas voi hakea tarvittavat rakennus- tai toimenpideluvat. Pihasuunnitelmaan voi sisältyä myös pihaurakan tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu. Pihasuunnittelija voi toimia myös pihan rakennuttajana ja valvojana. Tällöin hän laatii urakka-laskenta-asiakirjat ja kilpailuttaa viherurakan sekä valvoo viherurakan toteuttamisen.

Mistä suunnittelijan löytää?

Pihasuunnittelua tekevät ammattikorkeakouluista maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit (amk), puutarhaopistoista valmistuneet suunnitteluhortonomit sekä teknillisestä korkeakoulusta valmistuneet maisema-arkkitehdit. Järjestäytyneitä suunnittelutyötä tarjoavia yrityksiä löydät Viheraluerakentajat ry:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kautta.